Online hodiny sú s nami zábava

Pokračujúca koronavirová epidémia úplne zmenila vzdelávanie detí. Učitelia vyučovacích centier Helen Doron English si aj s novou situáciou kreatívne poradili. Hodiny angličtiny pokračujú ďalej a s online výučbou neprišli o hravosť a nápaditosť.

„Ďakujem vám za zabezpečenie náhradného spôsobu výučby pre deti v čase, keď nemôžu hodiny angličtiny kvôli epidémii navštevovať. Našli ste výborný spôsob, ako deti udržať v kontakte s výučbou. Učí sa síce v domácom prostredí, ale so svojimi kamarátmi a s obľúbenou učiteľkou. Online výučba je pre nich príjemnou zmenou najmä teraz, kedy musia byť celé dni doma,“  tak znie jedna z e-mailových správ, ktoré vyučovacie centrum Helen Doron English dostáva od rodičov svojich študentov.

Žiačikovia vyučovacích centier Helen Doron English u nás pokračujú v porovnateľnej kvalite vzdelávania, na akú sú zvyknutí z učební. Zapájame všetky zmysly, využívame hry a ďalšie kreatívne prvky, ako dosiahnuť stabilné pokroky.

Viac než rok po začiatku epidémie zvádza veľa učiteľov základných škôl s online výučbou viac menej úspešný boj. V súčasnej situácii nie sú veľakrát učitelia cudzích jazykov základných škôl schopní, na rozdiel od lektorov Helen Doron English, takúto pozornosť
a systém ponúknuť. Mnoho školákov doma len prepisuje do zošitov slovíčka, čítajú
z učebnice cvičenia za cvičením a niekedy výučba jazykov dokonca úplne odpadla.

Našou výhodou je medzinárodný koncept Helen Doron English. S výdatným prispením kolegov zo Slovenskej republiky pripravila centrála sídliaca v Izraeli online prezentácie, ktoré naši učitelia využívajú pri vzdelávaní na diaľku – s pomocou zodpovedajúceho počítačového vybavenia a špeciálnej video-konferenčnej platformy. Každá vyučovacia hodina v Helen Doron English je starostlivo metodicky pripravená
a jedna nadväzuje na druhú. Učitelia Helen Doron English presne vedia, ako majú s deťmi pracovať, aby učenie na diaľku, čo možno najlepšie pripomínalo osobné stretnutie
v učebniach.

Naše online hodiny nie sú len nudnou prezentáciou. Ponúkame mnoho interaktívnych aktivít. Deti hrajú na počítači pexeso, vyfarbujú, spájajú, presúvajú obrázky alebo točia koleso šťastia. Najväčšia zábava je v skupinkách troj – až štvorročných detí. Ďakujeme rodičom, že sa s nami podieľajú na príprave domácich pomôcok a na hodine ich aj aktívne využívajú.

Novinkou vo výučbe je napríklad aj online kontakt medzi skupinami žiakov a študentov z rôznych krajín. „Takéto spojenie našich skupín s deťmi zo zahraničia si získalo veľmi pozitívny ohlas. Deti si overili, prečo sa vlastne anglický jazyk učia a že sú schopné dorozumieť sa s rovesníkmi z cudzej krajiny. “Okrem toho si vzájomne odovzdávajú skúsenosti s trávením času v izolácii,“  potvrdzuje Katalin Deák z centrály Helen Doron English.

Naši učitelia z celého sveta sa prepájajú na sociálnych sieťach do skupín, kde si vymieňajú nápady a skúsenosti s online výučbou. Rovnaké prepojenia fungujú aj medzi jednotlivými výučovacími centrami, ktoré máme po celom Slovensku. Na Slovensku funguje viac ako 42 pobočiek Helen Doron English, ktoré majú cez 4500 študentov.