Angličtina pre zvedavé deti: Lekcie plné hier a objavov

Učenie angličtiny podľa metódy Helen Doron English ďaleko presahuje rámec tradičného jazykového vzdelávania. Naša filozofia vychádza z presvedčenia, že výučba by mala podporovať nielen intelektuálny, ale aj i emocionálny a sociálny rast osobnosti. Vydajte sa s nami preskúmať jedinečné zážitky našich študentov a rôzne aspekty ich cesty za osvojením si anglického jazyka. Náš najnovší blog sa bližšie venuje spôsobom, akými vytvárame a pestujeme prostredie, ktoré u detí prirodzene vzbudzuje úprimný záujem a chuť objavovať. Toto sú základné stavebné kamene našej holistickej filozofie, ktorá vytvára komplexnú vzdelávaciu platformu pre intenzívny rozvoj každého jedného študenta.

Detská zvedavosť: Kľúč k efektívnemu učeniu angličtiny 

Pamätáte si chvíle, kedy sa na vás váš syn či dcérka obracali s otázkami typu, ako vyzerá vietor alebo ako vlastne lietajú vtáky? Detská zvedavosť nepozná hraníc – je to jedna z najmilších vlastností a zároveň superschopnosť, ktorú je dôležité využiť práve pri učení cudzieho jazyka. V Helen Doron English naplno podporujeme rozvíjanie tohto fenoménu vo všetkých našich vyučovacích metódach, čo prináša oveľa zaujímavejšie, príjemnejšie a najmä efektívnejšie lekcie.

Zvedavosť je ako magický kaleidoskop, ktorý deťom dovoľuje spoznávať svet okolo seba a vnímať jeho zázraky. Vďaka nej sa z obyčajných vecí stávajú nevídané dobrodružstvá plné nečakaných objavov. Takáto dychtivosť po bádaní a túžba vedieť o živote čo najviac ich pripravuje na to, aby sa dokázali učiť s nadšením a radosťou.

Prirodzene vrodené nadšenie u detí podnecuje získavanie raných skúseností a pomáha aj pri učení samotného jazyka. Vďaka autentickému zaujatiu sa deti zmysluplne, hravo a nenútene zapájajú do diania vo svojom prostredí, čím si vytvárajú zmysel pre hlbšie porozumenie a následné memorovanie. Zvedavosť sa vyvíja spolu s dieťaťom a neustále formuje jeho chápanie okolitého sveta.

Aktívna myseľ vždy hľadá lektorov s odpoveďami

Deti si už v útlom veku veľmi šikovne vyberajú zdroje svojich poznatkov. Nedávny výskum ukázal, že už dokonca bábätká vyhľadávajú spoločnosť dospelých, ktorí im dokážu rozmanito predstaviť okolitý svet a dostatočne vysvetľovať javy, ktoré ich zaujímajú. To dokazuje, že pasívne nečakajú, kým niekto príde a ponúkne im určité znalosti, ale práve naopak – samy ich aktívne vyhľadávajú. S týmto vedomím môže rodič využiť každú hru ako príležitosť na rozšírenie obzorov a vedomostí svojich ratolestí.

Napríklad, keď vám dieťa ukáže hračku zvieraťa – kravičky, namiesto toho, aby ste sa tvárili bezradne a spýtali sa: „Čo to držíš v ruke? Povieš mi, čo to je?“, radšej skúste nasledovné: „Páni, ty držíš v ruke kravičku! Vieš, povedať kravička? Búúú – a takýto zvuk vydáva!“

Uvedený prístup podporuje ich zaujatie a podnecuje k precvičovaniu reči a spájaniu slov s predmetmi. Takýmto aktívnym začlenením, najmä v angličtine, využívate ich prirodzený zmysel pre spoznávanie a túžbu po učení, čím posilňujete svoju úlohu najdôveryhodnejšieho zdroja ich vedomostí a rozvoja jazyka.

