O Helen Doron English

1) HISTÓRIA

Helen Doron English – svetový nápad inšpirovaný deťmi

Na počiatku svetovo úspešnej metódy bola chvíľa, keď lingvistka Helen Doron sledovala svoju malú dcérku, ako sa učí hrať na husliach pomocou Suzukiho metódy, ktorá je založená na počúvaní hudby, a nie na čítaní samotných nôt. A práve vtedy si Helen Doron uvedomila, že taký prístup sa dá využiť aj pri vyučovaní cudzích jazykov. Ako lingvistka mala hlboké porozumenie pre to, ako fungujú jazykové mechanizmy pri učení. A ako učiteľka zase videla nové príležitosti, ako učiť deti cudzí jazyk čo najprirodzenejšou formou.

Metóda prirodzená ako učenie materinského jazyka

Vďaka svojim lingvistickým a pedagogickým skúsenostiam vytvorila Helen Doron metódu, s ktorou je vyučovanie cudzieho jazyka rovnako jednoduché a prirodzené ako osvojovanie si materčiny. Preto sa dá začať s učením už od prvých mesiacov života dieťaťa.

Spolu so svojím tímom pedagogických odborníkov vyvinula rad programov a bohatý obsah, aby sa deti učili prirodzene a efektívne. Prostredníctvom hravých aktivít, pesničiek a pohybu deti vstrebávajú znalosti veľmi ľahko. Učia sa pomocou zážitkov, ktoré stimulujú všetky ich zmysly.

Už odmalička vo výhode

Ako sa naučiť angličtinu? U detí využívame ich prirodzenú zvedavosť a dávame im náskok nielen v angličtine, ale vo všetkom, čo ich v živote čaká. Komplexným a zážitkovým prístupom k vzdelávaniu sa staráme o ich všestranný rozvoj a dávame im základy pozitívnych hodnôt do života. Naša aplikácia, online hry, pesničky a aktivity na domáce použitie posilňujú to, čo sa deti učia v triede.

U dospievajúcich pracujeme s novoobjavenými neurodidaktickými princípmi a spájame ich s našou metodológiou a učebnými materiálmi. Výsledkom je rýchle, ľahké, zábavné a veľmi pokrokové učenie.

Učíme angličtinu pre život

2) UČITELIA

V čom sú naše lektorky a lektori výnimoční?

Učiteľ angličtiny by mal byť v prvom rade priateľský a rešpektujúci, preto majú naše lektorky i lektori kladný a motivujúci prístup k deťom. Všetci prešli odbornou prípravou našej metodiky a neustále pracujú na zvýšení svojej klasifikácie na ďalších seminároch a školeniach. Vďaka prepracovanému medzinárodnému štandardu vzdelávania zaručíme u všetkých rovnakú úroveň výuky. Ich prístup je založený na podpore vášho dieťaťa na každom kroku jeho cesty k samostatnej komunikácii v angličtine. Povzbudzujú ho, aby dosiahlo úspechy a vybudovalo si sebavedomie.

Čo hovoria naši lektori

3) HODNOTY

Naše hodnoty

Naše hodnoty sú zakotvené v našich programoch, materiáloch, lekciách a vo vzdelávacom prístupe, ktorý poskytujeme. Deti ich prirodzene vstrebávajú prostredníctvom postáv a príbehov, ktoré si obľúbia a stotožnia sa s nimi.

V Helen Doron English učíme:

Naše kurzy rozvíjajú osobnosť ako celok a pomáhajú deťom k úspešnej budúcnosti.

4) ÚSPECHY

Naša angličtina pre deti má vedecký základ

Svoju metodiku neustále vyvíjame a aplikujeme najnovšie vedecké objavy.

Učíme tak nielen jazyk a gramotnosť, ale dokonca i matematiku originálnymi a pútavými piesňami. Intenzívny kurz angličtiny prebieha prostredníctvom hudby a tanca, ktorými stimulujeme myseľ detí a umožňujeme im objavovať ich schopnosti. Naše programy sú založené na vedeckých poznatkoch z rôznych odborov vrátane neurovied. Z nich vyplýva, že hudba pomáha vývoju mozgu, vytvára nové spojenia a rozvíja schopnosti v mnohých ďalších oblastiach vrátane matematiky a jazyka.