7 dôvodov prečo si vybrať angličtinu v Helen Doron

Metóda Helen Doron English je jedinečný prístup k učeniu jazykov, ktorý rozvíja kognitívne schopnosti detí a pomáha im dosiahnuť ich plný potenciál. Táto metóda, ktorá ponúka programy pre študentov vo veku od 3 mesiacov do 19 rokov, iniciuje výučbu jazyka v období, kedy sú deti najviac vnímavé.

Metóda vyučuje angličtinu ako materinský jazyk, pričom angličtinu používa výlučne v triede a posilňuje ju doma. Tento kontakt s angličtinou spolu s pozitívnym posilňovaním motivuje deti k rýchlemu pokroku.

Tu je sedem dôvodov, prečo rodičia uprednostňujú metódu Helen Doron English:

  1. Prirodzené učenie bez námahy: Metóda vychádza v ústrety rôznym štýlom učenia sa detí, pričom využíva hry, pohyb a piesne, aby maximalizovala ich prirodzenú lásku k učeniu a absorpciu jazyka.

  2. Personalizovaná, interaktívna pozornosť: Kurzy sa vyučujú v malých skupinách, čím sa podporuje skupinová interakcia a osobná pozornosť.

  3. Mimoriadne bohatstvo obsahu: Helen Doron English ponúka materiály najvyššej kvality vhodné pre vekové skupiny pre širokú vekovú kategóriu – od 3 mesiacov do 19 rokov.

  4. Kvalifikovaní učitelia: Naši učitelia, ktorí sú nadšení pre vyučovanie detí, prešli komplexným kurzom vzdelávania učiteľov, aby sa naučili jedinečnú metodiku a používali naše vlastné učebné materiály. Zúčastňujú sa tiež prebiehajúcich seminárov, aby mali prehľad o najnovšom pedagogickom vývoji a nových programoch.

  5. Dobré výsledky v škole: Deti v Helen Doron dosahujú rýchly pokrok v štúdiu angličtiny na škole a excelujú v iných predmetoch vďaka holistickému rozvojovému prístupu metódy.

  6. Špirálové učenie: Metóda využíva „špirálové učenie“, učenie konceptu postupne a opakovane, čím sa časom posilňuje.

  7. Zábavné a interaktívne hodiny: Deti sa tešia na svoje hodiny, pretože si užívajú interaktívne a sociálne vzdelávacie prostredie so svojimi rovesníkmi a učiteľom.