Anglický jazyk pre predškolákov a mladších školákov

Všetky kurzy angličtiny sú postavené na príbehoch animovaných postavičiek, s ktorými deti prežívajú ich dobrodružstvá. Používame množstvo pomôcok a pracujeme s pesničkami a pohybom. Angličtina pre prvákov a vekovo mladšie ročníky je najlepším štartom na osvojenie si základov štúdia cudzieho jazyka, čo deti neskôr využijú aj v školskom vzdelávacom procese.

Kurzy

Fun with Flupe

Vek: 4 – 6 rokov

Lekcie sú prepojené príbehom chlapca Paula, ktorý pomáha čarovnej babičke napravovať najrôznejšie maléry v tajuplnej Knihe rýmov. Sprevádza ich chlpáč Flupe, ktorého si deti ihneď zamilujú. Lekcie sú plné atraktívnych pomôcok, pesničiek a riekaniek. Deti sa naučia okolo 650 slovíčok, ich správny význam a výslovnosť, rôzne anglické frázy či základy vetnej štruktúry.

Chcete sa o tomto kurze dozvedieť viac? >

Fun with Flupe

Vek: 4 – 6 rokov

Lekcie sú prepojené príbehom chlapca Paula, ktorý pomáha čarovnej babičke napravovať najrôznejšie maléry v tajuplnej Knihe rýmov. Sprevádza ich chlpáč Flupe, ktorého si deti ihneď zamilujú. Lekcie sú plné atraktívnych pomôcok, pesničiek a riekaniek. Deti sa naučia okolo 650 slovíčok, ich správny význam a výslovnosť, rôzne anglické frázy či základy vetnej štruktúry.

Počet lekcií

40 lekcií

Slovná zásoba

650 slov

Dĺžka lekcie

45 minút

Počet lekcií

40 lekcií

Slovná zásoba

650 slov

Dĺžka lekcie

45 minút

Čo sa deti naučia?

More Fun with Flupe

Vek: 5 – 6 rokov

Príbehy z čarovnej Knihy rýmov pokračujú, deti sa vydajú na ďalšie dobrodružstvo Paula, babičky Granny Fix a Flupa a opäť sa stanú hrdinami vo svete kúziel.

Chcete sa o tomto kurze dozvedieť viac? >

Helen Doron English Course Logo More Fun With Flupe
Helen Doron English Course Logo More Fun With Flupe

More Fun with Flupe

Vek: 5 – 6 rokov
Príbehy z čarovnej Knihy rýmov pokračujú, deti sa vydajú na ďalšie dobrodružstvo Paula, babičky Granny Fix a Flupa a opäť sa stanú hrdinami vo svete kúziel.

Počet lekcií

40 lekcií

Slovná zásoba

650 slov

Dĺžka lekcie

45 minút

Helen Doron English Course Book More Fun With Flupe

Počet lekcií

40 lekcií

Slovná zásoba

650 slov

Dĺžka lekcie

45 minút

Čo sa deti naučia?

Helen Doron English Course Logo Nat and Friends
Helen Doron English Course Logo Nat and Friends

Nat and Friends

Vek: 5 – 6 rokov

V tomto veselom kurze, kde prebieha učenie angličtiny počúvaním, si deti užijú tradičné príbehy s moderným nádychom. Zároveň sa oboznámia s rôznymi hodnotami, ako sú priateľstvo, štedrosť, vytrvalosť a vďačnosť.

Chcete sa o tomto kurze dozvedieť viac? >

Nat and Friends

Vek: 5 – 6 rokov

V tomto veselom kurze, kde prebieha učenie angličtiny počúvaním, si deti užijú tradičné príbehy s moderným nádychom. Zároveň sa oboznámia s rôznymi hodnotami, ako sú priateľstvo, štedrosť, vytrvalosť a vďačnosť.

Úroveň

Kurz je vhodný pre začiatočníkov a študentov, ktorí už absolvovali sériu lekcií „Fun with Flupe“.

Počet lekcií

40 lekcií

Slovná zásoba

700 slov

Dĺžka lekcie

45 – 60 minút 

Helen Doron English Course Book Nat and Friends

Úroveň

Kurz je vhodný pre začiatočníkov a študentov, ktorí už absolvovali sériu lekcií „Fun with Flupe“.

