Helen Doron nie je len o výučbe cudzieho jazyka, ponúka ešte niečo navyše.

Každý rodič chce pre svoje dieťa to najlepšie – dáme si záležať na každom detaile. Nezanedbávame nič od zdravej a vyváženej stravy až po hračky a drobnosti, ktoré majú nie len zábavnú ale aj náučnú funkciu, pretože chceme dať naším deťom „niečo viac“. Chceme, aby z našej ratolesti vyrástol sebavedomý a čestný človek a podľa toho sa ho snažíme aj vychovávať.

Na zdravý rast detí vplývame však nie len my, ale aj okolie, v ktorom sa naše dieťa pohybuje- či už jeho názory a návyky formujú kamaráti v materskej škole, pedagógovia, starí rodičia…

Najmä v súčasnej dobe vidíme mnoho ľudí, ktorí majú problémy presadiť sa v živote- či už v pracovnej oblasti, alebo v partnerských vzťahoch či sociálnych komunitách. Na tomto príklade chcem poukázať na fakt, akú dôležitú úlohu zohrávajú rodičia a blízki ľudia pri formovaní zdravého sebavedomia dieťaťa.

Nedávne kurzy Helen Doron, ktoré so synom Matúšom navštevujem túto skutočnosť opäť len potvrdili. Hoci Matúš patrí skôr k tým deťom, ktoré sa aj na kurzoch Helen Doron prejavujú menej aktívne, všimla som si, akou veľkou motiváciou je preňho pochvala od dospelého. Vo svojom poslednom článku som hovorila o Helen Doron ako o efektívnej, prirodzenej metóde výučby cudzieho jazyka, ktorá rozvíja vedomosti a schopnosti detí.

Metóda Helen Doron prináša však ešte viac- nie len že v deťoch pestuje pozitívny prístup k učeniu, vzdelávaniu a cudzím jazykom, ale má zásluhu aj na formovaní zdravého sebavedomia dieťaťa. Interakcia detí je každým kurzom intenzívnejšia, pretože metóda Helen Doron vie, akým spôsobom je dobré deti motivovať učiť sa a zapájať sa do kolektívu.

Po každej správnej odpovedi, pri každej reakcii je dieťa pochválené, čím si buduje zdravé sebavedomie a učí sa sebaprezentácii prostredníctvom komunikácie a verejného vystupovania v spoločnosti.

Verím, že aj taká drobnosť, ako je pochvala od vyučujúceho na kurzoch Helen Doron prispieva k tomu, že sa raz môj syn bude vo svete „vedieť predať.“

Mgr. Silvia Langermann, Ltc.,

psychologička, life coach