Vzdelávanie u nás nie je štafeta, je to maratón s trvalými výsledkami.   

Z domova do sveta a späť

Volám sa Ivana Csutorová a od roku 2016 vediem vyučovacie centrum Helen Doron English v Nových Zámkoch. K angličtine som inklinovala od skorého detstva. Pamätám si, ako som ako malé dievča počúvala v rádiu anglické pesničky a snažila sa rozlúštiť ich texty. Počas strednej školy som vycestovala na ročný výmenný pobyt do Californie a následne som vyštudovala anglický jazyk a literatúru na MU v Brne. Po škole som niekoľko rokov pôsobila v oblasti personalistiky, no ako to už býva, materstvo zamiešalo karty môjho života, preorganizovalo moje priority a zatúžila som sa vrátiť k angličtine a vzdelávať deti.

Ako som objavila Helen Doron English?

Počas materskej dovolenky som začala pracovať s deťmi v stredoškolskom veku v organizácii AFS, ktorá dáva deťom možnosť spoznať svet a príležitosť vycestovať na štúdium do inej krajiny, rovnako ako som to kedysi zažila aj ja. Moje pôsobenie v tejto študentskej organizácii mi dalo veľa skúseností, vnímala som dôležitosť poznania cudzích jazykov, a práve tam som sa zoznámila s Majkou Ondráčkovou, majiteľkou vyučovacieho centra v Martine, ktorá mi predstavila čarovný svet angličtiny Helen Doron English.

U nás na veku nezáleží

My dospelí, ktorí sa učíme nejaký cudzí jazyk už vieme, aké veľké úsilie treba na znalosti vynaložiť. Naopak deťom, dokonca aj bábätkám to v ranom veku ide „ľavou- zadnou“. Môj syn začal v kurze pre bábätká v šiestich mesiacoch. Keď mal rok, prštekmi mi ukazoval, kde má na tváričke- „mouth“, „cheeks“, „ears“ a reagoval aj na vety ako „clap your hands“ alebo „touch your tummy“.

Sluch tu hrá prím

Učebné témy sa v každom kurze cyklicky opakujú a každý rok sa k už nadobudnutým vedomostiam pribaľujú nové. Pútavosť príbehov a tém, ktoré pri učení používame, nabáda deti používať ich obrazotvornosť, ktorá im pomáha jednoduchšie si osvojiť nové slovíčka a frázy. Na hodinách sa hýbeme, tancujeme a spievame, so staršími deťmi zasa analyzujeme význam textov piesní. Vďaka tomu, že deti majú dominantnú sluchovú pamäť, dokážu pri počúvaní nahrávok v domácom prostredí veľmi rýchlo napredovať.

Nie je to štafeta, je to maratón

Deti u nás spravidla začínajú v predškolskom veku a väčšina z nich u nás ostáva počas základnej aj strednej školy. Každý deň vidíme, že k nám deti chodia radi, že sa tešia na hodiny plné aktivít, hier a pocitu vlastného úspechu. Sme hrdí na to, keď vidíme deti, ktoré k nám prišli ešte ako malí škôlkari, po rokoch viesť rozhovory po anglicky, alebo úspešne zložiť Cambridge skúšky.

It takes a village…

Anglické príslovie „It takes a village to raise a child“, hovorí o tom, že k výchove dieťaťa je potrebné zladené tímové úsilie veľkého množstva ľudí. Nielen deti, ale aj naši lektori majú za sebou celú „dedinu“- slovenských aj celosvetových odborníkov, ktorá im pomáha vo všetkom čo treba.

 A čo nás ešte čaká?

Potenciál mesta Nové Zámky, kde veľa detí vyrastá v prirodzene bilingválnom prostredí a rodičia vedia, že svojim malým deťom môžu dať náskok nielen v slovenčine a maďarčine, ale navštevovaním našich kurzov aj v angličtine je obrovský. V Helen Doron English Nové Zámky máme vynikajúci tím lektoriek, ktoré svoju prácu robia s veľkým nasadením a profesionalitou. Spája nás nie len láska k deťom a k angličtine, ale aj priateľstvá, ľudskosť a spolupatričnosť. Tak ako sa každý deň tešíme na deti, ktoré prichádzajú na svoje hodiny, tešíme sa aj na ďalší spoločne strávený čas a na všetky výzvy, ktoré nám budúcnosť prinesie.

Ivana Csutorová