Investícia do angličtiny? Oplatí sa, ak rozvíja aj osobnosť

Množstvo kurzov a škôl od najútlejšieho veku dieťaťa dokazuje, že dnešné rodičia považujú vzdelanie detí za dôležitú výbavu do života. Angličtinu ponúkajú mnohé škôlky, záujmové centrá aj jazykové školy. Samozrejme, veď predsa v dnešnom svete sa jedná o významné plus v osobnom i pracovnom živote. Nie je snáď profesia, v ktorej by vás jazykové znalosti neposunuli vpred. A naopak bez znalosti jazyka sú možnosti uplatnenia veľmi zúžené. Ako ale vybrať kurz, ktorý nebude stratou času a z vášho dieťaťa neurobí len ďalšieho večného začiatočníka?

Na prvom mieste sa zaujímajte o používanú metódu. Pamätáte si, ako sa vaše deti učili hovoriť? Alebo vás to ešte len čaká? Deti si prirodzene osvojujú nové slová. Napríklad tým, že im spievate, učíte sa riekanky alebo len počujú, ako sa doma rozprávate. Tak by sa mali deti učiť aj cudzí jazyk. Platí totiž, že čím viac zmyslov deti pri výučbe zapoja, tým je výučba efektívnejšia. Rovnako tak ako sa doma denne rozprávate, aj kontakt s cudzím jazykom by mal byť súčasťou každodenného života. Preto napríklad metóda Helen Doron využíva počúvanie na pozadí – deti dostanú materiály, ktoré počúvajú pri hre alebo cestovaní. Prirodzene si ich zapamätajú a dokážu si ich vybaviť aj po veľmi dlhej dobe.

Deti sa majú tešiť na lektorku či lektora

Vybavíte si svoju obľúbenú učiteľku zo škôlky, učiteľa zo školy? Možno to boli práve oni, ktorí vás priviedli k vašej profesii alebo záujmom. Ľudská stránka vyučujúcich je dôležitá, rovnako tak aj ich odborná príprava. Preto sa zamerajte na školy, ktoré majú akreditovaných lektorov a venujú sa ich vzdelávania a rozvoju.

Deti potrebujú podnietiť zvedavosť

Pozrite sa, aké učebné materiály škola používa. Samozrejme, že takmer v každej škole nájdete pekné a farebné pracovné zošity. Deti sa ale najlepšie učia, ak sa striedajú podnety viacerých zmyslov. Kvalitné kurzy s prepracovanou metodikou pracujú s multimediálnymi a interaktívnymi materiálmi a na hodiny majú pripravené pomôcky, ktoré deti nabádajú k hre a skúmaniu.

Deti sa učia rady spolu aj jeden od druhého

Zatiaľ čo dospelí robia veľké pokroky pri individuálnej výučbe, u detí to neplatí. Tie podnecuje k úspechu skôr ich súťaživosť aj tendencie napodobňovať ostatných. Spoločne si tiež oveľa viac užijú hry, kvízy aj pohybové aktivity.

Každá snaha sa cení

Aby sa rozvíjali komunikačné zručnosti aj zdravé sebavedomie, treba deti podporovať, nie opravovať. Pre deti je dôležité dosiahnuť úspech, počuť slová chvály. Oveľa viac im tiež dá prístup, pri ktorom na svoju chybu prídu vďaka citlivému vedeniu samy. Pokiaľ bude na hodinách panovať príjemná atmosféra plná povzbudenia, bezpečia a dôvery, nebudú sa deti báť aktívne zapojiť.

Ako sa učíme v Helen Doron

Metóda Helen Doron z týchto zásad vychádza a kladie veľký dôraz na to, aby všetky centrá, kurzy aj všetci lektori postupovali podľa prepracovanej metodiky. Ako si ale vybrať z ponuky pre deti od 3 mesiacov do 19 rokov? Niektoré deti sa ešte len s angličtinou stretnú, iné už majú skúsenosti s angličtinou a ďalšie potrebujú pomôcť so zvládaním tohto predmetu v škole. Správny kurz vám pomôžu vybrať vo vyučovacom centre – skupinky detí tam zostavujú / vytvárajú podľa veku i pokročilosti a pozvú vás tiež na ukážkové lekcie. Pre všetkých platí, že každý má šancu uspieť a pokroky v jazyku skôr alebo neskôr prídu.