Desať dobrých dôvodov, prečo sa učiť cudzí jazyk

O výhodách učenia sa angličtiny či iného cudzieho jazyka existuje množstvo štúdií. Poznáme 10 skutočne dobrých dôvodov, prečo začať učiť deti po anglicky čo najskôr – je to totiž ten najlepší základ, ktorý môžu rodičia do života dať svojim deťom. Presvedčte sa sami:

  1. Vytvára pevné základy

Učenie sa cudzieho jazyka, napríklad angličtiny, prináša lepšie porozumenie nášho materinského jazyka a tiež môže zlepšiť našu gramatiku v tomto jazyku. Ovládanie spôsobu, ako iný jazyk funguje, nás totiž nabáda preskúmať techniku nášho vlastného jazyka.

  1. Posilňuje mozog

Výskum vplyvu dvojjazyčnosti na deti naznačuje, že vystavenie viac ako jednému jazyku je vynikajúcim spôsobom, ako trénovať mozgové závity – a tiež ich budovať! V jednej štúdii, vydanej v Nature, zistili u dvojjazyčných detí podstatne väčšiu hustotu sivej mozgovej hmoty ako pri jednojazyčných.

  1. Buduje sebadôveru

Učenie sa nového jazyka je jednoznačne prospešnou skúsenosťou – v akomkoľvek veku. Keďže je učenie jazykov pre deti intuitívne a prirodzené, ľahkosť s akou sa učia angličtinu v jazykovej škole Helen Doron a radosť z poznania angličtiny zvyšuje ich sebadôveru a naštartuje v nich túžbu naučiť sa viac.

  1. Zlepšuje študijné výsledky

Viaceré štúdie dokázali, že študenti, ktorí sa učili cudzí jazyk, zvládli vypracovanie štandardných testov oveľa lepšie než ich jednojazyční rovesníci.

  1. Buduje schopnosť čítania

Štúdia York University v Kanade upozorňuje na to, že ovládanie druhého jazyka u detí im prináša zvýhodnenie aj pri učení čítania. Uplatňovanie poznatkov a skúseností z jedného jazyka do iného, ako aj ich širšie vedomosti z daného jazyka, im prinášajú jednoznačnú výhodu.

  1. Zvyšuje hodnotu

Keďže prijímacie konanie na strednú či vysokú školu, ale najmä do zamestnania sa stáva oveľa náročnejším, ovládanie druhého či tretieho jazyka zvyšuje osobnú hodnotu uchádzačov. Navyše – na svetovom trhu práce je ovládanie niekoľkých jazykov jednoznačnou konkurenčnou výhodou.

  1. Zlepšuje rozoznávanie

Deti vedia úžasne rozlíšiť nepatrné rozdiely v tóne a zvuku, takže je pre nich ľahké napodobniť rôzne prízvuky. Ich citlivé ušká im pomáhajú vnímať a presne reprodukovať zložité zvuky, pri ktorých starší ľudia často zlyhávajú. Keď sa začnú zamlada venovať učeniu angličtiny, môže im to pomôcť hovoriť plynule a sebavedome. Angličtina pre deti Helen Doron ich nestresuje, ale naopak zaujímavo motivuje – cez pesničky, básničky či zábavné hry.

  1. Rozširuje horizonty

Pri vycestovaní do zahraničia vám pocit istoty v používaní cudzieho jazyka umožní cítiť sa, akoby ste boli súčasťou kultúry a denného života danej krajiny, nielen klasickým návštevníkom, takže si ju budete môcť lepšie vychutnať.

  1. Vytvára priateľstvá

Ak príde na návštevu váš príbuzný zo zahraničia alebo stretnete niekoho zo zámoria,  môžete sa s ním bez problémov porozprávať v jeho materinskej reči – vytvoríte si tak mostík, osobný vzťah, k jeho osobe, rodine, aj krajine, ktorú reprezentuje. Je to ohromný spôsob, ako získať nových priateľov, príbehy, zážitky.

  1. Utužuje vzťahy

Učenie sa angličtiny spolu s vašimi deťmi je niečo, čo môžete robiť spoločne celá rodina aj doma, vo vašom voľnom čase. Budete spolu a posilníte vaše vzájomné puto. Začnite čo najskôr!