Úloha zvedavosti v procese učenia cudzieho jazyka 

Zvedavosť neznamená len samotný záujem, je to priam hnacia sila každého spoznávania. Ak je napríklad vaše dieťa fascinované dúhou – kreslí ju všade, kam môže, spí v dúhových obliečkach, nadšene ju pozoruje na oblohe – potom môžete jeho záľubu využiť na rozširovanie slovnej zásoby a pojmov súvisiacich s jej farbami či počasím. Vyťažte z jeho zainteresovanosti maximum – naučte ho nové slová ako „rain“ (dážď) či „sunlight“ (slnečný svit) a vysvetlite mu napríklad zaujímavé vedecké poznatky o dúhe.

Udržiavať záujem a zaangažovanosť dieťaťa je pre učenie nevyhnutné, preto do našich hodín začleňujeme rôzne zábavné aktivity. Náš kurz pre batoľatá „It’s a Baby Dragon” využíva na zlepšenie učenia pútavé hry na schovávačku alebo tzv. magické krabice. V týchto senzorických boxoch schovávame obrázky zvieratiek či rôznych postavičiek a vyzývame deti, aby ich našli a identifikovali. Učia sa tak nové slová a zapájajú sa do čarovného, objaviteľského učenia. Očakávanie, prvok prekvapenia a samotná radosť z toho, že zo škatule vytiahneme chlpatého kamaráta, ľahko nalákajú malé deti, aby hádali meno zvieratka. Zároveň tým lektorka získa priestor na položenie ďalších doplňujúcich otázok, ako je napríklad: „Čo je to za zviera? Akú má farbu?“ a podobne.

Osvojovanie si angličtiny ako druhého jazyka 

Učiť sa druhý jazyk je ako vzrušujúce hľadanie pokladu, kde každé nové slovo a slovné spojenie otvára doposiaľ nepoznané možnosti, ako vyjadriť svoje myšlienky a pocity v cudzej reči. Zvedavosť je spoľahlivý kompas, ktorý bezpečne usmerňuje každé dobrodružstvo v oblasti vzdelávania.

Táto cesta za anglickým jazykom skrýva oveľa viac než len slová a gramatiku; je to ponorenie sa do mora rôznych kultúr a možnosť preplávať novými vzorcami myslenia a života. Keď sa deti ako Sára nechajú viesť svojím zvedavým duchom, neučia sa len jazyk, ale vydávajú sa na expedíciu za fantastickými objavmi. Nasávajú jazykové poznatky, sociokultúrne a praktické zaujímavosti. Či už sa započúvajú do anglických pesničiek, očaria ich podmanivé príbehy, alebo sa jednoducho zaujímajú o nové slovíčka, toto prirodzené zaujatie mení učenie angličtiny na vzrušujúci prieskum. Kto vie, aké úžasné objavy čakajú práve vaše dieťa na tejto hravej misii za angličtinou?

Začlenenie rozprávkových kníh a animácií „Sunny the Cat” do nášho kurzu „Baby’s Best Start” premení vyučovacie hodiny na očarujúce rozprávanie. Tento prístup nielenže zavádza novú slovnú zásobu, ale vtiahne deti do sveta predstavivosti, vďaka čomu sa každá hodina angličtiny stane nezabudnuteľnou výpravou.

Zvedavosť v ranom štádiu rozvoja slovnej zásoby 

Štúdie ukazujú, že deti sa sústredia lepšie pri učení o veciach, o ktoré sa osobne zaujímajú. To znamená, že selektívna zvedavosť skutočne formuje ich ranú slovnú zásobu. Pre niektoré to je napríklad fascinácia svetom živočíchov. Keď malý študent miluje zvieratá, rýchlo rozšíri svoju slovnú zásobu z obyčajného „cat“ (mačka) a „dog“ (pes) na zložitejšie pomenovania typu „giraffe“, (žirafa) „elephant“ (slon) a „kangaroo“ (kengura). Druhý spolužiak sa zase môže zaujímať o dopravu a ovláda viac názvov ako len základné „car“ (auto) alebo „bus“ (autobus), pričom si osvojí zložitejšie podstatné mená, ako napríklad „helicopter“ (helikoptéra), „space shuttle“ (raketoplán) alebo „oil tanker“ (ropný tanker).

