Učiť sa prirodzene pomocou špirálovej metódy časť 2.

V predošlej časti sme si povedali o tom, čo vlastne je špirálové učenie, dnes si spolu so zakladateľkou metódy prirodzenej výučby anglického jazyka, pani Helen Doron, objasníme, aké prvky prispievajú k jej úspechu. Čo spôsobuje, že je metóda špirálového učenia taká účinná?

Existuje celá škála prvkov ovplyvňujúcich účinky tejto metódy, ktoré spolu vytvárajú synergický efekt a svojou súčinnosťou tak zabezpečujú úspech špirálového vzdelávania. Ako sme si povedali, ide o nový koncept výučby anglického jazyka, v ktorom sa nesnažíme zvládnuť celý predmet naraz, ale vedieme ho postupne, prostredníctvom opakovania učiva. Tým upevňujeme zapamätanie si získaných vedomosti v priebehu času. Hlavnou ideou je, že študent zakaždým, keď sa stretáva s tou istou témou, rozširuje si svoje vedomosti o nové poznatky a zlepšuje si svoju úroveň zručností. Ide tak o veľmi prirodzený proces učenia sa.

Podelím sa s vami o zaujímavú historku: Mala som dvojročné dieťa navštevujúce jednu z mojich tried, kde boli väčšinou deti staršie ako štyri roky. Na začiatku výučby sme – v porovnaní s dneškom – nemali dostatok materiálov a často sme deti rôzneho veku spájali do jednej skupiny. Toto dieťa bolo to, čo by sme dnes mohli nazvať hyperaktívnym – celý čas trávilo chodením po triede a napodobňovalo svojim pohybom a zvukmi lietadlo. Keď som začala vyučovať deti angličtinu z nových materiálov, lietadlo pristálo, dieťa si sadlo a fascinovane všetko počúvalo. Keď som skončila s výučbou, vstalo a znovu sa vrátilo k letu po triede. Skrátka vedelo že sa deje niečo nové, bolo to z jeho reakcie úplne jasné.

Výučba špirálovou metódou je skrátka omnoho lepšia, ako štandardné spôsoby výučby, navyše dnes jasne zohľadňujeme vekové kategórie a učenie prispôsobujeme presne potrebám detí. Pokiaľ budete učiť klasickou metódou, aj keď použijete rôzne zábavné aktivity, nie je to pre dieťa novinka a nestimuluje ho to dostatočne v porovnaní s novou informáciou. Pretože deti sa chcú učiť nové veci, túžia objavovať. Necítia sa nepohodlne, ak nemajú všetky informácie od úplného začiatku. Nemajú pocit, že musia dôkladne poznať informácie skôr, než sa budú učiť niečo nové. Pri špirálovom vzdelávaní sa naučia niečo nové v odlišnom kontexte. Budú sa učiť v rôznych nuansách konceptu, vracať sa späť k informáciám, prehlbovať si ich, pridávať k nim vždy ďalšie nové veci, pričom nezáleží na tom, či je to po mesiaci alebo roku. A tým získajú lepšie pochopenie jazyka.

Napríklad pri výučbe slova vlak – train na našich jazykových kurzoch angličtiny pre deti využívame jeho anglickú viacvýznamovosť. Pre batoľa sa toto slovo vzťahuje k zvuku „hu-hú = vlak“, ale ako dieťa rastie a učí sa, k slovu priraďuje ďalšie jeho anglické významy. Zistí úplne prirodzenou metódou, že slovo train môže byť použité aj ako sloveso –  s významom učiť sa alebo trénovať. Takže, s každou ďalšou etapou vývoja špirálového vzdelávania, dieťa objaví slovo train v inom kontexte, až k úplnému pochopeniu, že slovo má zmysel vo viacerých variáciách.

Ak je špirálové učenie prirodzeným a efektívnym spôsobom učenia, tak prečo je zaužívaná metóda klasickej výučby ešte stále populárna?

Pravdou je, že množstvo rodičov a učiteľov uprednostňuje zaužívanú formu výučby. Veria, že správna cesta je učiť dieťa dovtedy, kým danú látku úplne neovláda. Vyučujú rôznymi spôsobmi to isté, až kým to dieťa neovláda úplne dokonale. A kým to nevie, odmietajú začínať s niečím novým. V skutočnosti sa však stane, že dieťa ani túto látku nebude ovládať na 100 %, nebude si pamätať všetko, čo do neho „naliali“. Pretože ľudský mozog je tak uspôsobený. Po určitom objeme informácií sa jednoducho vyselektuje, ktoré informácie sú pre dieťa dôležité a tie si zapamätá.

Treba však povedať, že zaužívaná metóda výučby môže byť zaujímavejšia a je oveľa jednoduchšia pre učiteľa. Špirálovú metódu výučby je nutné dôkladne naplánovať a vytvoriť si podrobné učebné osnovy. Mnohí učitelia však nemajú dobre vyskladané učebné osnovy. Keď sa deti začnú učiť angličtinu v jazykovej škole Helen Doron, vieme, čo sa budú učiť vo veku 3 mesiacov, týždeň potom, o mesiac neskôr, o rok, o 5 rokov a dokonca až o 15 rokov. Máme veľmi silný, podrobne prepracovaný učebný plán postavený na špirálovom vzdelávaní.

Pracovali sme na ňom s odborníkmi na vzdelávanie a rozvoj detí, aby sme vytvorili vedecky overené a efektívne učebné osnovy. Krásne na tom je, že deti nepoznajú technické aspekty, len zažívajú zábavu pri učení. Takže, aj keď je náročnejšie učiť týmto spôsobom z dôvodu plánovania výučby, verím tomu, že tento spôsobom je viac uspokojujúci. Angličtina pre deti založená na metóde Helen Doron berie do úvahy, že prirodzené učenie, ktoré si dieťa zapamätá, je zábavnejšie a pútavé.

Existuje jeden starý príbeh, v ktorom učiteľ opúšťa triedu a vchádza do zborovne. Po príchode sa ho pýta iný učiteľ, čo sa dnes naučila jeho trieda a on odpovedá „Viem, čo som ich naučil, ale neviem, čo sa naučili.“ Je to smutné, ale poukazuje to na rozdiel, koľko sa na svete vzdeláva a koľko sa naučí. Je dôležité poznamenať, že rodičia prihlasujú svoje deti do tried so zaužívaným spôsobom výučby, lebo si myslia že je to správna cesta, keďže aj oni sa učili touto formou. Táto forma výučby však nie je pre deti logická, nie je to prirodzená cesta vzdelávania sa. Rodičia často potrebujú získať pocit, že dieťa sa niečo naučí a uchová si informácie. Myslenie a myšlienky malých detí musia dostať priestor na rast a rozvoj a tiež dôverovať tomu, čo sa naučia. Nejde pritom o to, čo presne vedia, ale že majú radosť zo samotného procesu učenia sa.

Ak vás naša metóda výučby zaujala, prihláste sa spolu so svojim dieťatkom na ukážkovú hodinu zadarmo. Nové kurzy otvárame už v septembri!