Vianočná zbierka pre Slovenský Červený Kríž

Sieť Helen Doron English v spolupráci so Slovenským Červeným krížom už štvrtý raz ponúkla možnosť prejaviť dobrosrdečnosť a urobiť deťom zo sociálne slabších rodín krajšie Vianoce.

Zbierka nevyužívaných a nepoškodených hračiek, kníh a školských potrieb sa uskutočnila počas novembra. Majiteľky jednotlivých pobočiek HDE odovzdali zástupcom do miestnych spolkov SČK vyzbierané balíčky aj so sprievodnými informáciami, či je darček vhodný pre chlapca alebo dievča a približne v akom veku. Nadšene zdieľame, že na základe výzvy sa nám podarilo vyzbierať 1051 balíčkov.

Tie si medzičasom už našli cestu pod stromčeky tam, kde najmenší aspoň počas Vianoc nemusia pocítiť, že vyrastajú v nedostatku. Vďaka Vám sme mohli opäť pomôcť rodinám v núdzi.

Zoznam pobočiek, ktoré sa zapojili do akcie: Bardejov, Bratislava – Jarovce, Bratislava I. a III., Bratislava II., Bratislava IV., Detva, Dunajská Streda, Fiľakovo, Galanta, Humenné, Levice, Nitra, Nové Zámky, Pezinok, Poprad, Kežmarok, Považská Bystrica, Rožňava, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Senec a Ivanka pri Dunaji, Trenčín, Veľké Zálužie, Žiar nad Hronom. Patrí vám jedno obrovitánske:

ĎAKUJEME!