Ako sa anglický jazyk mení a vyvíja v čase

Jazyk je zrkadlom ľudí, ktorí ho používajú, a odrazom ich kultúry, mentality, technológií
a iného vývoja ovplyvňujúceho ich životy.

Technologický vývoj sa za niekoľko posledných desaťročí rapídne zrýchlil a teraz je
pre nás ťažké predstaviť si náš život bez počítačov, smartfónov, nepretržitej komunikácie a viacerých kanálov digitálnych informácií. Stali sme sa závislými na sociálnych sieťach, ktoré spôsobili revolúciu v spôsobe, akým sa spájame s inými ľuďmi.

Nové technológie sa neustále vyvíjajú a preto potrebujú nové zastúpenie v jazyku,
a to buď prevzatím zo súvisiacich slov zo „starej školy“ a prispôsobením ich významu tak, aby vyhovovali novému digitálnemu svetu, alebo vytvorením úplne novej slovnej zásoby.

Ako sa zavádzajú priekopnícke prístroje a vynálezy, ktoré sa rýchlo adaptujú, veľmi rýchlo zanecháme a zabudneme na predchádzajúce zariadenia, ktoré sa stali zastaranými.
To, čo bolo v roku 1985 také inovatívne a užitočné, môže byť dnešným tínedžerom neznáme.

Zamyslime sa nad tým, ako sa anglický jazyk vyvinul za posledných 35 rokov, ako sa počas tejto doby zmenil náš život a ako minulosť ovplyvňuje súčasnosť. Z generácie
na generáciu sa menia výslovnosti, nové slová sú prevzaté alebo vynájdené a význam starých slov sa mení a pretvára  na nové významy. Rýchlosť zmien sa líši, ale či sú zmeny rýchlejšie alebo pomalšie, hromadia sa dovtedy, kým sa pôvodný význam nestane vzdialeným a odlišným.

Kde by sme boli bez avatarov, hashtagov, memes, spamu, geekov a ďalších anglických výrazov, ktoré internet priniesol do módy použitím starých slov opisujúcich nové technológie a skúsenosti?

Lingvisti predpovedajú, že o 10 rokov bude anglický jazyk naďalej dominovať na internete, a to aj u tých, ktorých rodným jazykom nie je angličtina. Očakávajú však, že bude mutovať do najrôznejších foriem, ktoré by sme možno nerozpoznali ako jazyk, ktorý dnes poznáme. V online svete je menší tlak na presnosť v gramatike alebo na používanie správneho pravopisu, takže aj ľudia, ktorých rodným jazykom nie je angličtina a ktorí si navzájom píšu, vytvárajú nové formy jazyka bez toho, aby venovali osobitnú pozornosť presnosti.