Učitelia oslavujú sviatok, patrí im obrovská gratulácia!

V nedeľu 28. marca oslavujú svoj sviatok učitelia. Tento deň pripadá na Slovensku
na výročie narodenia Jána Amosa Komenského. Keďže majú učitelia za sebou celkom výnimočný a obzvlášť náročný rok, zaslúžia si obrovskú gratuláciu, ku ktorej sa pripájajú aj vyučovacie centrá Helen Doron English (HDE).

Pred rokom sme boli na štarte celosvetovej pandémie a nikto nevedel, čo nás presne čaká. Z učiteľov sa za posledných dvanásť mesiacov museli stať odborníci na diaľkovú výučbu, museli zvládnuť nové technológie a aj iné metódy učenia. Pre mňa patria učitelia hneď po zdravotných odborníkoch k najväčším hrdinom súčasnosti,” hovorí Katalin Deák, riaditeľka centrály Helen Doron English pre Slovenskú republiku.

Učitelia z 42 slovenských pobočiek HDE zvládajú výučbu s pomocou počítačov
a špeciálnej videokonferenčnej platformy. Každá vyučovacia hodina je aj vďaka medzinárodnej previazanosti starostlivo metodicky pripravená. Lektori pripravujú
pre deti prínosné lekcie angličtiny, ktoré ich neustále posúvajú vpred. S deťmi pracujú tak, aby komunikácia na diaľku čo možno najlepšie pripomínala osobné stretnutie
v učebniach. Ohlasy od rodičov potvrdzujú, že sa im to darí. „Deti zábavná výučba veľmi baví, majú rady svoju učiteľku,” napísala jedna z mamičiek v e-maile adresovanom našej škole. „Usmievavé lektorky, priateľské prostredie. Deti získavajú hravou formou veľkú slovnú zásobu,” uviedla ďalšia mamička.

Situácia učiteľov z centier HDE pritom nie je vôbec jednoduchá. „Niektorí vyučujú zároveň na základných aj stredných školách. Po dopoludňajšej výučbe sa popoludní
a v podvečer venujú deťom z vyučovacích centier HDE. Učiteľky sú našimi najväčšími hviezdami. Skláňam sa pred ich nasadením, “ zdôrazňuje Katalin Deák.

Vo vyučovacích centrách Helen Doron English rozmiestnených po Slovensku pôsobí
v súčasnosti okolo 100 lektorov – od začínajúcich pedagógov po skúsené učiteľky
a učiteľov. “K našim učiteľom patria tiež študenti vysokých škôl, ktorí u nás dostávajú príležitosť zoznámiť sa s výborne fungujúcou metódou výučby jazykov. Získajú kvalitný tréning, so svojím koučom zostávajú v pravidelnom kontakte a neustále sa zdokonaľujú, aby mohli rozširovať svoje pôsobenie v kurzoch. Hneď na začiatku svojej pedagogickej kariéry si osvojujú metodiku a postupy, ktoré môžu rozvíjať celý profesionálny život, “opisuje Katalin Deák z centrály Helen Doron English.

Medzi učiteľkami a učiteľmi možno pritom nájsť veľa zaujímavých životných a profesijných príbehov. Niektoré sa však často opakujú: Učiteľky sa postupom času vďaka franšízingu prepracujú k vlastnému vyučovaciemu centru a ženy po materskej dovolenke hľadajú zmysluplnejšie povolania, než im ponúka napríklad práca v korporáte. „Je to práca,
v ktorej cítim, že to, čo robím, má zmysel“ hovorí Lucia Briestenská z vyučovacieho centra HDE v Považskej Bystrici.

Vyučovacie centrá Helen Doron English po celom svete oslávia tento rok veľké jubileum. Od začiatku využívania tejto jedinečnej metódy uplynulo už 35 rokov.