free learning apps for kids

Aplikácie a anglické hry

Vzdelávacie aplikácie pre deti podporujú efektívne učenie prostredníctvom metódy Helen Doron English. Využite moderné technológie v prospech svojho dieťaťa a dajte mu podnety, ktoré ho cielene rozvíjajú.

Hrajte sa a popritom sa učte

Kangi club site logo

Kangi Club

Portál vzdelávacích hier pre deti vo veku od 3 až 10 rokov. Študenti z našich kurzov majú prístup k množstvu ďalších aplikácií navyše. Angličtina pre deti online poskytuje tiež stovky hier zadarmo.

Helen Doron Read

Zábavná aplikácia na vyučovanie čítania v angličtine. Deti sa učia podľa svojich aktuálnych schopností a vlastným tempom

Aplikácia má 8 úrovní a obsahuje 32 zábavných interaktívnych kníh. Vďaka tomu deti postupujú svojou vlastnou rýchlosťou od jednoduchých slov cez vety až po celý príbeh.

  • Počúvajte správnu výslovnosť
  • Pozrite sa na správny pravopis
  • Precvičte si vyslovovanie písmena, slova a vety
  • Nahrajte príbeh a znovu si ho prehrajte

Alphachat

– čítanie a písanie na zábavnej lodi Alphaboat

Deti četujú v bezpečnom prostredí pomocou slov a emoji správ a rýchlo tak odpovedajú svojim novým virtuálnym priateľom, čo im pomáha cvičiť po anglicky svoj písomný prejav.

Bedtime Stories with Grandma 1+2

(Rozprávky na dobrú noc s babičkou Rosellou)

Krásne spracované klasické ľudové rozprávky s ponaučením do života. Babička Rosella ich deťom rozpráva s dokonalým anglickým prízvukom. Príbehy sú spracované tak, aby navodili príjemnú atmosféru večerného čítania.

Kangi Club

Portál vzdelávacích hier pre deti vo veku od 3 až 10 rokov. Študenti z našich kurzov majú prístup k množstvu ďalších aplikácií navyše. Angličtina pre deti online poskytuje tiež stovky hier zadarmo.

Helen Doron Read

Zábavná aplikácia na vyučovanie čítania v angličtine. Deti sa učia podľa svojich aktuálnych schopností a vlastným tempom

Aplikácia má 8 úrovní a obsahuje 32 zábavných interaktívnych kníh. Vďaka tomu deti postupujú svojou vlastnou rýchlosťou od jednoduchých slov cez vety až po celý príbeh.

  • Počúvajte správnu výslovnosť
  • Pozrite sa na správny pravopis
  • Precvičte si vyslovovanie písmena, slova a vety
  • Nahrajte príbeh a znovu si ho prehrajte

Alphachat

Čítanie a písanie na zábavnej lodi Alphaboat

Deti četujú v bezpečnom prostredí pomocou slov a emoji správ a rýchlo tak odpovedajú svojim novým virtuálnym priateľom, čo im pomáha cvičiť po anglicky svoj písomný prejav.

Bedtime Stories with
Grandma 1+2

Rozprávky na dobrú noc s babičkou Rosellou

Krásne spracované klasické ľudové rozprávky s ponaučením do života. Babička Rosella ich deťom rozpráva s dokonalým anglickým prízvukom. Príbehy sú spracované tak, aby navodili príjemnú atmosféru večerného čítania.

Helen Doron Song Club

Helen Doron Song Club – anglické pesničky pre deti

Animované videá na špeciálnom YouTube kanáli, ktoré vďaka širokej škále rytmov, rýmov, beatov a štýlov podporujú učenie angličtiny pomocou pesničiek. Anglické pesničky sú jedným z najdôležitejších prvkov našej metódy, keďže podporujú pasívne počúvanie v pozadí.

Rádio TeenBuzz

Animované videá na špeciálnom YouTube kanáli, ktoré vďaka širokej škále rytmov, rýmov, beatov a štýlov podporujú učenie angličtiny pomocou pesničiek. Anglické pesničky sú jedným z najdôležitejších prvkov našej metódy, keďže podporujú pasívne počúvanie v pozadí.

Helen Doron Stream

Aplikácia so zásobou video epizód, pesničiek a audionahrávok, ktoré slúžia ako vzdelávací materiál k jednotlivým kurzom Helen Doron English. Angličtina na počúvanie, ako dôležitý prvok našej metódy, pomáha upevniť jazykové znalosti a získať z obsahu maximum pre ďalší rozvoj svojich schopností.