Ak teda vaša ratolesť miluje vesmír, učenie anglických slovíčok o hviezdach a planétach môže byť veľmi efektívne. Ak je milovníkom vlakov, využite to na zavedenie súvisiacich anglických výrazov. Vďaka ich prirodzenej zvedavosti bude vstrebávanie nových fráz zábavnejšie a oveľa ľahšie.

Na našich hodinách sa venujeme širokej škále tém, ako sú rozprávkové postavy, kvety, zvieratá a dokonca aj dinosaury, čím zabezpečíme, že si každé dieťa nájde niečo, čo bude rezonovať s jeho vnútorným nastavením. Naša angličtina pre deti je prispôsobená detskému svetu a jeho vnímaniu, preto je metodika Helen Doron English, tak úspešná a naši študenti rýchlo napredujú.

Lekcie šité na mieru detskej predstavivosti

Čítali ste niekedy svojim drobcom rozprávku „Zlatovláska a tri medvede“? Príbeh, v ktorom Zlatovláska nachádza veci, ktoré sú pre ňu „tak akurát“? Nie príliš horúca, nie príliš studená, ale vlažná kaša? Je zaujímavé, že táto obľúbená rozprávka ponúka cennú lekciu o tom, aká forma výučby je pre študentov ideálna. Táto teória je známa ako „teória Zlatovlásky o rozdelení pozornosti“.

Rovnako ako Zlatovláska hľadala veci, ktoré boli pre ňu „tie pravé“, je dôležité nájsť správnu rovnováhu pri prispôsobovaní jazykového vzdelávania jedinečným záujmom a vedomostiam dieťaťa. Pri výučbe angličtiny ako cudzieho jazyka môžeme vynechať základné slová ako „mama“ a „dada“, ktoré by mohli byť príliš známe, a zároveň sa vyhnúť zložitejším slovám ako „constitution“ (konštitúcia) alebo „condensation“ (kondenzácia), ktoré sú pre študentov zbytočne komplikované. Slová ako „apple“ (jablko) alebo „puppy“ (šteňa) naopak padajú na úrodnú pôdu – znejú dostatočne cudzo, aby ihneď zaujali, ale zároveň zrozumiteľne, aby podporili ich zvedavosť a rýchle učenie.

Naše lekcie a aktivity precízne prispôsobujeme individuálnym záujmom a schopnostiam každého jedného dieťaťa, čím zaručujeme nenútenú a obohacujúcu cestu za vzdelaním. Vyhneme sa tak všeobecnej frustrácii a udržujeme v deťoch iskru hravosti. Napríklad v našom kurze angličtiny pre batoľatá „It’s a Baby Dragon” sú žiaci vyzvaní, aby sa previezli v krabicových autíčkach, čo ich motivuje k používaniu nových fráz ako napríklad: „I am going for a drive in my car“ (Idem sa prejsť vo svojom aute). Takýmito zábavnými metódami rozširujeme ich slovnú zásobu a to spôsobmi,  s ktorými sa môžu naplno stotožniť vo svojom každodennom živote.

Naša metodika: Zameraná na deti, podporená výskumom

Jadro efektívneho učenia, najmä pri osvojovaní si cudzieho jazyka, spočíva v rozvíjaní a pestovaní prirodzenej zvedavosti. To neznamená len priamy záujem; je to hlboká túžba po objavovaní, porozumení neznámeho a pochopení zmyslu sveta. Naša metodika a starostlivo vypracované učebné osnovy prinášajú pevný rámec pre všetky deti, ktoré sú pripravené na cestu celoživotného vzdelávania sa.

