Sme najlepší na svete, pridajte sa k nám

Uvažujete o vlastnom podnikaní pod krídlami renomovanej značky? Spojte svoje sily s Helen Doron Educational Group (HDEG). Nepochybujte o svojich schopnostiach a nepochybujte ani o tých našich. Ak sa to k vám ešte nedonieslo, sme čerstvým laureátom kategórie Best Children’s & Education Franchise (Najlepšia detská a vzdelávacia franšíza) v rámci kolekcie ocenení od Global Franchise Magazine!

Najsledovanejšími posudzovanými kritériami boli miera nadnárodnosti koncepcie danej značky, intenzita vzťahu medzi franchisorom a franchisantmi, marketingová činorodosť a celkový prínos pre segment medzinárodného franchisingu.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa konalo počas výročnej konferencie Medzinárodnej asociácie franšíz (IFA) v americkom Las Vegas, a to aj za prítomnosti zakladateľky, výkonnej šéfky (CEO) a hlavnej metodičky našej jazykovej školy angličtiny pre deti zábavnou formou – pani Helen Doron.

„Helen Doron Educational Group bola vybraná vďaka rozsiahlym medzinárodným skúsenostiam a obrovskému nasadeniu pri udržiavaní kroku s technologickými inováciami i podieľaní sa na rozvoji vzdelávacieho prostredia. Helen Doron ponúka pridanú hodnotu potenciálnym franchisantom a významne investuje do svojho rastu i terajších franchisantov,“ vysvetlila svoju voľbu porota zložená z popredných predstaviteľov odvetvia prostredníctvom tlačovej správy.

Pani Helen Doron k pocte uviedla: „Toto ocenenie potvrdzuje pozíciu Helen Doron Educational Group v celosvetovom kontexte vzdelávacích ustanovizní a pretrvávajúcu úspešnosť nášho rozmachu v rôznych krajinách i kultúrach. Vybudovali sme komunitu odborníkov, ktorí zdieľajú rovnaké ciele a hodnoty a sú oddaní vzdelávaniu i deťom, ale aj zapálení pre svoje podnikanie.“

Prvá dáma HDEG ďalej skonštatovala: „Naši franchisanti cítia, že sú členmi globálnej rodiny, od ktorej dostávajú všetku podporu potrebnú na progres svojho podnikania. Naším zámerom je pokračovanie expanzie siete jazykových škôl do ďalších geografických lokalít a napredovanie novými smermi s tými správnymi partnermi.“

Ak ste podnikavý typ, ktorý hľadá nový životný štýl, neváhajte a pridajte sa k nám – môžete nielen zmeniť svoj osud, ale priniesť aj pozitívnu zmenu do životov mladej generácie detí vo vašom okolí, ktoré budú vďaka vám dokonale ovládať angličtinu tak potrebnú pre ich ďalší rozvoj a život. Všetky podrobnosti sa dozviete tu: https://helendoron.sk/francizing#. Tešíme sa na vás!