Môžu sa deti naučiť druhý jazyk ešte predtým, než dokonale ovládnu materčinu?

BLOG HELEN DORON: Môžu sa deti naučiť druhý jazyk ešte predtým, než dokonale ovládnu materčinu?

Túto otázku mi ľudia kladú často a aj keď odpoveď je jednoduchá, k téme chýba podrobné vysvetlenie. Áno, deti sa skutočne môžu naučiť viacero jazykov, ak sú im vystavované systematickým, kontinuálnym a nadväzujúcim spôsobom. Veľa detí vyrastá v prostredí, kde počúvajú aj 3 alebo 4 jazyky naraz. Môj vnuk je toho dokonalým príkladom: jeho matka s ním hovorí vo svojej materinskej reči, kórejčine, otec rozpráva po hebrejsky a jeho materinskou rečou je angličtina, vyrastá v anglickom prostredí, pretože jeho rodičia spolu hovoria po anglicky. Samozrejme, aj ja s ním hovorím anglicky. Takže môj vnuk vyrastá s troma jazykmi.

Prečo je teda pre deti prospešné učiť sa angličtinu ešte predtým, než začnú rozprávať svojou rodnou rečou? Práve preto, že dokážu porozumieť a hovoriť dvoma jazykmi naraz! Používať druhý jazyk už vo veľmi skorom veku je dôležité najmä kvôli činnosti mozgu. Vysvetlím to niekoľkými spôsobmi.

Všetko je to o mozgu

Detský mozog sa vyvíja od momentu počatia. Keď sa dieťa narodí, je naprogramované na dýchanie, zrakové vnemy a v neposlednom rade aj na obrazotvornosť. Popri týchto nervových cestách však má aj obrovské množstvo mozgových buniek, ktoré ešte nie sú poprepájané. S neprepojenou mozgovou bunkou nemôžete urobiť nič, všetko v mozgu je práve o spojeniach. Ako sa teda mozgové bunky spájajú? Pomocou stimulu. Mozgové bunky sa podnetmi spájajú, pretože chcú, je to ich účel. Veľká väčšina z nich sa nikdy nespojí, no čím viac stimulov im dodáme, tým lepšie. Ak sú totiž už raz spojené, zostanú tak po celý život. Spojenia získané v ranom veku vydržia, preto na učenie nikdy nie sme príliš mladí.

Detský mozog pokračuje vo formovaní týchto spojení až do veku 7 rokov. Johnson a Newport pritom vo svojom výskume potvrdili, že existuje kritické obdobie pre učenie jazykov v ranom veku. Ich prevratná štúdia gramatických schopností doktorandských a postgraduálnych študentov, prisťahovalcov z Číny a Kórey do USA vo veku 3 – 39 rokov, ukázala, že tí, ktorí do USA prišli vo veku 3 – 7 rokov, mali gramatiku akoby bola angličtina ich materinským jazykom. Tí, ktorí prišli v 8. – 10. roku života, už nemali také vynikajúce gramatické zručnosti, no stále sa im darilo lepšie ako tým, ktorí prišli vo veku 11+ rokov. Patricia Kuhl, jedna z riaditeľov Inštitútu pre kognitívne a výchovné vedy na Univerzite vo Washingtone, tiež priniesla vedecký výskum upozorňujúci na toto kritické okno pre skoré učenie jazykov: The Linguistic Genius of Babies.

Čím skôr, tým lepšie

Ak teda existuje kritické okno medzi 3. – 7. rokom, prečo začať učiť deti cudziu reč ešte skôr, predtým, než dokážu hovoriť vo svojej materinskej reči? Prečo nepočkať, kým nebudú mať tri roky? Pretože tým robíme mnoho pre ich mozog.  Približne do veku 20 rokov sme schopní naučiť sa až 1000 nových slov ročne v materinskom jazyku a mozog stále rastie. Rôzne jazyky pritom zároveň prinášajú aj rôzne spôsoby rozmýšľania – rozličné psychologické skutočnosti. Deti čisté zvukové vnemy (fonetika) do týchto rôznych psychologických skutočností (fonológia) začínajú zatrieďovať už od veku 4 mesiacov. Preto je také dôležité deti zoznámiť s materinským jazykom a aj druhým jazykom čo najskôr.

Výhody

Je v poriadku, ak sa deti učia angličtinu skôr, ako začnú rozprávať svojou materinskou rečou? Popredné vedecké štúdie potvrdzujú, že je to viac než v poriadku: je to jedna z tých najlepších vecí, ktoré môže rodič pre svoje dieťa urobiť. Čím viac rečí dieťa vie, tým je flexibilnejšie a inteligentnejšie. Bohato zdokumentovaný výskum odhaľuje, že bilingválni ľudia (a o to viac tí viacjazyční) trpia zriedkavejšie Alzheimerovou chorobou a demenciou. Zo spoločenského hľadiska dvojjazyčnosť navyše vytvára vyššiu toleranciu pre kultúrne rozdiely, čo je v dnešnom globalizovanom svete veľká výhoda. Dlhodobé štúdie ukazujú, že deťom, ktoré vyrastali napríklad v dvojjazyčných škôlkach, sa lepšie darí na vysokých školách. Nič preto nie je dôležitejšie, než začať s druhým jazykom tak skoro, ako sa len dá.

O Helen Doron

Helen si založila malý domáci podnik v roku 1985 a vytvorila jedinečnú metodológiu s originálnymi a revolučnými výučbovými materiálmi. Jej kurzom sa darilo a biznis rýchlo rástol, a tak Helen prijímala stále viac a viac nových učiteľov, vytvorila pre nich tréningové semináre a pridávala ďalšie programy postavené na jej výnimočnej metodológii plnej kreativity a sebavyjadrenia. Helen Doron Educational Group stojí na čele inovatívnych edukačných systémov  poskytujúcich vyučovacie programy a kvalitné vyučovacie materiály pre bábätká, deti, adolescentov a tínedžerov po celom svete. Helen Doron Educational Group je jedným z najväčších vzdelávacích frachizerov na svete, s takmer 90 Master Franchizermi a viac ako 800 vyučovacími centrami v 34 krajinách na 5 kontinentoch.