Spoznajte naše kurzy

Ako sa naučiť po anglicky? Máme hlboké znalosti o schopnostiach a záujmoch detí v rozličnom veku a podľa nich volíme aktivity v jednotlivých lekciách. Každé dieťa má svoj spôsob učenia – niektoré si slovíčka a frázy spájajú s pohybom, ďalšie so sluchom a iné s napodobňovaním. Deti tiež motivuje skupinka ostatných vrstovníkov. Helen Doron English kurzy stavajú na detskej zvedavosti a hravosti, čo im ponúka rozmanité podnety na rozvoj myslenia. Rovnako ako materský jazyk sa tak deti učia angličtinu vďaka zážitkom a situáciám, v ktorých porozumejú významu slov a fráz.

Kurzy

Batoľatá0-4

Deti 4-9

Školáci 9-12

Tínedžeri 13-19

Batoľatá

0-4

Deti

4-11

Školáci

9-12

Tínedžeri

13-19

Čo všetko sa vaše deti naučia?

Naša angličtina pre deti podporuje a zlepšuje ich celkový vývoj. Jednotlivé kurzy sú prispôsobené ich veku a schopnostiam (verbálnym, motorickým, sociálnym a kognitívnym), čo žiakom poskytuje dobrý základ neskoršieho vzdelávania.

Čo o nás hovoria rodičia detí z našich kurzov?