Angličtina pre deti
 • Become a Helen Doron English FranchiseeEnglish for babies at Helen Doron English
  Pripojte sa k nám

  Ako franchiser vyučovacieho centra Helen Doron English a zasiahnite do životov detí vo Vašom okolí

  Viac informácií
 

Frančízing

Odlíšte sa

 • Snívate o svojom vlastnom podnikaní?
 • Zaujímate sa o spojenie s celosvetovo uznávaným a rešpektovaným medzinárodným franchisom?
 • Milujete deti a pocit, že pozitívne ovplyvňujete ich budúcnosť?

Vlastniť vyučovacie centrum Helen Doron English môže byť pre Vás to pravé!

Ak ste podnikavý typ, ktorý hľadá nový životný štýl, je tu možnosť viesť súkromné podnikanie vo vyučovaní a priniesť pozitívnu zmenu do životov Vašich študentov a spoločnosti.

Vlastniť vyučovacie centrum Helen Doron English je obohacujúce a napĺňajúce. Umožňuje Vám stať sa strojcom svojho osudu a zároveň pomáhať budúcej generácii detí vo Vašom okolí získať dobrú angličtinu, ktorá im v živote pomôže.

Prečo si vybrať franchising s Helen Doron?

 • Pretože máme skúsený pedagogický tím, ktorý je vedený Helen Doron, lingvistickým lídrom vo vyvíjaní programov pre angličtinu ako cudzí jazyk (EFL).
 • Pretože môžeme potvrdiť takmer 30 rokov dokonalosti vo vývine programu na vyučovanie angličtiny ako druhého jazyka každého veku.
 • Pretože naše kurzy angličtiny sú vytvorené tak, aby ste mohli získavať nových študentov, ako aj udržiavať si už existujúcich
 • Pretože neustále vyvíjame nové programy a produkty, takže naši franchiseri majú dodatočné možnosti rozšíriť svoj dosah na trhu
 • Pretože vstupujete do celosvetovo uznávanej a rešpektovanej značky
 • Pretože naše modely franchisingu sú vytvorené tak, aby boli vhodné do Vášho miestneho trhového prostredia
 • Pretože náš oddaný podporný tím je ochotný Vám pomôcť s Vaším podnikaním, administratívou a marketingovou asistenciou denno-denne
 • Pretože máte priamy prospech zo skúseností ostatných franchiserov Helen Doron po celom svete pomocou vymieňania skúseností na výročných konferenciách a obchodných školeniach a v digitálnych newsletteroch a blogoch.
Pripojte sa k našej sieti oddaných vlastníkov vyučovacích centier a urobte zmenu pre deti z Vášho okolia.

Názory franchiserov

 • “Stať sa franchiserom Helen Doron English bolo pre mňa dobré rozhodnutie. Mohla som dokonale využiť svoje skúsenosti a schopnosti. Do piatich rokov sa rozrástlo moje vyučovacie centrum na jedno z najväčších na svete, s viac ako 700 študentmi.”

  Mag. Karin Harreither, CPA, LCF Tullnerfeld, Rakúsko
 • “Podpora od spoločnosti franchiserov bola pre náš úspech podstatná. Dodali nám sebadôveru a cieľ, aby sme mohli začať.”

  Elisa Penazzi, LCF Modena, Taliansko
 • “Vždy sa snažím učiť od tých najlepších, preto som sa rozhodla naučiť sa niečo od VEĽMI VEĽMI šikovných ľudí v sieti Helen Doron.”

  Meena Athwani, National Coordinator Španielsko
 • “Úplne zbožňujem túto metodiku. Po každýkrát, ako idem na konferenciu Master Franchiserov, si dobijem baterky a viem, že som spravila správnu vec. Stále vyučujem, pretože sa mi páči, ako sa deti z tohto množstva zábavy veľa naučia.”

  Monica Carpio, Master Franchisor, Ekvádor
 • “Konkurencia si otvorila svoje centrá a snaží sa nás napodobňovať, ale rodičia vedia, že my sme tí najlepší a odporúčajú nás aj ostatným.”

  Monica Carpio, Master Franchisor, Ekvádor
 

 Odpovede na bežné otázky o tom, ako sa stať majiteľom vyučovacieho centra Helen Doron English

 • Potrebujem skúsenosti vo vzdelávaní detí?

