Helen Doron: Som hrdá na náš slovenský tím

Zakladateľka a hlavná metodička rovnomennej globálnej siete centier výučby angličtiny pre deti Helen Doron strávila v januári niekoľko dní na Slovensku. Samozrejme, že sme túto príležitosť využili na to, aby sme líderku našej značky vyspovedali. Prinášame vám prvú časť rozhovoru aj s atraktívnou bonusovou ponukou na záver:

Azda s každým veľkým podnikateľským príbehom sa spája legenda o jeho začiatku. V prípade Helen Doron English je to historka o inšpirácii Suzukiho metódou výučby hry na husle, na ktorú chodila vaša dcéra. Aké sú vaše autentické spomienky na túto chvíľu?

Keď mala Ella štyri roky, chcela som ju zapísať na hodiny hudby. Zistila som, že v našej blízkosti v Karmieli vyučujú hru na husle Suzukiho metódou. Počas mojej prítomnosti na prvej Ellinej lekcii som sa dozvedela podrobnosti o filozofii a metodológii Šiničiho Suzukiho. Zaujalo ma to a postupne som si prečítala všetky knihy, ktoré boli k dispozícii.

Ako by ste túto metódu charakterizovali?

Doktor Suzuki veril, že aj veľmi malé deti sa dokážu priúčať hudbe, ak im umožníme osvojovať si ju spôsobom, akým sa zoznamujú s materinským jazykom. Ako sa ho deti učia? Najskôr znova a znova načúvajú jeho zvuku. Keď napokon povedia prvé slovo, rodičia sú vo vytržení od radosti a deti to povzbudzuje k opakovaniu. Tak sa učia rozprávať. Až neskôr sa učia čítať. Dieťa v priemere pozná 6 000 slov v rodnej reči, kým začne čítať a písať. Prostredníctvom Suzukiho metódy sa deti najskôr učia vyludzovať hudbu. Jej ´čítaním´ sa začínajú zaoberať až neskôr. Podľa zakladateľa tejto metódy spočíva chyba tradičných prístupov k výučbe hudby práve v nútení detí do toho, aby hneď ovládali noty. Noty totiž nie sú samotnou hudbou – zdôrazňoval Suzuki. Akoby sme nútili dieťa čítať pred tým, ako sa naučí rozprávať.

Uvedomili ste si, aký sa v tom skrýva potenciál pre výučbu jazykov?

Pre mňa to bol úžasný objav. Hovorila som si, že ak existuje takýto ´materinský´ spôsob výučby hudby, musí jestvovať analogická metóda pre jazyky. Keď Suzuki učí jazyk hudby, prečo my neučíme hudbu jazyka? Počas mojich štúdií jazykovedy som sa naučila, ako si deti osvojujú jazyk. Vedela som, že sa učia materinský jazyk sústavným počúvaním a na základe pozitívnej spätnej väzby od rodičov po vyslovení prvých slov pokračujú v rozprávaní. Vrhla som sa na aplikovanie týchto pravidiel na výučbu angličtiny.

Koľko vlastne uplynulo času od prvotného nápadu po spustenie Helen Doron English?

Prieskumom na danú tému som sa zaoberala pol roka. Neverila som, že prichádzam s niečím novým. Chcela som vyučovať, a tak som zisťovala, či existujú iné takéto modely. Bolo to fascinujúce a dialo sa to pred érou internetu, takže môj prieskum prebiehal formou študovania príslušnej literatúry, písania listov a čakania na odpovede. To, čo mi vtedy zabralo 6 mesiacov, by dnes vďaka internetu trvalo možno iba niekoľko hodín.

Bol v počiatočnej fáze rozbiehania projektu nejaký kritický okamih, v ktorom to vyzeralo, že myšlienku nezrealizujete?

Bola som veľmi odhodlaná. Ani mi len nenapadlo, že by som moju novú misiu nenaplnila. Čelila som určitým prekážkam, ale vedela som, že musím uspieť. Nepripúšťala som si nič iné. Pohrúžila som sa do toho a nemohla som sa odpútať – to je vždy kľúč k pozitívnemu výsledku.

Existuje nejaká méta podľa počtu študentov, lektorov či krajín, ktorá vás mimoriadne potešila?

Som hrdá na to, že sa naša jazyková škola Helen Doron English rozrástla do 37 krajín. Touto metódou sa angličtinu naučili už 3 milióny študentov. Vyškolili sme desaťtisíce učiteľov a úspechy sú nespočetné. Pre zaujímavosť, najviac študentov HDE na svete má Poľsko: takmer 40 000, to je úžasné číslo. Slovensko je s nami 14 rokov a aktuálne má viac ako 3 000 študentov. Vo vašej krajine sa nám veru darí a som hrdá na zanietenosť, oddanosť, stabilitu i rozmach miestneho tímu.

Môžete predstaviť metódu Helen Doron English a jej konkurenčné výhody v skratke?

Helen Doron English má jedinečnú metodológiu, ktorá poskytuje deťom od 3 mesiacov do 19 rokov možnosť učiť sa u našich špeciálne vyškolených lektorov rýchlo, ľahko a bez námahy aj zásluhou veľkého množstva rôznych exkluzívnych edukačných materiálov. Tie pozostávajú z audia, videa, tlačených pomôcok, digitálneho obsahu, aplikácií, online hier a ďalších prvkov. Žiadna iná metóda neponúka takú kvalitu a rozsah pre natoľko široké vekové rozpätie. Naša zábavná angličtina pre deti je pre všetkých, ktorí sa ju chcú naučiť hravo a s ľahkosťou!

Ak sme vo vás vzbudili zvedavosť, presvedčte sa o jedinečnosti a účinnosti jazykovej školy Helen Doron English osobne. Prihláste sa aj so svojim potomkom na ukážkovú hodinu angličtiny zábavnou formou. Je to nezáväzné a zadarmo! Nájdite si medzi 45 pobočkami tú svoju a vyberte si termín.