Americká vs. Britská angličtina

Medzi osobami hovoriacimi americkou a britskou angličtinou často dochádza k mnohým vtipným nedorozumeniam.

Ľudia v Spojenom kráľovstve považujú spôsob, akým Američania hovoria, za celkom vtipný a opak je tiež pravdou.

Odkedy britskí priekopníci priniesli pred stovkami rokov do Nového sveta nový jazyk, zmenilo sa toho veľa a vyvinula sa ako americká, tak aj britská angličtina, vrátane rôznych jedinečných akcentov.

Pridanie nového slangu, odlišný pravopis a používanie tej istej slovnej zásoby rôznymi spôsobmi, vyústilo do mnohých zaujímavých rozhovorov a nedorozumení!

BRITISH AMERICAN
Chips French Fries
Football Soccer
Queue Line
Trainers Sneakers
Biscuit Cookie
Serviette Napkin
Trolley Shopping Cart
Trousers Pants