Angličtina pre tínedžerov

Kurzy sme vyvinuli s pochopením potrieb a záujmov dospievajúcich – témy i hrdinovia príbehov sú im blízki. Sú vhodné aj ako doučovanie z angličtiny.

Na rozdiel od školského vyučovania však u nás študenti nezažijú stres z písomiek a zo skúšania. Práve naopak – motivujeme pozitívnou spätnou väzbou a podporujeme ich v samostatnom používaní angličtiny. Kurzy im tiež otvárajú možnosť uplatnenia sa v budúcom živote a pomáhajú v porozumení okolitému svetu. Naši lektori sú skôr prostredníkmi, ktorí vedú konverzáciu v skupine a podporujú diskusiu v tíme.

Kurzy

Helen Doron English Courses Teen Talent

Teen Talent

Vek: 11 až 15 rokov

Kurz je spojený príbehom partie kamarátov, ktorí sa stanú rockovými hviezdami. Objavujú tak svet úspechu, peňazí, cestovania a tiež sa zamýšľajú nad otázkami ekológie. Lekcie sú založené na tímovej práci a spoločenských diskusiách. Kurz je vhodný pre tých, ktorí už angličtinu ovládajú na úrovni aspoň A1 podľa CEFR a pripravujú sa na prijímačky z angličtiny.

Chcete sa o tomto kurze dozvedieť viac? >

Teen Talent

Vek: 11 až 15 rokov

Kurz je spojený príbehom partie kamarátov, ktorí sa stanú rockovými hviezdami. Objavujú tak svet úspechu, peňazí, cestovania a tiež sa zamýšľajú nad otázkami ekológie. Lekcie sú založené na tímovej práci a spoločenských diskusiách. Kurz je vhodný pre tých, ktorí už angličtinu ovládajú na úrovni aspoň A1 podľa CEFR a pripravujú sa na prijímačky z angličtiny.

Počet lekcií

80 lekcií

Slovná zásoba

3 000 slov

Dĺžka lekcie

60 – 90 minút

Počet lekcií

80 lekcií

Slovná zásoba

3 000 slov

Dĺžka lekcie

60 – 90 minút

Čo sa študenti naučia?

Teen Choices

Vek: 12 až 16 rokov

Kurz vytvorený presne pre tínedžerov – obsahuje popové pesničky, zábavné úlohy, vtipy a množstvo tém, ktoré sú v ich veku atraktívne. Študenti rozvíjajú schopnosť porozumieť hovorenej i písanej angličtine a komunikačné zručnosti.

Chcete sa o tomto kurze dozvedieť viac? >

Teen Choices

Vek: 12 až 16 rokov

Kurz vytvorený presne pre tínedžerov – obsahuje popové pesničky, zábavné úlohy, vtipy a množstvo tém, ktoré sú v ich veku atraktívne. Študenti rozvíjajú schopnosť porozumieť hovorenej i písanej angličtine a komunikačné zručnosti.

Počet lekcií

80 lekcií

Slovná zásoba

3 000 slov

Dĺžka lekcie

60 – 90 minút

Počet lekcií

80 lekcií

Slovná zásoba

3 000 slov

Dĺžka lekcie

60 – 90 minút

Čo sa študenti naučia?

Helen Doron English Courses Teen Express

Teen Express

Vek: 13 až 17 rokov

Študenti sa učia angličtinu pomocou príbehov s hrdinami svojho veku a prostredníctvom popových pesničiek. Témy im pomôžu so sebapoznávaním a s uvedomením dôležitých životných hodnôt.

Chcete sa o tomto kurze dozvedieť viac? >

Teen Express

Vek: 13 až 17 rokov

Študenti sa učia angličtinu pomocou príbehov s hrdinami svojho veku a prostredníctvom popových pesničiek. Témy im pomôžu so sebapoznávaním a s uvedomením dôležitých životných hodnôt.

Počet lekcií

80 lekcií

Slovná zásoba

3 000 slov

Dĺžka lekcie

60 – 90 minút

Počet lekcií

80 lekcií

Slovná zásoba

3 000 slov

Dĺžka lekcie

60 – 90 minút

Čo sa študenti naučia?

Teen Success

Vek: 14 až 19 rokov

Štyri vzájomne prepletené príbehy a osem originálnych popových piesní učia študentov dôležité životné lekcie, ako sú motivácia a pochopenie hodnoty osobného úspechu. Rovnako ako pri všetkých kurzoch, aj tu hrajú v procese učenia veľkú úlohu spoločné aktivity a vzájomná interakcia.

Chcete sa o tomto kurze dozvedieť viac? >

Teen Success

Vek: 14 až 19 rokov

Štyri vzájomne prepletené príbehy a osem originálnych popových piesní učia študentov dôležité životné lekcie, ako sú motivácia a pochopenie hodnoty osobného úspechu. Rovnako ako pri všetkých kurzoch, aj tu hrajú v procese učenia veľkú úlohu spoločné aktivity a vzájomná interakcia.

Počet lekcií

80 lekcií

Slovná zásoba

3 500 slov

Dĺžka lekcie

60 – 90 minút

Počet lekcií

80 lekcií

Slovná zásoba

3 500 slov

Dĺžka lekcie

60 – 90 minút

Čo sa študenti naučia?