V rámci Slovenska sme aktuálne centrom Helen Doron English s najvyšším počtom študentov

Nikdy nehovor nikdy!

Volám sa Barbora Harizal a som majiteľkou, manažérkou a lektorkou centra Helen Doron English v Prešove.

Keď mi školská psychologička na bilingválnom gymnáziu na základe výsledkov testov odporučila stať sa učiteľkou, klopala som si na čelo 😊 a sľubovala si, že učiť nikdy nebudem. O dva roky neskôr som už študovala na univerzite učiteľstvo v odbore anglický jazyk – geografia a paradoxne najviac mi učarovali predmety didaktika a metodológia, ktoré sú základom učiteľskej profesie. Po vysokej škole som strávila rok v USA a následne pokračovala v doktorandskom štúdiu. Zároveň som sa stala lektorkou Helen Doron English a táto práca ma očarila natoľko, že na univerzitnej pôde som po čase svoje pôsobenie ukončila a uprednostnila som prácu s najmilšími stvoreniami na svete – deťmi. Dnes už vyučujem v Helen Doron English 15. rok.

Získať si detskú pozornosť stojí veľa kalórií 😊

Malé dieťa sa dokáže koncentrovať na určitú činnosť len veľmi krátko, a preto je potrebné striedať rôzne druhy činností, aby ho lektorka zaujala a zároveň nenásilným a zábavným spôsobom naučila cudzí jazyk. Každá lekcia je preto detailne pripravená a niekedy obsahuje až 20 rôznych aktivít. Príprava jednej lekcie si vyžaduje množstvo času, snahy a energie, rovnako ako samotná vyučovacia hodina, ktorá občas hraničí s hodinou kardia vo fitku.

V čom spočíva úspech výučby?

  • pravidelnosť, hravosť, nadväznosť, prirodzenosť…

Ide o súbor prepracovaných kurzov, ktoré na seba plynule nadväzujú a dieťa neustále vo svojich vedomostiach napreduje. Kurzy môže navštevovať od bábätka až po obdobie dospievania. Vyučujeme metódou materinského jazyka, kde majú deti pravidelne možnosť aktívne využívať slovnú zásobu a vedomosti vo výlučne anglicky hovoriacom prostredí. Hodiny sú zaujímavé, zábavné, obohatené o spev, drámu, animácie, tanec, hry a i.. Zároveň sa deti takýmto spôsobom už od útleho veku učia gramatiku, fonetiku a fonológiu, syntax či lexikológiu anglického jazyka bez toho, aby si to vôbec uvedomovali.  Na konci prvého stupňa ZŠ vedia intuitívne a samozrejme správne použiť (pre väčšinu bežných študentov neobľúbené) časy, určitý a neurčitý člen i absolútne správny slovosled anglických viet. Vyjadrujú sa prirodzene, bez strachu a rozmýšľajú v anglickom jazyku bez toho, aby si museli prekladať slovo za slovom.

Šťastné deti- šťastná JA

Výsledkom mojej práce nie sú financie, luxusné priestory, dosiahnutý počet študentov či lektoriek … Mojou odmenou je radosť v očiach každého, kto s nadšením cupitá našou chodbou, ale aj pochvala rodiča, ktorý s uznaním sleduje pokroky svojho dieťaťa. Zadosťučinením pre mňa je, ak sa dieťa nebojí komunikovať v angličtine, ale pohotovo reaguje a vie jazyk použiť aj mimo školských lavíc, či už na dovolenke, alebo s anglicky hovoriacim bratrancom, či kamarátom. Nadšenie starších detí z každej prečítanej anglickej knihy alebo pozretého filmu a dokonca aj získanie Cambridge certifikátov, ktoré sú medzinárodne uznávané, alebo získané popredné miesta na anglických olympiádach a rôznych súťažiach sú mojim najväčším šťastím. Pociťujem nesmiernu hrdosť na „svoje“ deti, ktoré som začala učiť ako trojročné a teraz, keď majú sedemnásť zisťujem, že už sú v angličtine občas lepšie ako ja 😊 … (Týmto pozdravujem moju skvelú skupinku kurzu Teen Success – Filipa, Ninu, Patríciu a Lilianu – You rock, guys!)

„Veľké veci v biznise nikdy nestvorila jedna osoba. Vždy boli dielom tímu.“  Steve Jobs

S týmto výrokom sa absolútne stotožňujem, pretože v Helen Doron Prešov sme tím nielen skvelých lektoriek na profesionálnej úrovni, ale aj hodnotovo a názorovo blízkych priateliek, ktoré sa navzájom podporujú a inšpirujú. Deti naše lektorky milujú a spolu s nimi aj našu angličtinu. A ja im za ich zodpovedný prístup ďakujem.

Sme jednoducho No.1 😊

Svojím prístupom a nadšením sme si dokázali získať stovky detských sŕdc a veľmi sa tešíme, že sme aktuálne v rámci Slovenska Helen Doron English centrom s najvyšším počtom študentov. Nemalé množstvo detí a ich rodičov nám dôveruje, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Zároveň je to pre nás obrovský záväzok a výzva do budúcnosti, aby sme túto kvalitu vedeli zabezpečiť aj naďalej a v rámci možností to kapacitne zvládli. Som si istá, že to s kolektívom Helen Doron English Prešov dokážeme.

Barbora Harizal