Ako sa deti učia jazyky – druhá časť

Prinášame Vám druhú časť blogu, ktorý sa venuje podstate fungovania rozvoja jazyka u detí a spôsobu, akým sa ľahko naučia druhý, tretí a dokonca aj štvrtý jazyk. V druhej časti tejto diskusie začneme s tým, aké je dôležité, aby dieťa prichádzalo neustále do kontaktu s jazykom.

Vstup = výstup

Možno si pamätáte tento vzorec z prvej časti, ktorý hovorí, že ak chcete, aby Vaše dieťa bolo dvojjazyčné, musíte ho vystaviť viacerým jazykom, a to čo najviac a čo najčastejšie.

Je pravdepodobné, že máte vo svojom okolí opatrovateľku, ktorá s nimi môže hovoriť v rodnom jazyku. Alebo máte aj dvojjazyčnú škôlku v blízkosti. A nezabúdajme na babičku a dedka: ak sa narodili v inej krajine, aj oni môžu s dieťaťom hovoriť v ich rodnom jazyku.

Vystavovaním dieťaťa viacerým jazykom dávate Vášmu dieťaťu dar na celý život. A tento dar zahŕňa oveľa viac než len jazyk – rozvíjate plasticitu ich mozgu, čo znamená schopnosť meniť sa a prispôsobovať sa – čo všetci vieme, že je veľmi dôležité. Aby sme to zjednodušili, nič nerozvíja mozog viac ako učenie sa iného jazyka, dvoch alebo dokonca troch jazykov. Štúdie dokonca ukázali, že výhody učenia sa viacerých jazykov sú viaceré, od zlepšenia koncentrácie a pamäte až po prekonanie demencie v neskoršom veku.

Opravovanie chýb – ako a kedy

Pre mnohých rodičov je to veľký problém a často sa ma pýtajú na správny spôsob, ako opravovať dieťa, ktoré sa učí hovoriť. Neexistuje jedno pravidlo pre každé dieťa a ani pre každú okolnosť, ale všeobecným návodom, najmä v prvých rokoch, by bolo venovať oveľa viac pozornosti tomu, čo dieťa prijíma, než tomu, čo produkuje. Čiže ak sa ubezpečíte, že dieťa prijíma tie správne veci, nakoniec to bude to, čo vyprodukuje.

Vzťah rodiča a dieťaťa

Poslednou vecou, na ktorú sa v tomto príspevku pozrieme, je dôležitosť vzťahu medzi dospelými a deťmi.

Raný vývoj jazyka automaticky prebieha, keď medzi Vami a dieťaťom existuje dôvera, láska a spojenie. Po narodení dieťaťa sa začína pozoruhodná súhra: Vy hovoríte na dieťa a ono Vám odpovedá napodobňovaním. Potom prejavíte empatiu napodobňovaním výrazov Vášho dieťaťa. Ani si neuvedomujete, že to robíte – a toto pokračuje, tam a späť, budujete spojenie medzi Vami a Vašim dieťaťom, čo podporuje jeho jazykový rozvoj.

Ako dieťa rastie, Váš vzťah sa vyvíja a táto súhra výrazov tváre sa mení na verbálnu komunikáciu. A toto je moment, kedy čítanie dieťaťu môže mať niekoľko účelov. Ak sa nestotožňujete s tým, čo je vytlačené na stránke, čas pre čítanie sa môže stať odrazovým mostíkom do bohatých konverzácií.

Keď čítam svojej vnučke Rii, má milión otázok. Nedávno som jej čítala krásny príbeh o myši, ktorá bola taká malá, že nikto v džungli si nevšimol, že tam bola. Bola to úžasná kniha, ale to, čo skutočne Riu zaujalo, boli obväzy na chvoste myši. Chcela vedieť, čo sa stalo s jej chvostom. Vysvetlila som, že slon jej šliapol na chvost a zebra na nej sedela. Opýtala sa ma tú istú otázku niekoľkokrát, pretože ju to zaujímalo. A aj keby jej otázky neboli príbehom relevantné, nezáležalo by na tom, pretože sa zaoberala knihou a mala obavy z toho, čo sa stane, a spájala to s jej vlastným životom. Najdôležitejšie je, že kniha sa stala katalyzátorom našej konverzácie, prostredníctvom ktorej sa rozvíjala jej schopnosť porozumieť a vyjadriť jazyk.

Záver

Nie je nikdy prílis skoro, aby sa Vaše dieťa prišlo do kontaktu s viacerými jazykmi. Čím skôr, tým lepšie, pretože priestor pre učenie jazyka na úrovni materinského jazyka ostáva prístupný až do siedmich rokov. Pomáhate tým rozvíjať mozog Vášho dieťaťa na celý život spôsobom, ktorý ďaleko presahuje obyčajné jazykové vzdelávanie. Pomáhate im, aby sa stali tolerantnejšími voči ostatným a rozvíjali si šíršiu obrazotvornosť a chápanie, ktoré ich budú sprevádzať počas ich života.

Milióny detí sa naučili angličtinu s jedinečnou metodikou Helen Doron. Viac sa dozviete na www.helendoron.sk