Vyhlásenie výsledkov letnej súťaže “S angličtinou na cestách”

Hlavnou výhrou pre troch víťazov v letnej súťaži “S angličtinou na cestách”
je registračný poplatok, vrátane učebnej sady.

Víťazi súťaže:

1. miesto: Riccardo z HDE Trenčín

 

2. miesto:  Lara z HDE Rožňava

 

 

3. miesto: Sofia B. z HDE Humenné

 

 

 

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili a gratulujeme víťazom, ktorých budeme čoskoro kontaktovať.

Štatút súťaže