Anglický jazyk pre školákov 9 – 12 rokov

Deti vo veku okolo desiatich rokov menia svoje potreby – viac ich ovplyvňujú vrstovníci a hľadajú priateľstvá. Naše kurzy vychádzajú z princípu „učenie hrou“  – stále zaraďujeme zábavné aktivity a pesničky, frázy v angličtine spojené s hlavným príbehom kurzu. Tiež však pracujeme s témami a úlohami, ktoré im dajú potrebnú samostatnosť a nezávislosť. Učíme sa diskutovať, kladieme otázky v angličtine a  vzájomne sa podporujeme vo dvojici či v tíme.

Kurzy

Paul Ward Explores

Vek študenta: 9 – 14 rokov

Každá lekcia zachytáva jedno vzrušujúce dobrodružstvo hlavného hrdinu Paula, ktorý cestuje po svete a spoznáva množstvo priateľov. Kurz pokrýva rozsiahlu slovnú zásobu 1 800 slov a zahŕňa písanie, hláskovanie i počúvanie a čítanie s porozumením. Lekcie sú nabité zábavnými úlohami, ktoré vedú k všestrannému rozvoju nielen jazykových schopností, ale i celkovej osobnosti. Doučovanie angličtiny vôbec nemusí byť nuda!

Chcete sa o tomto kurze dozvedieť viac? >

Paul Ward Explores

Vek študenta: 9 – 14 rokov

Každá lekcia zachytáva jedno vzrušujúce dobrodružstvo hlavného hrdinu Paula, ktorý cestuje po svete a spoznáva množstvo priateľov. Kurz pokrýva rozsiahlu slovnú zásobu 1 800 slov a zahŕňa písanie, hláskovanie i počúvanie a čítanie s porozumením. Lekcie sú nabité zábavnými úlohami, ktoré vedú k všestrannému rozvoju nielen jazykových schopností, ale i celkovej osobnosti. Doučovanie angličtiny vôbec nemusí byť nuda!

Počet lekcií

40 lekcií

Slovná zásoba

1 800 slov

Dĺžka lekcie

60 – 90 minút

Počet lekcií

40 lekcií

Slovná zásoba

1 800 slov

Dĺžka lekcie

60 – 90 minút

Čo sa študenti naučia?

Paul Ward’s Adventures

Vek študenta: 10 – 14 rokov

Dobrodružstvo Paula Warda pokračuje a spolu s ním aj náš kurz. Študenti majú dobré základy vďaka predchádzajúcemu kurzu a spoločne zvládneme množstvo nových pesničiek, príbehov a cvičení s počúvaním. Samozrejme, že sa môžu pridať aj tí, čo Paula Warda zatiaľ nepoznajú. Bude však potrebná stredná pokročilosť v angličtine.

Chcete sa o tomto kurze dozvedieť viac? >

Paul Ward’s Adventures

Vek študenta: 10 – 14 rokov

Dobrodružstvo Paula Warda pokračuje a spolu s ním aj náš kurz. Študenti majú dobré základy vďaka predchádzajúcemu kurzu a spoločne zvládneme množstvo nových pesničiek, príbehov a cvičení s počúvaním. Samozrejme, že sa môžu pridať aj tí, čo Paula Warda zatiaľ nepoznajú. Bude však potrebná stredná pokročilosť v angličtine.

Počet lekcií

40 lekcií

Slovná zásoba

2 000 slov

Dĺžka lekcie

60 – 90 minút

Počet lekcií

40 lekcií

Slovná zásoba

2 000 slov

Dĺžka lekcie

60 – 90 minút

Čo sa študenti naučia?