Angličtina Helen Doron oslavuje 35 rokov úspechu!

Helen Doron English hrdo oslavuje 35 rokov učenia viac ako 3 miliónov detí efektívne komunikovať v angličtine. Globálna franšízová sieť vyniká v pedagogickej a obchodnej dokonalosti medzi ostatnými vzdelávacími spoločnosťami a vštepuje významné hodnoty, ako je sila komunity a význam prispievania k lepšiemu svetu. Za posledných 35 rokov sa inovatívna vzdelávacia metodológia ukázala ako veľmi úspešná na celom svete.

V 38 krajinách a na štyroch kontinentoch oceňovaná globálna sieť umožňuje stovkám podnikateľov úspešné franšízové prevádzky plne podporené firemnou, marketingovou a pedagogickou podporou. Spoločnosť rozsiahlo investuje do prebiehajúceho výskumu a vývoja, vytvárania nových programov a materiálov, ako aj inovatívnych infraštruktúr a technologických systémov, ktoré podporujú celú prevádzku siete.

Tím profesionálnych školiteľov, pod vedením generálnej riaditeľky a lingvistky Helen Doron, vyškolil tisíce lektorov na celom svete vďaka čomu sa môžu venovať profesii, ktorá okrem toho, že im prináša životné istoty, je pre nich aj srdcovou záležitosťou, lebo prácu s deťmi milujú. Holistická metodológia a bohatý obsah Helen Doron sú postavené na úprimnom pochopení toho, ako sa deti učia najlepšie a pomocou všetkých zmyslov vytvárajú nezabudnuteľný a obohatený vzdelávací zážitok.

Odborné pedagogické oddelenie Helen Doron, vytvorilo vďaka jej vedeniu osvedčenú metodológiu s bohatým obsahom, zahŕňajúc príbehy, piesne, riekanky, hry a aktivity šité na mieru vývojovým štádiám detí. Vzdelanie je zamerané na to, aby mali deti náskok, a to vytvorením efektívnych programov pre deti od 3 mesiacov do 19 rokov, vďaka ktorým využijú príležitosť rozšíriť svoju myseľ a podporiť mozog.

Interaktívne oddelenie má za úlohu využiť silu technológie na vývoj vzdelávacích online hier a aplikácií. V dnešnom digitálnom svete Helen Doron starostlivo využíva technológiu na vylepšenie výučby. Unikátne aplikácie umožňujú deťom precvičovať angličtinu kdekoľvek a kedykoľvek. Široká škála hier umožňuje deťom hrať sa popri posilňovaní osvojenej novej slovnej zásoby a popri zdokonaľovaní ďalších dôležitých schopností. Online učenie sa transformuje do pozitívnej, pútavej a pohlcujúcej výučby.

Deti z celého sveta majú úžitok z jedinečnej metodológie Helen Doron, vďaka ktorej získavajú zručnosti a nástroje na naplnenie svojho potenciálu akýmkoľvek spôsobom. Excelujú pri školských skúškach, rozvíjajú si vysoký štandard komunikácie a vynikajú ako kreatívni riešitelia problémov, vďaka čomu z nich vyrastú výnimoční jedinci. Početné štúdie preukázali, že táto metodológia je najlepším spôsobom, ako sa deti môžu učiť, a ukazujú, ako vďaka pozitívnej spätnej väzbe a praktickému učeniu je spôsob výučby Helen Doron taký efektívny, a študenti dosahujú vynikajúce výsledky na cambridgeských skúškach a zodpovedajú spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky.

„Angličtina Helen Doron sa nepodobá na žiadnu inú výučbu angličtiny, ktorá existuje.“ vysvetľuje generálna riaditeľka Helen Doron: „Priamo z metodológie to vyšlo na povrch ako ‚Heuréka!‘, keď som si ako lingvistka a matka uvedomila, že malé deti by sa mali učiť angličtinu tak, ako sa učia svoj materinský jazyk, s opakovaným počúvaním na pozadí a pozitívnou spätnou väzbou. Celých 35 rokov bolo venovaných vývoju materiálov, ktoré lákajú deti – plných hudby, zábavy a rozmanitosti! Naši vysoko kvalifikovaní školitelia a lektori vedia, že je to oveľa viac ako len výučba jazyka, je to učenie sa o životných hodnotách, ktoré má medzinárodný dopad, keď sa naši študenti stanú dospelými a prispievajú do svojich komunít a odovzdávajú tieto hodnoty ďalej. Podnikanie umožnilo tisícom žien a mužov v 38 krajinách skombinovať úspešnú kariéru s vyváženým domácim životom … a to sme len na začiatku!“

Viac ako len podnikanie. Spôsob života.

Helen Doron Educational Group, ktorá bola ocenená ako najlepšia franšíza pre deti a vzdelávanie v roku 2019 a lídrom v oblasti globálneho mentorstva 2020, bola založená v roku 1985 s cieľom učiť deti angličtinu ako cudzí jazyk a má viac ako 1 000 učebných centier a materských škôl v 38 krajinách. Inovatívna a osvedčená metodológia Helen Doron je kreatívnou inšpiráciou vlajkovej lode spoločnosti Helen Doron English spoločne s Helen Doron Kindergartens, MathRiders a Ready Steady Move!  Sieť sa rýchlo rozširuje, pričom si zachováva svoje kľúčové hodnoty a ducha komunity v kombinácii s obchodným úspechom.

Pre viac informácií o obchodných príležitostiach navštívte: https://helendoron.sk a https://helendoron.sk/fransiza/