Cambridge testy vďaka Helen Doron English zvládnu aj školáci

Kurzy angličtiny vnímajú deti ako hru – na konci sa však môžu dočkať životnej výhry v podobe Cambridge skúšok. A ako to už u hier býva, po dosiahnutí jednej úrovne sa otvárajú k ďalším – vyučovacie centrá Helen Doron English ponúkajú 8 typov rôzne náročných skúšok vrátane C1 Advanced. Absolventi Helen Doron English bežne skladajú medzinárodne uznávané skúšky vo veku školákov či stredoškolákov. Naposledy skladalo skúšky 63 detí vo veku od 9 do 19 rokov v šiestich úrovniach od najnižšej Starters až po najvyššiu C1 Advanced v roku 2020.

Okrem medzinárodného porovnania znalostí deti a študenti kurzov Helen Doron English získajú certifikát, ktorý im pomáha v konkurencii ďalších uchádzačov na viacročné gymnáziá a stredné školy. Na niektorých stredných školách je možné zase požiadať o uznanie maturity z angličtiny – Ministerstvo školstva SR totiž umožňuje riaditeľom stredných škôl uznať niektoré Cambridge certifikáty ako náhradu profilovej časti maturitnej skúšky. Na vysokých školách zase doklad o zvládnutí testu nahradí predpísanú skúšku z anglického jazyka. Samozrejme, že doklad potvrdzujúci znalosť jazyka posúva na čelné miesta aj uchádzačov o zamestnanie, zaujímavú prax či stáž. V neposlednom rade je to tiež jasná spätná väzba pre rodičov – že ich investícia do angličtiny bola nielen príjemne stráveným časom pre dieťa, ale výhodou pre budúcnosť.

Medzinárodná úroveň a nezávislosť testov je zaručená

Skúšky sa skladajú z písomnej a ústnej časti a sú pre všetky krajiny rovnaké. Písomné testy sa odosielajú na vyhodnotenie do Anglicka spolu s výsledkami ústnych skúšok. Skúška samotná má podobu rozhovoru – malé deti hovoria so skúšajúcim nad obrázkom, ktorý majú popísať. Nasleduje krátka konverzácia na bežné témy, ako je škola, bývanie a záujmy. U väčších študentov vedú konverzáciu dvaja skúšajúci medzi sebou. Prítomní sú dvaja skúšajúci, ale skúšanie vedie len jeden. Potom im skúšajúci kladie rôzne otázky, napríklad opisujú situáciu na obrázku, majú k nej vytvoriť krátky príbeh a vedú medzi sebou konverzáciu na témy ako sú ich záujmy, dovolenka, nakupovanie a podobne. Školy, kde testovanie prebieha, musia dodržiavať presne predpísané podmienky, ktoré zaistia transparentnosť. Okrem toho je nutné počítať s neohlásenými inšpekciami priamo z Cambridge. Vďaka týmto postupom je možné dodržať rovnakú úroveň testovania po celom svete.

Skúšky deti motivujú – zvládnu ich!

Mnohým rodičom možno napadá, či absolvovanie skúšok nie je pre deti stresujúcou záťažou. V Helen Doron English kurzoch sú ale deti nenásilnou a prirodzenou cestou na tieto skúšky pripravované – po stránke znalostí i samostatnosti v plnení úloh. Preto študenti dosahujú pravidelne vynikajúce výsledky a certifikáty sú pre nich motivujúcou odmenou. „Naši študenti sú zvyčajne o 20 % lepší pri ústnej časti skúšky ako študenti ostatných krajín. Myslím si, že sa na tom podieľa koncepcia našich kurzov, ktorá deti podporuje v komunikácii a zvyšuje ich sebavedomý prejav vďaka pozitívnej atmosfére pri výučbe.“ Hovorí Ingrid Buják, Cambridge English Exams Manager a zároveň majiteľka vyučovacieho centra Helen Doron English v Galante.

Za osem rokov organizovania týchto skúšok vo vyučovacích centrách Helen Doron English, získalo certifikát približne 280 detí a študentov. Posledný rok a pol bol poznačený pandémiou, preto sa kvôli tejto vynútenej prestávke skúšalo v obmedzenej miere. Avšak vďaka tomu, že výučba prerušená nebola a kurzy sa darilo organizovať online, môžu študenti bez problémov skladať skúšky aj v tomto školskom roku.