News

7 dôvodov prečo si vybrať angličtinu v Helen Doron

Metóda Helen Doron English je jedinečný prístup k učeniu jazykov, ktorý rozvíja kognitívne schopnosti detí a pomáha im dosiahnuť ich plný potenciál. Táto metóda, ktorá ponúka programy pre študentov vo veku od 3 mesiacov do 19 rokov, iniciuje výučbu jazyka v období, kedy sú deti najviac vnímavé.

Read more »

Skúmanie empatie, slov a spojenia

Určite ste sa už stretli s tým, že isté slová majú pozitívny, alebo negatívny náboj. Napríklad slovo „láska“ má pozitívny náboj a vyvoláva teplo a náklonnosť, zatiaľ čo „strach“ má zjavne negatívny náboj a vyvoláva úzkosť a stres. Spojenie slov s emóciou je nevyhnutné pri budovaní empatie a porozumenia.

Read more »

Podpora empatie a tolerancie

V Helen Doron English učíme deti nielen angličtinu ako druhý jazyk. Naša výnimočná metodika vzdelávania pomáha deťom rozvíjať taktiež empatiu a toleranciu, čím z našich študentov vyrastajú generácie empatických a otvorených jednotlivcov, ktorí pozitívne ovplyvnia náš svet.

Read more »

Počuli ste už pojem EKOLINGVISTIKA?

My v Helen Doron English vnímame svet ako „web of life – pavučinu života“, ktorá nám pripomína, že všetko v prírode je prepojené, ako vlákna v sieti. Keď robíme niečo, čo ubližuje jednej časti prírody, môže to ovplyvniť celý ekosystém.

Read more »

Inklúzia – čo to v praxi anglického jazyka znamená?

Jazyk je jedným z najmocnejších nástrojov, ktoré ako ľudia máme. To, ako používame jazyk, však môže výrazne ovplyvniť postoje a presvedčenia spoločnosti voči určitým skupinám ľudí. Nielen anglický jazyk môže byť použitý na presadzovanie alebo marenie rovnakých práv, a preto by sme si mali byť vedomí toho ako hovoríme.

Read more »

Lekcie od komiksových superhrdinov

Vedeli ste, že 7 z 25 najvýnosnejších filmov v histórii vzniklo na základe komiksov? Fascinácia fiktívnymi hrdinami so superschopnosťami, zdá sa, neklesá – priam naopak. Avšak aj

Read more »

Welcome to the World of Helen Doron English

Prihláška na ukážkovú hodinu zdarma!

Prihláška na ukážkovú hodinu zdarma!