Unikátny prístup unikátnych ľudí

Vďaka svojim deťom som sa „našla“ …

Volám sa Bibiana Budinská a vediem jazykovú školu Helen Doron English v Skalici, v ktorej som jednou z lektoriek.

Moja cesta za poslaním sa začala v máji roku 2006, keď som ako mamička s dvomi deťmi na materskej dovolenke, v tom čase mal syn necelé štyri roky a dcéra necelé dva, hľadala na internete informácie o tom, ako by som ich mohla učiť angličtinu doma. Napriek tomu, že som angličtinu študovala ako učiteľský odbor na UK, nevedela som poznatky aplikovať do praxe pre deti v ranom veku.

Ako učiť a zároveň „neučiť“?

Táto otázka ma mátala v hlave, no po absolvovaní ukážkovej hodiny anglického jazyka s Helen Doron English sa mi riešenie ponúklo takmer samé. Pamätám si ten deň, ako keby to bolo len včera. Bola sobota a na ukážkovej hodine boli iba štyri deti. Už počas hodiny som vedela, že toto je to, čo chcem robiť! Bola to láska na prvé počutie.

V januári 2007 som sa zúčastnila intenzívneho tréningu v Bratislave. Ešte stále mám v živej pamäti ako som sa nadšená vrátila domov a pri hre s deťmi som okamžite aplikovala to, čo som sa naučila.

Skúsenosť je dobrá škola

Prebehli prvé ukážkové hodiny, príprava pomôcok, laminovanie, strihanie, šitie a lepenie a ja som si založila prvé skupinky. Pomôcky, ktoré som vtedy vyrobila sa na hodinách používajú dodnes. Keďže som v tom čase nemala vlastné priestory, za deťmi som chodila ja. S kobercom na ramene, vankúšikmi na sedenie a krabicou plnou pomôcok v rukách.

Na hodinách som s nadšením pozorovala ako metóda funguje a tešila sa z každého slovíčka, ktoré deti na hodinách povedali. Dnes je tomu už šestnásť rokov, ale moje nadšenie nezmizlo. Malí aj veľkí študenti v Helen Doron English majú prístup k audio a video nahrávkam, ktoré doma pravidelne počúvajú, a tak dokážu v angličtine napredovať oveľa rýchlejšie a prirodzenejšie.

Z lektorky podnikateľkou

Záujem rodičov o výučbu angličtiny metódou Helen Doron English rástol a keďže som dopyt po hodinách už nevedela pokryť sama, v roku 2013 som kúpila licenciu na otvorenie štúdia Helen Doron English v Skalici.  Prenajala som si terajšie priestory a vyškolila prvú lektorku. Od tej doby som vyškolila dvanásť lektoriek, z ktorých polovica stále pracuje u mňa.

Unikátny prístup unikátnych ľudí

Každá z lektoriek je iná a svojím osobitým prístupom, hravosťou a kreativitou, vytvára jedinečnú hodinu Helen Doron English. V súčasnosti máme v Skalici okolo dvesto detí navštevujúcich naše kurzy. Veľká vďaka za to patrí práve lektorkám, ktoré príprave hodín a pomôcok venujú aj nemalý kus svojho voľného času. S lektorkami tvoríme jeden tím, v ktorom sa navzájom dopĺňame a inšpirujeme. Deti spoločne učíme pozitívnemu vzťahu k angličtine, prirodzenému vyjadrovaniu sa v tomto jazyku, a zároveň vytvoreniu si pozitívneho vzťahu k svojmu okoliu, prírode, ľudom okolo seba a v neposlednom rade k sebe samému.

Veľká zodpovednosť, no o to väčšia radosť

Teším sa z každého úspechu našich detí, z ich pokroku v angličtine, zo všetkých letných táborov, ktoré organizujeme, aj zo súťaží a akcií, ktoré pre deti pripravujeme. Zároveň však pociťujem za „naše“ deti veľkú zodpovednosť. Uvedomujem si, akú dôveru do nás vkladajú rodičia, keď svoje dieťa zveria do našich rúk. Zaväzuje ma to k dôkladnej príprave na každú spoločnú aktivitu. V Helen Doron English Skalica sa snažíme každú hodinu ušiť na mieru a zohľadňujeme potreby a možnosti detí v danej skupinke a to v súlade s metodikou Helen Doron English. Pre deti vytvárame  pokojné prostredie, v ktorom sa môžu učiť vlastným tempom bez stresu a s radosťou.

Aj keď moje deti už opustili hniezdo, stále som to JA

Moje deti, vďaka ktorým sa to celé začalo, sú už dospelé a angličtina sa prakticky stala ich druhým materinským jazykom. Aj keď ony už moje kurzy nepotrebujú, ja svoje nadšenie a prax posúvam ďalej. V minulom školskom roku sa okolo tridsať našich študentov zúčastnilo medzinárodných jazykových skúšok Cambridge English, ktoré dopadli na výbornú a sme na to patrične hrdí. Na Helen Doron English v Skalici som hrdá a som vďačná za všetky radosti aj starosti, z ktorých sa učím a  v mojej práci ma tak posúvajú ďalej.

Bibiana Budinská