Helen Doron English tábor ako prvá pomoc

Hoci toto leto už pravdepodobne neprebehne podľa našich predstáv a plánované dni strávené pri mori či prehliadky cudzokrajných miest budeme musieť nateraz odložiť, deťom stále môžeme vyčarovať leto plné zábavy, hudby a športu, a to všetko na pozadí serióznej výučby angličtiny metódou Helen Doron English.

Za posledné tri mesiace sa zmenil profil školy a výučby od základov. Rodičia sa museli zhostiť úlohy manažérov, učiteľov a trénerov a žiaci boli takpovediac hodení do vody a bez akejkoľvek prípravy prešli na vysokoškolský režim v podobe samoštúdia, počúvania online prednášok, plnenia deadlinov a manažovania si času. Vysvetľovanie učiva pred tabuľou sa zmenilo na vysvetľovanie pred obrazovkou počítača, obsah výučby sa nalial do powerpointových prezentácií a pracovných listov. Jedným z takýchto predmetov bolo aj vyučovanie angličtiny. Úspešné zvládnutie cudzieho jazyka je však komplexom štyroch základných zručností (počúvanie, čítanie, písanie, hovorenie), zabezpečiť ich v čase koronakrízy bolo preto pochopiteľne z praktických dôvodov nemožné. Konečne ale prišlo leto, a preto je načase oprášiť svoje  anglické „spíkovanie“ a všetku naučenú gramatiku a slovnú zásobu efektívne využiť v reálnej komunikácii so svojimi rovesníkmi  – a letné prázdniny na to vytvárajú ten najideálnejší priestor.

Tábory Helen Doron English, rovnako ako aj táto metodológia osobitne, stavajú na prirodzenosti dieťaťa, a jednou z takýchto vrodených vlastností je aj túžba po objavovaní, odhaľovaní záhad či potreba chápania sveta okolo seba. Deti v našom tábore spájajú svoje sily pri riešení logických hlavolamov, pripravujú svoje vlastné divadelné predstavenia, prerábajú scenáre známych rozprávok a filmov, organizujú módne prehliadky či olympijské hry, a tak spoznávajú kultúry cudzích krajín  – a to všetko po anglicky.  V našich táboroch totiž chápeme angličtinu ako prostriedok, ktorého vedomosť možno stimulovať práve podnecovaním zvedavosti a kreativity, vlastných každému dieťaťu.

A práve preto majú tábory Helen Doron English takpovediac „liečebné účinky“.  Každý rok k nám v lete prichádzajú deti, ktoré majú z angličtiny strach, mysliac si, že učenie sa jazyka existuje iba vo forme sedenia za stolom s učebnicou v ruke či písania testov. Naša metodológia však búra tieto predstavy, aj preto sa každoročne tešíme obrovskému počtu nadšencov, ktorí sa do nášho tábora radi vracajú. Lebo angličtina zrazu nepredstavuje nutné zlo, už to vie byť aj poriadna sranda. Tento rok čelíme novej výzve a ponúkame naše letné kurzy ako prvú pomoc pre tých, ktorým sa počas koronakrízy nedostalo možnosti zhmotniť svoju angličtinu do verbálnej podoby.

Pretože bez hovorenia to skrátka nejde!

Viktória Gavaldová , lektorka Helen Doron English Senec a Ivanka pri Dunaji.