Blog

Skúmanie empatie, slov a spojenia

Určite ste sa už stretli s tým, že isté slová majú pozitívny, alebo negatívny náboj. Napríklad slovo „láska“ má pozitívny náboj a vyvoláva teplo a náklonnosť, zatiaľ čo „strach“ má zjavne negatívny náboj a vyvoláva úzkosť a stres. Spojenie slov s emóciou je nevyhnutné pri budovaní empatie a porozumenia.

Čítať viac »

Podpora empatie a tolerancie

V Helen Doron English učíme deti nielen angličtinu ako druhý jazyk. Naša výnimočná metodika vzdelávania pomáha deťom rozvíjať taktiež empatiu a toleranciu, čím z našich študentov vyrastajú generácie empatických a otvorených jednotlivcov, ktorí pozitívne ovplyvnia náš svet.

Čítať viac »

Počuli ste už pojem EKOLINGVISTIKA?

My v Helen Doron English vnímame svet ako „web of life – pavučinu života“, ktorá nám pripomína, že všetko v prírode je prepojené, ako vlákna v sieti. Keď robíme niečo, čo ubližuje jednej časti prírody, môže to ovplyvniť celý ekosystém.

Čítať viac »

Inklúzia – čo to v praxi anglického jazyka znamená?

Jazyk je jedným z najmocnejších nástrojov, ktoré ako ľudia máme. To, ako používame jazyk, však môže výrazne ovplyvniť postoje a presvedčenia spoločnosti voči určitým skupinám ľudí. Nielen anglický jazyk môže byť použitý na presadzovanie alebo marenie rovnakých práv, a preto by sme si mali byť vedomí toho ako hovoríme.

Čítať viac »

Rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti

V Helen Doron English je učenie angličtiny obohacujúcim a pohlcujúcim zážitkom, ktorý pomáha študentom objavovať svet okolo nich. Preto sa zameriavame na výučbu angličtiny skúmaním rôznych kultúr a zvykov, povzbudzovaním študentov, aby spoznávali svet a rešpektovaním rozmanitosti.

Čítať viac »

Vitajte vo svete
Helen Doron English

Ukážková hodina zdarma

Príďte sa aj vy so svojimi deťmi pozrieť na ukážkovú hodinu a zažite metódu Helen Doron v skutočnosti!

Ukážková hodina zdarma

Ukážková hodina zdarma

Príďte sa aj vy so svojimi deťmi pozrieť na ukážkovú hodinu a zažite metodiku Helen Doron English na vlastnej koži.

  • Hidden

Prihláška na ukážkovú hodinu zdarma

Ukážková hodina zdarma

Príďte sa aj vy so svojimi deťmi pozrieť na ukážkovú hodinu a zažite metodiku Helen Doron English na vlastnej koži.

  • Hidden