Kto pozná význam?

Rozumeli by dnešní tínedžeri týmto slovám, ktoré boli populárne v 80. rokoch?

Čo znamenajú tieto slová alebo frázy a čo by sme dnes namiesto nich povedali?

Pamätajte, že niektoré z nich sa stále používajú, ale líšia sa od týchto slangových použití
z 80. rokov.

  SLOVO   VÝZNAM KEDYSI  (1985)
  Awesome Dnes hovoríme mimoriadne dobré a vynikajúce, ale vtedy to znamenalo byť  doslova naplnený úžasom!
  Grody alebo Grotty Nechutné alebo ošarpané; zlej kvality
  Bodacious Vynikajúci, obdivuhodný alebo atraktívny.
  Gnarly Ťažké, nebezpečné alebo náročné.
  Gag me with a spoon Prejav znechutenia alebo sklamania
  Lame Nudné alebo trápne
  Fine Teraz to znamená, že s niečím súhlasíme,  alebo je to v poriadku, a v 80. rokoch to  znamenalo byť atraktívny alebo vyzerať  dobre.
  Wicked Toto slovo v slangu v 80. rokoch znamenalo  „vynikajúce“, zatiaľ čo teraz znamená niečo  veľmi zlé!
  Phat Vyzerať skvele! Veľmi atraktívne