Sme ten pravý „DREAM TEAM“

Volám sa Judita Gajdošiková a vyučovacie centrá Helen Doron Bratislava – Nové mesto, Rača a Kramáre vediem desiaty rok. Aj keď som vyštudovala anglický jazyk a učiteľstvo, k Helen Doron som sa dostala okľukou, cez korporátny sektor, až po materskej dovolenke. Zrejme vtedy nastal čas, kedy všetky dieliky „puzzle“ do seba krásne zapadli a ja som si našla prácu, kde som dokázala skĺbiť svoju lásku k deťom s láskou k angličtine.

Táto práca je pre mňa nekončiacou výzvou, pretože som denno-denne obklopená novými impulzmi a výzvami, ktoré ma „nútia“ neustále sa vyvíjať, zdokonaľovať sa a učiť sa nové veci. Najdôležitejším atribútom tejto práce však je, že ju nevnímam ako prácu, ale ako koníček, ktorý aj po desiatich rokoch vykonávam s radosťou. No vnímam, že mám obrovské šťastie, že v tom nie som sama.

Sme ten pravý „DREAM TEAM“

Mám za sebou tím úžasných lektoriek, ktoré nie sú len skúsenými angličtinárkami, ale sú to učiteľky s veľkým srdcom a s obrovskou dávkou pokory a lásky k deťom. Sme tím rôznych osobností, z rôznych zázemí, nájdete medzi nami špeciálnu pedagogičku aj šperkárku, ale spája nás nadšenie pre to, čo robíme.

Je úžasné vidieť, ako sa pod našou záštitou formuje nová generácia. Napĺňa nás radosťou, keď na „našich“ deťoch vidíme, ako sa vyvíjajú a napredujú a to nie len v oblasti angličtiny, ale aj v bežnom živote. Na deťoch pozorujeme, ako sa teória mení v prax, a utvrdzuje nás to v tom, že to, čo robíme, robíme dobre, a že to má význam.

Ako to teda všetko robíme?

V Helen Doron NEučíme iba angličtinou! Aj keď sa z jazykov venujeme len angličtine, deťom poskytujeme oveľa viac. Snažíme sa ich už od útleho veku viesť k samostatnosti, úcte k sebe aj ostatným, zdravému sebahodnoteniu a v neposlednom rade k láske ku prírode a zvieratám. Podnecujeme v nich záujem o zdravý životný štýl, ekológiu, výživné stravovanie či pohyb. Naše hodiny sú netradičné, veselé a hravé. Namiesto obyčajného memorovania slovíčok ponúkame hry, spev, tanec, ale aj súťaže. Zážitky, na ktoré sa nezabúda! Radosť z pohybu v nich podnecujeme NEsedením v laviciach. Bez stresujúceho známkovania deti učíme nebáť sa rozprávať a vyjadriť svoj názor, aj keby pritom urobili chybu.

Za zdanlivou hravosťou našich hodín sú však „ukryté“ premyslené aktivity zamerané na konkrétne jazykové schopnosti. Veríme v to, že všetky aktivity smerujú k vyššiemu cieľu – k prehĺbeniu vedomostí, zručností a schopností. Deťom neponúkame hotové odpovede, či zázračné riešenia, ale otvárame im dvere k samostatnosti. Poukazujeme na témy a oblasti, kde sa môžu ďalej rozvíjať. Snažíme sa vnímať každé dieťa ako individuálnu osobnosť a oceňujeme jeho individuálne pokroky aj snahy. Či už je to prvé žmurknutie na kurze pre bábätká, ktorým nám dieťa dá signál pochopenia a spolupráce, alebo úspešné absolvovanie Cambridge certifikátu v stredoškolskom veku.

Prečo robím to, čo robím… ?

Mňa osobne teší, keď deti odchádzajú z hodín spokojné, šťastné či „nabudené“. Energia, ktorá sa na hodinách vytvára ma napĺňa. S radosťou spomínam na množstvo nádherných chvíľ, ktoré som mala možnosť na našich hodinách prežiť. Uchovávam si ich v pamäti ako vzácne momentky, pričom väčšinou sú to maličkosti: úprimná radosť bábätka, keď na hodine zaznie hudba, ktorú má rado a pohojdáva sa v bezpečnom náručí maminky, schovávačka v letnom tábore, či vydarená hodina, kedy sa aj tínedžeri otvoria a rozprávajú (by the way – krásnou, plynulou angličtinou) o svojich plánoch, pocitoch, predstavách a presvedčeniach…

Zadosťučinenie na záver, ale zďaleka ešte nekončím!

Som šťastná, keď ma po čase rodičia kontaktujú a pochvália sa úspechmi svojich detí, najmä vtedy majú pocit, že ich zainvestované peniaze neboli zbytočné. Za tých desať rokov som sa stala súčasťou „veľkej rodiny“ Helen Doron a dúfam, že aj mojou zásluhou sa táto úžasná metodika dostane k ďalším rodinám, nielen cez naše vyučovacie centrá, ale aj prostredníctvom materských škôl, s ktorými spolupracujeme. V Helen Doron veríme, že vytvárame budúcu generáciu šťastných a spokojných ľudí, ktorí bez ohľadu na svoju profesiu dokážu tvoriť hodnoty a tešiť sa z nich.

Judita Gajdošiková