Účinok hudby

Dôležitosť pesničiek v metodike Helen Doron

Dôležitosť začleňovania pesničiek do našej výučby bola preskúmaná a zdokumentovaná po celom svete. Hudba má obrovskú silu a už dlho sa o nej vie, že má zásadné účinky na mozog. Štúdie ukazujú, že počúvanie hudby môže prispieť k celkovej pohode, pomáha regulovať emócie a vo všeobecnosti vedie k pocitom šťastia a relaxácie v každodennom živote.

Počúvanie tých správnych melódií dokáže vplývať na našu náladu a tiež v mnohých smeroch zlepšiť kvalitu života. Rastúci počet  akademických výskumov však ukazuje, že hudba ovplyvňuje nielen našu náladu, ale preukázalo sa, že dokonca zvyšuje aj naše kognitívne schopnosti.

Podľa Univerzity Johnsa Hopkinsa v USA môže hudba tiež pomôcť uchovať si naučené informácie. Renomovaná univerzita dokázala, že začlenenie hudby do prostredia triedy vytvára pozitívny vzdelávací zážitok, zlepšuje pamäť a súčasne zvyšuje pozornosť všetkých vekových skupín.

„Počas zážitkového učenia [pri ktorom sa hudba hrá počas štúdia alebo učenia sa nového konceptu] vytvára hudba akúsi zvukovú stopu k danej učebnej aktivite,“ vysvetlil Chris Boyd Brewer vo svojej knihe „Music and Learning“, ktorej výňatok je zverejnený na webovej stránke univerzity. „Zvuková stopa zvyšuje záujem a aktivuje informácie psychicky, fyzicky alebo emocionálne. Hudba tiež môže viesť k stavu hlbokého sústredenia sa, v ktorom sa slovná zásoba a čítaný text skvele vstrebávajú. Ak sa informácie spoja s rytmom a rýmom, tieto hudobné prvky prispejú k neskoršiemu vybaveniu si danej informácie. “

Začlenenie hudby ešte hlbšie do zážitkového učenia napomáha sústredeniu a zapamätaniu si informácií. Každý bývalý žiak základnej školy si pravdepodobne vie spomenúť na rôzne riekanky a pesničky, ktoré sa používali k zapamätaniu si učiva, napríklad abecedy. Zatiaľ čo pesničky ako „The Wheels on the Bus“ umožňujú študentom v triede precvičovať si pamäť, unikátne rapovačky alebo melódie ponúkajú spôsob, ako si zapamätať naučené informácie novým vzrušujúcim spôsobom.

Deťom, ktoré začnú s hudobným tréningom skôr, sa lepšie rozvíjajú oblasti mozgu súvisiace s jazykom a uvažovaním. Ľavá strana mozgu sa lepšie vyvíja pomocou hudby a pesničky môžu pomôcť vštepiť informácie do mladej mysle. Deti, ktoré sa aktívne zapájajú do hudby v ranom veku, majú pri učení jazyka jednoznačné výhody. Naša vrodená schopnosť zapamätať si hudbu je tiež efektívnym učebným nástrojom.

Hudba má aj veľa liečebných výhod, ktoré je možné využiť v rehabilitačnom prostredí. Poškodený mozog sa dá obnoviť, posilniť ďalšie oblasti mozgu pomocou hudby a veľa ľudí, ktorí stratili schopnosť rozprávať, vie plynulo spievať pesničky. Hudba a pohyb môžu pomôcť Parkinsonovým pacientom získať opäť kontrolu nad svojím telom. Výskum tiež ukazuje, že počúvanie alebo spievanie pesničiek môže poskytnúť emočné a behaviorálne výhody pre ľudí s Alzheimerovou chorobou a inými typmi demencie. Hudobné spomienky sa pri Alzheimerovej chorobe často zachovávajú, pretože kľúčové oblasti mozgu spojené s hudobnou pamäťou sú touto chorobou relatívne nepoškodené.

Je dobre zdokumentované, že každý profituje z počúvania hudby akéhokoľvek druhu. Vďaka nej sa dostane človek do správneho rozpoloženia mysle. Hudba nás upokojuje, zlepšuje náladu, odbúrava stres, zmierňuje bolesť a zlepšuje pochopenie nášho sveta.

Keďže výskumy mozgu dokazujú dôležitosť učenia sa pomocou hudby, musíme tento jedinečný dar využiť na to, aby sme zmenili samých seba a aj naše deti.