Štyri tipy na to, aby sa vaše deti naučili ľahšie čítať

Je všeobecne známe, že čím viac slovnej zásoby dieťa má ešte predtým, ako sa naučí čítať, tým lepšie bude mať čitateľské schopnosti. A čím lepšie bude jeho čítanie, tým úspešnejšie bude v škole. Tak kedy začať a ako naučiť svoje dieťa, aby malo rado čítanie?

Výskum Oxfordskej univerzity zistil, že deti, ktoré poznali detské rýmovačky, boli nielen lepšími čitateľmi, ale celkovo aj lepšími študentmi jazykov. Prečo? Vryla sa im do pamäte zvuková štruktúra jazyka. Rytmus, melódia a cítenie jazyka im umožnili neskôr lepšie čítať. Samozrejme, všetci rodičia chcú pre svoje dieťa to najlepšie, ale nemusia vedieť, ako a kedy začať s čítaním.

Tip 1: Rozprávajte sa predtým, ako začnete čítať. Hovorené slovo, ktoré zahŕňa počúvanie a rozprávanie, je základom, na ktorom je čítanie a následne aj písanie postavené. Deti musia porozumieť slovám skôr, ako ich môžu vyrábať a používať. Rozprávanie sa s vaším dieťaťom, čítanie, hovorenie si príbehov a pomenovanie predmetov rozvíja slovnú zásobu a posilňuje zručnosti potrebné na čítanie.

Tip 2: Zamilujte sa do kníh. Vaše dieťa potrebuje vedieť čítať. No malo by sa do kníh aj zamilovať. Najlepší spôsob, ako naučiť deti láske ku knihám, je ísť svojim vlastným pozitívnym príkladom a spoločným čítaním si. Strávte spoločný čas s vašim drobcom skúmaním rôznych kníh. Ukážte mu, že si knihy ceníte a čítate radi. Vaše prirodzené nadšenie bude nákazlivé. Bude to mať pozitívny efekt a bude to aj motivácia pre vaše dieťatko, aby sa naučilo čítať.

Tip 3: Zvoľte prirodzenosť. Akonáhle vaše dieťa nadobudne základnú motiváciu na učenie čítania, potrebuje nájsť ten správny systém, ako sa učiť čítať. Základné systémy čítania sú dva: fonetika a čítanie celých slov. Deti, ktoré sa učia anglický jazyk v Británii, čítajú celé slová už vo veku 4 rokov – sú na to kompletné čítacie schémy, ktoré začínajú úplne jednoduchými slovami/myšlienkami, a tie vytvoria akýsi základ pre celú knihu, napríklad “dom”. Kniha ukazovala obrázky alebo ilustrácie domov a dieťa videlo slovo “dom”. Príbeh mohol zahŕňať “mamičku” a “otecka” a tak ďalšia kniha mohla byť o “oteckovi v dome”, potom o “mamičke v dome”. V tomto duchu sa dieťa naučí rozoznávať celé slová a spájať slová s obsahom. Aké sú výhody tohto systému? Je prirodzený. Pre deti 4 – 5-ročné je koncept fonetiky mimoriadne abstraktný. Zvyčajne nie sú pripravené na takýto systém. Pre deti je vhodnejšie nechať ich čítať v prirodzenejšom štýle – so slovami a myšlienkami, ktoré sú im známe.

Fonetika alebo fonetické čítanie veľmi prirodzene nasleduje systém celého slova. V druhom ročníku školy začne 80% týchto detí samo analyzovať fonetický systém a prirodzene začnú používať spôsob rozoznávania písmen a zvukov. Ďalších 20% detí nezačne tento proces, takže učiteľ bude s nimi pracovať a proces sa vyvinie aj u nich.

Výučba v jazykovej škole Helen Doron však prebieha spojením oboch týchto systémov, nakoľko sme presvedčení, že pre deti je tento spôsob ten najoptimálnejší. Tiež mnohí jazykovedci zdieľajú toto presvedčenie – učiť sa čítať by malo byť kombináciou celoslovných a fonetických štýlov, v závislosti od veku dieťaťa.

Tip 4: Urobte si z čítania zábavu. Metóda výučby angličtiny detí Helen Doron zábavnou formou je postavená na analýze výučby jazyka a možností absorbovať učivo deťmi. Spája úspešné koncepty tak, aby deti hovorili, čítali a písali v angličtine bez problémov.

Tím odborníkov vytvoril efektívny vzdelávací program na čítanie so zakomponovaním interaktívnych a pre deti atraktívnych spôsobov, napríklad pomocou aplikácie Helen Doron Read v službe Google Play a App Store. Aplikácia je unikátnou kompiláciou 32 interaktívnych kníh, ktoré dieťaťu umožnia spoznávať prvé slová až po čítanie celých viet a príbehov. A to všetko v angličtine.

Obrázky v nej ožívajú, dieťa sleduje obraz a súčasne počúva, ako sa slovo správne vyslovuje. Slovná zásoba dieťaťa sa veľmi prirodzene rozvíja a tak postupným učením dokáže dieťa čítať príbeh nahlas. Program začína veľmi jednoducho, postupne prechádza do pokročilejšej úrovne. Deti sa naučia čítať vlastným tempom, nikto na nich netlačí. Krása aplikácie spočíva v tom, že to deti nevnímajú ako učenie, ale ako hranie sa. Dieťa je tak schopné naučiť sa cudzí jazyk na rovnakej úrovni, ako svoj materinský.

A je to aj spôsob, ktorým môžu pomôcť rodičia podporiť jazykové vzdelávanie svojich detí, prehĺbiť ich pozitívny vzťah ku knihám, čítaniu. A tým dosiahnuť aj lepšie výsledky v škole. No a kedy začať s čítaním?

Nikdy nie je príliš neskoro začať učiť svoje dieťa čítať a učiť ho láske ku knihám. Pretože čítanie prehlbuje vedomosti, vďaka nemu získavame množstvo nových informácií a podnetov. Malo by byť preto zábavne a byť prítomné po celý život.

Ak by ste chceli, aby sa aj vaše dieťa naučilo angličtinu prirodzeným spôsobom, bez stresu, no na rovnakej úrovni ako materinský jazyk, prihláste ho na angličtinu Helen Doron. Práve teraz sa môžete presvedčiť na ukážkovej hodine zadarmo, ktorá prebieha za prítomnosti rodiča a dieťatka, že ide o jedinečnú metodiku výučby angličtiny a detského vývoja s originálnymi a revolučnými učebnými materiálmi.