Prekonávanie prekážok na ceste k úspechu vďaka Helen Doron English

Gabina mamička, Justyna, je veľmi hrdá na svoju 12-ročnú dcéru, ktorá prekonala vrodené problémy, aby vynikla v jazykoch a ešte oveľa viac!

Justyna Frankiewicz-Popiolek je profesne prepojená s metodológiou Helen Doron English, pochádza
z Poľska a od roku 2002 sa stala aj úspešnou trénerkou ďalších lektorov. Nedávno ukončila aj vysokoškolské vzdelanie v odbore neurodidaktika. Má tiež tri veľmi úspešné centrá Helen Doron , vrátane anglického vzdelávacieho centra, škôlky a centra MathRiders.

Gabi nedávno vynikla na svojej Cambridge English First (FCE) skúške s výsledkom A na úrovni C1.

Justyna, hrdá Gabina mamička, svojimi slovami nadšene rozpráva o svojej veľmi výnimočnej dcérke. „Keďže Gabi získala oveľa vyššie skóre ako jej rovesníci v umiestňovacom teste, bude mať na svojej škole individualizovaný anglický program. Dôvodom je, že pre jej úroveň nie je vytvorená skupina a takisto ju nemôžu miešať so staršími študentami.“

Gabi sa začala učiť s Helen Doron Baby’s Best Start vo veku iba 5 mesiacov. Ale ešte skôr, vo veku 3 mesiacov, už bola mojim pokusným králikom na seminári pre deti, ktorý bol uvedený na trh
po prvýkrát. Spomínam si na šok účastníkov môjho školenia učiteľov v Budapešti, ktorí nemohli uveriť, že môžem otočiť svoju trojmesačnú dcéru hore nohami!

Bol to pre ňu najlepší čas, aby začala, keďže sme ju hneď začali učiť detskú znakovú reč. Vedela 60
z nich a mnoho z nich si pamätala, keď sa jej sestra narodila – dievčatá sa „spolu rozprávali“ pomocou znakovej reči, čo bolo úplne úžasné.

Keďže Gabi sa narodila s poruchou svalového napätia (hypotónia), museli sme stráviť veľa času fyzioterapiou a inými stimuláciami, a preto výučba jazyka prišla vhod ako ďalší spôsob stimulácie. Znaková reč jej tiež otvorila nové obzory, pretože mohla veľmi skoro s nami komunikovať. Prostredníctvom metodológie Helen Doron sa nám podarilo v nej vychovať lásku k učeniu sa nových vecí, otvorenosť, odvahu prijať výzvy a dôveru v seba samého – za čo sme na ňu veľmi hrdí…

Gabi je vynikajúca študentka, ktorá sa bez námahy učí jazyky – teraz aj španielčinu, francúzštinu
a nedávno kórejčinu cez aplikáciu, pretože je fanúšikom K-Pop. Verím, že veľmi skorý začiatok osvojovania cudzieho jazyka sa pre ňu stal odrazovým mostíkom vo všeobecnom jazykovom vývoji
– nemá žiadne ťažkosti s učením sa všeobecne. Je dvojjazyčná – číta knihy v angličtine a pozerá filmy bez titulkov – ale čo je najdôležitejšie – bez váhania prepne z jedného jazyka na druhý a úplne plynulo rozpráva po anglicky. Toto je to najlepšie, čo sme jej mohli dať, pretože teraz má v pláne študovať
v medzinárodnom programe IB a chodiť na študentské výmenné pobyty v zahraničí. V budúcnosti by chcela byť učiteľkou a pracovať v mojom Helen Doron centre. Som z toho dojatá, pretože s  jej potenciálom by mohla robiť čokoľvek.

Verím, že tým, že sme ju vychovali ako súčasť rodiny Helen Doron, dostala všetko čo potrebuje, aby sa stala šťastným a úspešným dospelým človekom. Je veľmi spoločenská, veľmi lojálna a podporujúca kamarátka a celkovo vyvážená a vášnivá mladá dáma.

Taktiež sa už veľmi teší na jej začiatok dobrodružstva v Helen Doron rádiu s Richardom Freedmanom, ktoré bude vysielať na Teen Buzz Radio na jeseň.

Jej mladšia sestra Emilia, nasledujúca príklad sestry Gabi, začala s Helen Doron ako bábätko. Má úžasné predstavy o tom, ako implementovať ekologickú filozofiu v mojom vzdelávacom centre – naplánovala „Clean the World Around You Campaign“ (kampaň vyčisti svet okolo seba) pre študentov Helen Doron v Pulawy, ako aj súťaž Helen Doron Book of Records.

Ako rodičia – sme veľmi hrdí na to, ako naše dcéry odovzdávajú ideály filozofie Helen Doron – s dôverou, nadšením a vášňou – presne tak, ako ich učitelia Helen Doron vždy učili.“