Ako rolky toaletného papiera pripravia vaše dieťatko na školu

Pre mnohých z nás dospelých sa môžu zdať obyčajné rolky toaletného papiera ako nepotrebný zvyšok, ktorý treba vyhodiť do zberu. Pre deti je to však netušený svet plný vzrušujúcich zážitkov. Ak sa k nim pridáte, viete vašich malých drobcov s niečím takým obyčajným perfektne pripraviť na základnú školu. Neveríte? Vyskúšajte!

Dieťatko od narodenia do 6 rokov je priam naprogramované na osvojenie si všetkých možných zručností – veď okrem rozprávania sa učí chodiť, behať, skákať, kresliť… Podľa odborníkov z Institue of Child Health je to tým, že naši najmenší sú schopní spontánne absorbovať omnoho väčšie množstvo nových informácií a poznatkov, ako my, dospelí. Preto vo výučbe postupujú doslova míľovými krokmi. A ďalšou výhodou je aj to, že učenie neberú ako záťaž, ale ako zábavu. Nenadarmo sa hovorí, že ich mozog je ako malá špongia. Navyše – čím viac sa vaše dieťa učí, tým viac nervových prepojení sa mu v mozgu vytvára, čo má priaznivý vplyv na jeho celkový vývin.

Zapojme všetky zmysly

Budúci prváčik by mal poznať svoje meno, vedieť kresliť, trochu počítať, poznať farby, tvary, byť samostatný… Viete však, že je to možné aj vďaka jednoduchým rolkám toaletného papiera? Ich netušené vlastnosti už dávno odhalili na jazykových kurzoch Helen Doron, kde s nimi pravidelne pracujú a učia tak detičky nielen angličtinu, ale rozvíjajú aj ich kognitívne (poznávacie) a grafomotorické vlastnosti. „Výskumy preukázali, že väčšina  detí sú kinestetickí žiaci – to znamená, že sa učia prostredníctvom pohybu a dotyku, ako aj cez zvuky, hudbu. Skrátka všetkými zmyslami. Preto aj hodiny angličtiny pre malé deti metódou Helen Doron prebiehajú kreatívnou hrou a zapojením všetkých zmyslov dieťaťa,“ objasňuje výhody takejto výučby master franchisor pre Slovensko Katalin Deák.

Ide o stimuláciu spoločnej koordinácie oboch hemisfér, tzv. Brain Jog, čím sa podporuje činnosť mozgu, schopnosť učiť sa, aj koncentrácia dieťatka. „Počas hodín sa zameriavame na rozvoj predškolských zručností a schopností a na celkový vývoj dieťatka. Nejde len o podporu komunikačných schopností, ale aj hrubej motoriky. Porozumenie preberaného učiva v angličtine podporuje aj rozvoj jemnej grafomotoriky – deti nalepujú samolepky, vyfarbujú si, vystrihujú, či pracujú s ďalšími interaktívnymi materiálmi. V centre pozornosti je skrátka všetkých 5 zmyslov,“ objasňuje Katalin Deák.

Výhody pre úspešnejší život

Práve na týchto zábavných hodinách využívajú lektori s obľubou rolky papiera, z ktorých si spolu s deťmi vykúzlia milé chobotničky, múdre sovy, hravých psíkov alebo čarovných sloníkov. Deti sa nielen naučia vystrihovať, maľovať, naliepať, no aj počítať či rozpoznávať farby. A navyše – okrem zlepšenia ich zručností sa zdokonalia aj v angličtine a zdokonalí sa aj ich celková výslovnosť. Aké to má všetko výhody vysvetľuje psychologička Silvia Langermann: „Ak sa dieťa začne v tomto období učiť druhý jazyk, má to pre neho celý rad plusov. Štúdia z National Center for Biotechnology Information totiž ukázala, že dvojjazyčné deti majú lepší výkon mozgu dokonca aj v porovnaní s dospelými, ktorí hovoria len jedným jazykom. Takéto deti lepšie prepínajú medzi úlohami, riešia problémy, vedia lepšie pracovať s pamäťou, majú lepšie plánovacie schopnosti, aj celkovo vyššiu intelektuálnu úroveň. Všetky tieto exekutívne funkcie sú kľúčom úspechu v škole. A akademický úspech je veľkým ukazovateľom dlhodobého pocitu šťastia.“

Na zvládnutie písania, čítania a celkového nástupu do prvého ročníka je dôležitá dostatočná a rovnomerná úroveň poznávacích, motorických a ďalších zručností dieťaťa – teda rozvoj všetkých jeho 5 zmyslov. Venujte svojmu drobčekovi kreatívne hodiny plné zábavy v centre Helen Doron a doprajte mu byť samostatnejším a tak súčasne aj sebavedomejším. Neváhajte, prihláste sa vaším dieťatkom na ukážkovú hodinu zadarmo ešte dnes.