Radosť je korením môjho života

Kde sa vzal, tu sa vzal,…alebo ako som hravú angličtinu Svidníku ukázal!

Volám sa Miro a svoje centrum prevádzkujem na severovýchode Slovenska. Pracujem vo Svidníku – meste, ktoré je síce malé, ale ja osobne v ňom vidím veľký potenciál. Je to totiž moje prvé centrum Helen Doron English v meste, ako aj v jeho okolí. Metóda Helen Doron English ma naozaj nadchla a keďže takýto jedinečný spôsob výučby vo svidníckom regióne chýbal ako soľ, bez váhania som sa pustil do práce.

Svoje odhodlanie stať sa členom rodiny Helen Doron English som urobil pred viac ako štyrmi rokmi a dodnes som toto rozhodnutie neoľutoval, aj napriek tomu, že posledné obdobie nebolo vôbec jednoduché.

Radosť je korením môjho života

Od malička som chcel pomáhať ľuďom. Sníval som o tom ako budem robiť niečo užitočné a zmysluplné, a popri tom za sebou budem zanechávať pozitívnu stopu. Práca zdravotníka, ktorej sa na plný úväzok venujem, ma vždy napĺňala, no cítil som, že mi chýba štipka spokojnosti a radosti.

Mojou inšpiráciou sa stala moja malá, vtedy len 3,5 ročná dcérka, ktorá navštevovala hodiny Helen Doron English. Na vlastné oči som sledoval jej progres a radosť z anglického jazyka, ktorú si so sebou prinášala domov po každej hodine v centre. Zrazu som zatúžil byť súčasťou toho nadšenia, tej kreativity a radosti v detských očiach.

Sebadôvera ako základný stavebný prvok zdravého jedinca

Helen Doron English metóda si ihneď získala moje srdce. Je to interaktívna, efektívna a kreatívna metóda učenia. Deti sa učia prostredníctvom hier, hudby a tanca a pri tom všetkom zažijú kopec zábavy. Počas hodín sa deťom dostáva dostatočná pozornosť, kedy majú obrovské množstvo možností zažiť úspech na vlastnej koži. To sa s „direktívnymi“ učebnými metódami málokedy stáva. Okrem toho, že hodiny Helen Doron English rozvíjajú jazykové schopnosti, rozvíjajú aj detskú osobnosť. Budovanie zdravej sebadôvery, zručností a učenie sa spolupráce sú pridanou hodnotou metódy nášho vyučovania a pokladám to za základný prvok pre sebavedomého jedinca.

Pozitívna stopa úspešne našliapnutá…

Najkrajšou spätnou väzbou a zároveň aj motiváciou pre naše centrum sú detičky, ktoré u nás chcú absolvovať mnohé ďalšie kurzy. Sledovať ako našich študentov angličtina skutočne baví a majú radosť nielen z nej, ale aj zo svojich úspechov, ženie mňa a naše lektorky vpred. Napriek tomu, že vždy je čo vylepšovať a mám ešte mnoho plánov, môžem dnes hrdo povedať, že vo Svidníku máme Helen Doron English centrum s priateľskou a láskyplnou atmosférou pre deti a ich rodičov.

Miroslav Španir