Počet lekcií

40 lekcií

Slovná zásoba

700 slov

Dĺžka lekcie

45 – 60 minút 

Čo sa deti naučia?

Jump With Joey

Vek: 6 – 9 rokov

Dvanásť epizód animovaného príbehu deti privedie do mestečka Storyville, v ktorom pomáhajú hrdinom Paulovi, Millie a kengure Joyemu. Postavičky v učebniciach ožívajú priamo pred očami detí vďaka technológii rozšírenej reality. Okrem slovnej zásoby, výslovnosti a základov, ako sú napríklad dni po anglicky,  si osvoja hodnoty ako priateľstvo alebo ochrana životného prostredia.

Chcete sa o tomto kurze dozvedieť viac? >

Helen Doron English Course Logo Jump With Joey
Helen Doron English Course Logo Jump With Joey

Jump With Joey

Vek: 6 – 9 rokov

Dvanásť epizód animovaného príbehu deti privedie do mestečka Storyville, v ktorom pomáhajú hrdinom Paulovi, Millie a kengure Joyemu. Postavičky v učebniciach ožívajú priamo pred očami detí vďaka technológii rozšírenej reality. Okrem slovnej zásoby, výslovnosti a základov, ako sú napríklad dni po anglicky,  si osvoja hodnoty ako priateľstvo alebo ochrana životného prostredia.

Počet lekcií

40 lekcií

Slovná zásoba

900 slov

Dĺžka lekcie

45 – 60 minút

Helen Doron English Courses Jump with Joey

Počet lekcií

40 lekcií

Slovná zásoba

900 slov

Dĺžka lekcie

45 – 60 minút

Čo sa deti naučia?

Helen Doron English Course Logo More Jump With Joey
Helen Doron English Course Logo More Jump With Joey

More Jump With Joey

Vek: 6 – 9 rokov

Ďalšie dobrodružstvo zo Storyville deti opäť vtiahne do deja vďaka napínavému príbehu a využitiu rozšírenej reality. Naučia sa množstvo ďalších slovíčok a fráz, ale tiež užitočné hodnoty do života. Napríklad to, aké dôležité je prekonávať strachy a prekážky a vyhýbať sa predsudkom.

Chcete sa o tomto kurze dozvedieť viac? >

More Jump With Joey

Vek: 6 – 9 rokov

Ďalšie dobrodružstvo zo Storyville deti opäť vtiahne do deja vďaka napínavému príbehu a využitiu rozšírenej reality. Naučia sa množstvo ďalších slovíčok a fráz, ale tiež užitočné hodnoty do života. Napríklad to, aké dôležité je prekonávať strachy a prekážky a vyhýbať sa predsudkom.

Počet lekcií

40 lekcií

Slovná zásoba

950 slov

Dĺžka lekcie

45 – 60 minút

Helen Doron English Courses More Jump with Joey

Počet lekcií

40 lekcií

Slovná zásoba

950 slov

Dĺžka lekcie

45 – 60 minút

Čo sa deti naučia?

Alphaboat

Vek: 6 – 9 rokov

Hlavným hrdinom príbehu tohto kurzu je čln Alphaboat a jeho priatelia. Deti, ktoré sa pridajú na palubu tejto výpravy, získajú dobré základy čítanej, písanej i hovorenej angličtiny. Okrem množstva pesničiek, animácií a aktivít v priebehu hodín kurz sprevádza aplikácia AlphaChat, s ktorou si deti môžu svoje znalosti precvičiť kedykoľvek.

Chcete sa o tomto kurze dozvedieť viac? >

Alphaboat

Vek: 6 – 9 rokov

Hlavným hrdinom príbehu tohto kurzu je čln Alphaboat a jeho priatelia. Deti, ktoré sa pridajú na palubu tejto výpravy, získajú dobré základy čítanej, písanej i hovorenej angličtiny. Okrem množstva pesničiek, animácií a aktivít v priebehu hodín kurz sprevádza aplikácia AlphaChat, s ktorou si deti môžu svoje znalosti precvičiť kedykoľvek.

Počet lekcií

40 lekcií

Slovná zásoba

1 200 slov

Dĺžka lekcie

60 minút

Helen Doron English Course Book Alphaboat

Počet lekcií

40 lekcií

Slovná zásoba

1 200 slov

Dĺžka lekcie

60 minút

Čo sa deti naučia?