  Naši majitelia centier si prinášajú do svojej novej kariéry rozličné schopnosti a skúsenosti a mnohí z nich nemajú vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru. My poskytujeme podnikateľské a pedagogické školenie. Predchádzajúce vyučovacie skúsenosti pomôžu, ale nie sú nevyhnutné.

 • Aký je váš podnikateľský model?

  Rokmi sme sa naučili, že aby sme čo najlepšie splnili potreby našich majiteľov centier, musíme ponúknuť viac ako len jeden model. Helen Doron Master Franchisor vo vašom kraji s Vami prediskutuje model, ktorý je pre vašu oblasť najvhodnejší. Helen Doron English ponúka exkluzívne oblasti na podnikanie od 50,000 do 100,000 obyvateľov.

 • Ako ma podporíte pri začiatkoch a v hľadaní miesta podnikania?

  Váš Master Franchisor za Vami stojí od prvého dňa, pracuje s Vami na návrhu Vášho podnikateľského plánu, poskytne Vám poradenstvo pri výbere vhodného miesta na vyučovacie centrum a pomôže Vám s Vaším prvým marketingovým úsilím.

 • Aké školenie môžem očakávať od Helen Doron English?

  Noví majitelia centier navštívia naše dvojdňové počiatočné podnikateľské školenie a náš päťdňový pedagogický seminár. Podpora prebiehajúceho podnikania je k dispozícii od Head Office cez „webináre“ a cez konzultáciu s Vašim Master Franchisorom.

 • Ako rýchlo si môžem otvoriť vyučovacie centrum?

  Predpisy pre spustenie podnikania sa líšia podľa krajiny. Bežne tento proces trvá okolo troch mesiacov.

Formulár pre záujemcov o frančízing

Ste pripravený urobiť ďalší krok, aby ste sa stali majiteľom vyučovacieho centra Helen Doron English? Chceli by ste s nami začať vážne rokovať? Prosím, vyplňte formulár uvedený ďalej v texte, my Vás budeme kontaktovať a spolu zistíme, či je to pre Vás to pravé.

 • Informácie o spracovávaní osobných údajov
  Edu Plus, spol. s r.o. 925 32 Veľká Mača č. 124, IČO: 36280429, držiteľ národnej frančízy pre rozvoj a šírenie programu pre výučbu anglického jazyka detí a mládeže od 3 mesiacov do 19 rokov známeho ako Helen Doron English (ďalej ako “ Edu Plus, spol. s r.o.“ alebo „NF“), ako správca osobných údajov, týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovanie osobných údajov s ohľadom na Všeobecné nariadenie EU o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“).
  Cieľom dokumentu je Vám poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako s nimi nakladáme, z akých zdrojov ich získavame, k akým účelom ich využívame, komu ich smieme poskytnúť a kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracovávame.
  Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?
  Osobné údaje týkajúce sa študentov a zákonných zástupcov
  Spracovávame osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:
  ● identifikačné údaje: meno a priezvisko študenta, dátum narodenia študenta, meno a priezvisko zákonného zástupcu,
  ● kontaktné údaje: adresa bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, telefón, emailová adresa,
  ● informácie o alergiách na potraviny,
  ● fotografie alebo videozáznam študenta pre marketingové a propagačné účely (na základe súhlasu),
  ● ďalšie osobné údaje: hodnotenie úrovne znalostí študenta, číslo bankového účtu, platobné údaje, číslo zákazníckeho účtu, a ďalšie osobné údaje vyplývajúce z konkrétnej zmluvy či zo zákona.
  Osobné údaje, ktoré spracovávame s Vaším súhlasom, sú uvedené v súhlase so spracovaním osobných údajov, ktorý nám môžete udeliť. Informácie o alergiách na potraviny systematicky nespracovávame a neukladáme, vzhľadom na to, že sa jedná o citlivé osobné údaje. Tieto informácie nám môžu byt iba dobrovoľne a slovne oznámené pre zaistenie ochrany zdravia študenta v rámci výučby.
  Osobné údaje týkajúce sa zamestnancov, zmluvných pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie
  Spracovávame osobní údaje v nasledujúcom rozsahu:
  ● identifikačné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia
  ● kontaktné údaje: adresa bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, telefón, emailová adresa,
  ● fotografia zamestnanca,
  ● údaje poskytnuté v rámci zaslaného životopisu (dosiahnuté vzdelanie, odborná prax a pod.),
  ● Ďalšie osobné údaje: číslo bankového účtu, platobné údaje, číslo zákazníckeho účtu, a ďalšie osobné údaje vyplývajúce z konkrétnej zmluvy či zo zákona (iba pre zamestnancov a zmluvných pracovníkov).
  Osobné údaje získavame predovšetkým od Vás, najmä pri uzatváraní zmluvy a v priebehu zmluvného vzťahu.
  Ako Vaše osobné údaje využívame?
  Osobné údaje týkajúce sa študentov a zákonných zástupcov
  Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame iba za stanoveným účelom a využívame ich predovšetkým na:
  ● plnenie zmluvy a poskytovanie služieb (poskytovanie jazykových a iných kurzov),
  ● komunikáciu s Vami,
  ● informovanie o zmenách a novinkách v ponuke kurzov (oprávnený záujem),
  ● umožnenie prístupu do rezervačného systému,
  ● splnenie právnych povinností,
  ● účtovné a daňové účely,
  ● vedenie zákazníckej evidencie,
  ● marketingové a propagačné účely (na základe výslovného súhlasu).

