S angličtinou sa nám otvára celý svet

Michaela Čobejová je obľúbená slovenská herečka, no tiež mama dvoch dcér – jednej už dospelej, druhá navštevuje základnú školu. Popri práci divadle La komika či v Divadle v podpalubí sa venuje producentskej autorskej práci, no rodina je pre ňu na prvom mieste. A veľmi dobre si dobre uvedomuje, že znalosť angličtiny je v dnešnom svete nevyhnutnosťou.

„Vzdelanie je tá najlepšia investícia, ktorá sa vám vráti. To už ako mama 25-ročnej vyštudovanej dcéry viem posúdiť a preto som rada, že moja mladšia dcérka, Tánička, môže navštevovať zábavné kurzy angličtiny pre deti Helen Doron,“ hovorí Miška, podľa ktorej je  znalosť angličtiny nevyhnutná: „Naša generácia na neznalosť jazyka tvrdo doplatila. Nikdy nedobehneme naše deti, ktoré majú možnosť naozaj kvalitnej výučby už od najútlejšieho veku a to im trochu aj závidím J Pretože so znalosťou angličtiny sa otvára celý svet – je to globálny jazyk, s ktorým sa dorozumiete úplne všade. A tým, že stále cestujeme, už aj Tánička vidí, že bez angličtiny sa vo svete nedohovorí.“

Najviac sa jej páči, že metóda Helen Doron je viac prispôsobená deťom, využíva iné, hravejšie spôsoby, ktoré sú pre deti vhodnejšie. „Pre tento vek je prirodzenejšie sa hrať, memorovanie slov bez príbehu a emócie síce funguje, avšak oveľa pomalšie, bez asociácií, ktoré podvedome človek využíva bez toho, aby si to uvedomoval. Deti by sa mali vo všeobecnosti učiť komplexnejšou metódou, tak, ako je to v prípade jazykovej školy Helen Doron. Tie výsledky by boli potom určite lepšie,“ objasňuje známa herečka a dodáva: „Páči sa mi kombinácia obrazu, hry a hudby. Príbeh, ktorý kontinuálne prechádza všetkými lekciami, pomáha vytvárať asociácie a dieťa si slová lepšie vybaví, keď ich dostane v tomto kontexte. Takisto hry, piesne, verše – všetko spolu tvorí nenásilné vzdelávanie, ktoré v klasickom školstve tak veľmi chýba.“

Tánička na kurz hravej angličtiny chodí aj do krúžku popri škole a na hodiny sa teší, práve preto spoločne naplánovali upevniť si jej základy aj počas letného týždenného tábora: „Letné kurzy Helen Doron v sebe spájajú tvorivosť, kreativitu a učenie cudzieho jazyka zážitkovou formou. Aj preto som rada, že v lete si môže angličtinu zopakovať hravo spolu s veselými rozprávkovými postavičkami, ktoré jej tento kurz spríjemnia. Okrem toho si užije aj iné činnosti – návštevu ZOO, pohybové a loptové hry a množstvo iných zaujímavých aktivít.“

Nájdite letný tábor pre vaše dieťatko v ponuke Helen Doron na: https://helendoron.sk/holidays.