Vedomou tvorbou vyhovujúceho prostredia, v ktorom sa detí cítia bezpečne aj pri používaní angličtiny, ich povzbudzujeme k proaktívnej účasti na hodinách. Hovoríme tu o niečom viac než je len slovná zásoba a gramatika; ide o to, aby sa do výučby jazyka zapájali zmysluplne a s radosťou. Nepoužívame len kartičky na prázdne memorovanie slovíčok. Naše lektorky a lektori si na každú hodinu pripravujú rozmanité pomôcky priamo zo života – potraviny a objekty dennej spotreby. Deti tak môžu používať všetky svoje zmysly a hmatateľným spôsobom nachádzať nové pomenovania a názvy.

Keď sa učíme pomenovávať čísla a počítať, dávame abstraktným pojmom ako „one“ (jeden) a „two“ (dva) konkrétnu fyzickú podobu pomocou špeciálnej hmatovej tabule rozdelenej na kúsky pizze. Deti prechádzajú rukami po bodkách a priamo cítia príslušné číslo pod bruškami svojich prstov. Učenie sa tak stáva oveľa atraktívnejším a ukotveným v realite, čo podporuje rozvoj zmyslového vnímania i jazykových schopností.

Využitím zvedavosti v praxi a tým, že necháme deti prevziať iniciatívu na ceste za poznaním jazyka, podporujeme mnohé kognitívne zručnosti a zároveň rozširujeme anglickú slovnú zásobu. Napríklad v našom kurze „Jump with Joey“ pre deti vo veku od 6 do 9 rokov sa študenti zapájajú do hry „Why-Because Game“, ktorá ich naučí dôležité koncepty, akými sú napríklad efekt príčiny a následku. V priebehu lekcie spájajú obrázky pomocou šnúry, vytvárajú logické dvojice a skladajú vety, napríklad: „Prečo Robin vzal zlaté mince? Pretože chcel pomôcť chudobným ľuďom.“ Týmto spôsobom nielen rozširujú svoju slovnú zásobu, ale aj rozvíjajú kritické myslenie.

Výberom kurzov angličtiny Helen Doron English pre svoje dieťa sa postaráte o zaručene výnimočný zážitok z učenia. Lekcie plné nadšenia, zvedavosti a radosti sú tou najlepšou formou výučby. Vďaka nám bude osvojenie si anglického jazyka jedným veľkým magickým dobrodružstvom plným nových objavov a najmä osobných úspechov!

 

Referencie:

Ackermann, L., Hepach, R., & Mani, N. (2020). Children learn words more easily when interested in the category to which the word belongs. Developmental science, 23(3), e12915.

Banerjee, K., Haque, O. S., & Spelke, E., S. (2013). Melting Lizards and Crying Mailboxes: Children’s Preferential Recall of Minimally Counterintuitive Concepts. Cognitive Science 37, 1251–1289. doi: 10.1111/cogs.12037

Bazhydai, M., Westermann, G., & Parise, E. (2020). “I don’t know, but I know who to ask”: 12-month-olds actively seek information from knowledgeable adults. Developmental science, 23(5), e12938.

Dohnalová, M. Š., & Barotová, B. M. An Examination of the Helen Doron Early English Methodology.

Jurman, K. (2017). Helen Doron as a Language Teaching Method-Insights from Parents (Doctoral dissertation, University of Rijeka. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of English Language and Literature).

Kidd, C., Piantadosi, S. T., & Aslin, R. N. (2012a). The Goldilocks Effect: Human Infants Allocate Attention to Visual Sequences Neither Too Simple Nor Too Complex. PLoS ONE, 7(5), e36399-e36399.

Kidd, C., Piantadosi, S. T., & Aslin, R. N. (2012b). The Goldilocks Effect in Infant Auditory Attention Child Development, 85(5): 1795–1804. doi:10.1111/cdev.12263