Aké sú výhody online vyučovania?

Naše zábavné hodiny Helen Doron angličtiny učíme online už od 16. marca 2020. Pomaly zisťujeme, v čom sa odlišuje online vyučovanie od klasickej výučby. Samozrejme, všetci by sme sa chceli vrátiť do našich centier a zažiť výhody  osobného kontaktu čím skôr, ale teraz na to ešte nie je možnosť. Preto by sme chceli aspoň poukázať, v čom spočívajú možné výhody online vyučovania.

Na online vyučovanie sme sa potrebovali adaptovať z jedného týždňa na druhý. Aj nás zo začiatku prekvapilo, ako dobre na to naše deti a rodičia reagujú. Tešíme sa na každú jednu pozitívnu spätnú reakciu rodičov.

Aké sú teda hlavné výhody?

 • Ušetríme čas na cestovanie ako pre deti, tak i pre rodičov.
 • Hodiny sa môžu konať aj v nezvyklom čase, čo sme za bežných okolností nestíhali.
 • Pripravili sme nesmierne veľa interaktívnych prezentácií pre deti, preto je výučba pestrá, zaujímavá a interaktívna.
 • Využívame mnohé výhody internetu a s deťmi sa hráme rôzne nové hry, ktoré sú veľmi motivujúce, v reálnej triede však na to priestor nebol.
 • Nesmelé deti sa cez online vyučovanie v atmosfére domova ľahšie uvoľnia. Stáva sa, že aj viac rozprávajú.
 • Deti sa učia nové zručnosti cez online technológie, ktoré sa im neskôr zídu v živote, napríklad online pracovný pohovor.
 • Deti sa naučia, že tablet a počítač môžu používať aj na iné činnosti než na hru, môžu sa cezeň učiť, získavať nové informácie, ostať v kontakte s rovesníkmi.
 • Rodičia môžu byť pri vyučovaní a môžu pozitívne usmerňovať svoje deti (tu chceme vyzdvihnúť, že je pre nás dôležitý pozitívny prístup zo strany rodiča aj počas online hodín).
 • Pomôžeme deťom prežiť obdobie izolácie, keď sa nemôžu stretávať so svojimi rovesníkmi v každodennom živote. Aspoň raz do týždňa tak zažijú interaktívnu online hodinu so známymi tvárami.
 • Ostávajú v kontakte s angličtinou a stále môžu napredovať podobným tempom ako predtým.

Pár veľmi praktických výhod:

 • Deti si ľahšie môžu nahradiť vymeškanú hodinu aj v inej skupine.
 • Deti sa nám nepobijú cez online vyučovanie kvôli obľúbenej hračke.
 • Nemáme problém s tým, na akom mieste sedia a či majú svoj obľúbený vankúšik.

Týmto sa chceme poďakovať našim lojálnym rodičom a nadšeným deťom. Ďakujeme, že ste s nami. Spolu to zvládneme.