Helen Doron – úspešná a známa značka. Viete však, ako sa to celé začalo?

Helen Doron je pojem. Za 33 rokov celosvetovo overenej a fungujúcej metódy výučby angličtiny pre deti ide o etablovanú a úspešnú značku. Až sa nechce veriť, že za jej vznikom stojí len jeden jediný človek. A to pani Helen Doron – zosobnenie prestíže, filozofie a celej našej globálnej rodiny. Ako sa to teda celé začalo?

3 milióny spokojných študentov v 36 krajinách na 5 kontinentoch po celom svete, vyše 1 000 centier a 4 500 aktívnych učiteľov – tam všade nájdete jazykovú školu zábavnej angličtiny pre deti Helen Doron.

Slovenské čísla, ktoré rastú pod vedením angličtinárky a pedagogičky Katalin Deák už od roku 2005, sú porovnateľne pozoruhodné. U nás, v Helen Doron Slovakia, máme aktuálne 44 pobočiek, viac ako 100 certifikovaných lektorov a každoročne viac ako 3 500 žiakov vo veku už od 3 mesiacov až do 19 rokov. Za týmito výnimočnými výsledkami však pri jej začiatku stál len jeden človek – pani Helen Doron. Ako ju vôbec napadlo, že sa deti môžu učiť angličtinu ľahko, hravo a bez stresu?

Za všetko môžu husle

Pani Helen Doron sa totiž pri koncipovaní svojej unikátnej, inovatívnej a komplexnej formy nechala inšpirovať Suzukiho metódou výučby hry na husle. Na lekcie chodila jej dcéra Ella. Mimochodom, dnes je z nej popredná hudobníčka: jej tvorbu ponúka aj Helen Doron Song Club na YouTube – jedna z obľúbených doplnkových platforiem na podporu vedomostí získaných na našich hodinách. Do bohatého portfólia zohľadňujúceho a využívajúceho moderné technológie i poprepájaný svet ďalej patria napríklad rozhlasová stanica TeenBuzz podporená pestrým webom, ale aj populárne aplikácie a animácie ako Kangi Club, Fun with Flupe, Jump with Joey či Helen Doron Read.

„Ak Suzuki učí jazyk hudby, prečo by sme my nemohli učiť hudbu jazyka?“ spätne formuluje Helen Doron svoj nápad. Odvtedy aj s podporou špičkových pedagógov, lingvistov, psychológov či logopédov neustále zdokonaľuje metódu postavenú predovšetkým na výučbe prostredníctvom zábavy. Drobci sú kurzami angličtiny nadšení a ani si neuvedomujú, že si rozširujú vzdelanie. „Takéto učenie sa cudzieho jazyka je prirodzené a ľahké ako osvojovanie si rodnej reči,“ konštatuje Helen Doron.

„Naše kurzy angličtiny pre deti fungujú, lebo ich vyvíjajú tímy expertov. Navyše, okrem angličtiny učíme, deklarujeme a šírime aj princípy, ktoré považujeme za dôležité. Usilujeme sa pripraviť deti na to, aby z nich boli zodpovední svetoobčania, ktorí dokážu spolu komunikovať, pracovať a tvoriť nielen vďaka zdieľaniu angličtiny, ale aj na základe rovnakých hodnôt. Odovzdávanie tohto ´balíčka zručností´ je mimoriadnou výzvou,“ zdôraznila Helen Doron na poslednej celosvetovej výročnej konferencii master franchisorov z celého sveta, ktorá sa konala v Taliansku.

Už začiatkom januára navštívi naša zakladateľka Helen Doron aj Slovensko. Okrem slovenského tímu a lektorov sa stretne aj s našimi študentmi, z čoho sa nesmierne tešíme!