Namiesto „práce“ – LIFESTYLE

Mám dokončenú vysokú školu a čo ďalej … ?

V roku 2008 som úspešne obhájila dizertačnú prácu na UKF v Nitre a hľadala som si prácu. Zaujal ma inzerát na výučbu detí a bábätiek, ktorý bol spojený so školením, kde ma vraj naučia ako na to. Pohovor dopadol úspešne a ja som sa popri práci na univezite začala vnárať aj do práce s deťmi s malou dušičkou a s obrovským rešpektom, či to zvládnem. V lete 2008 som strávila takmer 2 týždne na školeniach s úžasnou trénerkou Helen Doron metodiky v Bratislave a zoznamovala som sa s kurzami a novými metodickými postupmi. Bol to pre mňa úplne nový fascinujúci svet.

Neľahké začiatky

Začínala som ako lektorka, ktorá prebrala celé centrum po dvoch iných lektorkách. Učila som približne 90 detí v 6-7 rôznych kurzoch. Veľmi veľa času som strávila učením sa pesničiek a výrobou pomôcok, pretože predchádzajúce lektorky si vzali všetko, okrem obrázkových kartičiek a jednej krabice plyšákov, pri odchode so sebou.

Celé dni hrali u nás doma detské piesne, básničky a riekanky. Bolo to veľmi náročné a stresujúce obdobie. Kedže väčšina skupín už bola zvyknutá na predchádzajúce lektorky, mnohé deti vnímali zmenu trochu osobne. Vďaka niekoľkým povzbudzujúcim rodičom a silnému pocitu zodpovednosti som to nevzdala a po niekoľkých mesiacoch sme našli spoločnú reč s deťmi aj s rodičmi. Neskôr sme sa s mnohými ťažko lúčili.

Nevzdať sa, sa vypláca!

V apríli 2009 som centrum Helen Doron English v Nitre odkúpila a stala som sa tak nielen lektorkou, ale aj manažérkou, hoci mnohé veci som si organizovala sama aj predtým. Odvtedy mi prešlo rukami vyše 1200 študentov a viac než 20 lektorov, z ktorých viaceré šikovné dievčatá naďalej učia v iných Helen Doron centrách na Slovensku aj v zahraničí, prípadne sa venujú pedagogickej praxi v štátnom školstve, alebo v súkromnom sektore.

Dve moje študentky chodili na kurzy 12rokov. Miška ešte stále kurzy Helen Doron English navštevuje a nesmierne ju to teší, i keď často je mi už skôr pomocníčkou. Som na ňu veľmi pyšná. Jedna dostala tento rok ponuku pracovať v anglickom internetovom Teen Buzz rádiu, ďalšia už ukončila posledný kurz a stala sa sama deťmi milovanou lektorkou a toho času aj úspešnou manažérkou Helen Doron centra v Brne.

Poďte pre mňa pracovať!   ZN: s úsmevom

Keďže som skôr typ (ne)šéfa potrpím si na dobrých, férových a otvorených vzťahoch na pracovisku, pretože je príjemné chodiť do práce s radosťou a úsmevom na perách. Snažím sa nerozkazovať, ale dohodnúť sa, akceptovať vzájomné potreby celého tímu, pričom sa teším keď je lektorka kreatívna, samostatná, s kritickým myslením, zdravým úsudkom a chuťou pracovať a učiť sa nové veci.

Ako toto pokrokové vzdelávanie funguje?

Nie je to „len vzdelávanie“, ale aj výchova k hodnotám, zdravej strave, hudbe, láske k jazyku, láske k samému sebe. Prostredníctvom učebných materiálov, ale aj rôznych kampaní učíme deti čítať, triediť odpad, chrániť prírodu a rôzne iné veci, ktorými ich nielen učíme po anglicky, ale cez angličtinu im na našom malom Slovensku ukazujeme celý veľký svet. Rovnako sa snažíme aj rodičom ukázať, že pravidelnosťou, domácim počúvaním, správnym režimom, prepracovaným, no zďaleka nie náhodným vzdelávacím systémom, ale aj kreativitou a otvoreným srdcom vychovajú z detí skvelých ľudí a pripravia ich plnohodnotne do života.

Namiesto „práce“ – LIFESTYLE

Helen Doron English sa pre mňa stala životným štýlom. Vyskúšala som si aj iné formy vzdelávania detí a dospelých, no nič mi tak neprirástlo k srdcu, ako Helen Doron English. Nie je to totiž iba „pure business“.

Moja životná cesta s Helen Doron English bola, je a asi aj bude strastiplná, pretože mnohé pozitíva aj negatíva veľmi emotívne prežívam. Naučila som sa veľmi veľa o deťoch aj o ich edukácii a výchove. Zdokonalila som sa v oblastiach manažérskych zručností, základov ekonomiky, pracovného práva, vedenia zamestnancov, dobrovoľníctva, pomoci iným, medziľudských vzťahoch, komunikácie s deťmi, rodičmi a obchodnými partnermi. Získala som si v našej Helen Doron rodine i mimo nej prirodzený rešpekt a veľa dobrých známych a priateľov na Slovensku aj v zahraničí. Helen Doron English je pre mňa fenomén, ktorý kreuje nielen dobrých a úspešných mladých ľudí, ale obrusuje hrany aj nám dospelým. Som rada, že toho môžem byť súčasťou.

Lucia Jechová