  Osobné údaje týkajúce sa zamestnancov, zmluvných pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie
  Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame iba za stanoveným účelom a využívame ich najmä pre:
  ● plnenie pracovno-právnych povinností zamestnávateľa,
  ● umožnenie prístupu do informačných systému LC,
  ● nábor a výber zamestnanca.
  Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu nutnom pre naplnenie týchto činností a po dobu nevyhnutnú k ich dosiahnutiu alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané či anonymizované.
  Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?
  Osobné údaje môžu byť pre zaistenie vyššie popísaných účelov, okrem Edu Plus, spol. s r.o. a jeho zamestnancov spracovávané tiež ďalšími spracovateľmi.
  Spracovatelia alebo príjemcovia osobných údajov sú najmä:
  ● Jednotlivé pobočky Helen Doron English na Slovensku,
  ● Helen Doron Ltd,
  ● Salesforce.
  Osobné údaje môžu byť na základe zákonnej žiadosti predané tretím subjektom, ktoré disponujú zákonnou právomocou vyžadovať predanie predmetných osobných údajov.
  Aké sú Vaše práva?
  V súvislosti zo spracovaním Vašich osobných údajov máte:
  ● právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva (k tomu slúži aj tento dokument),
  ● právo na prístup k osobným údajom a poskytnutiu ďalších informácii súvisiacich s ich spracovaním zo strany Edu Plus, spol. s r.o.
  ● právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov,
  ● právo na vymazanie Vašich osobných údajov, najmä pokiaľ (a) už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracovanie; (b) ste odvolali svoj súhlas k ich spracovaniu; (c) ste oprávnene namietali voči ich spracovaniu; (d) boli spracované nezákonne; alebo (e) musia byť vymazané podľa právnych predpisov,
  ● právo na obmedzenie spracovávania Vašich osobných údajov, pokiaľ (a) napadnete správnosť osobných údajov po dobu, dokým neoveríme ich správnosť; (b) spracovanie je protizákonné; (c) už ich nepotrebujeme, ale údaje potrebujete Vy pre účely uplatnenia Vašich právnych nárokov alebo (d) namietate proti ich spracovaniu po dobu, kým neoveríme, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi záujmami,
  ● právo podať námietky proti spracovávaniu Vašich osobných údajov v prípade, že ich spracovávame (a) pre účely priameho marketingu alebo (b) pre účely našich oprávnených záujmov,
  ● právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému poskytovateľovi služieb,
  ● právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov,
  ● právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.
  Ako chránime Vaše osobné údaje?
  Pre zaistenie bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov, ktorá je pre nás veľmi dôležitá, využívame technické a organizačné opatrenia najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitím a zaisteniu bezpečnosti našich IT systémov. Kde je to vhodné, využívame na ochranu Vašich údajov šifrovanie.
  Potrebujete ďalšiu pomoc?
  Ak máte otázky ohľadne spracovávania Vašich osobných údajov alebo potrebujete akúkoľvek inú súvisiacu pomoc, obráťte sa prosím na zodpovednú osobu Edu Plus, spol. s r.o. pre oblasť ochrany osobných údajov, a to telefonicky na tel. č.: +421 905 884 956, elektronicky na adrese slovakia@helendoron.sk alebo písomne na adresu Edu Plus, spol. s r.o. 925 32 Veľká Mača č. 124.