3 dôvody, prečo sa začať učiť angličtinu čo najskôr

Z hľadiska vývinu ľudského mozgu je s učením cudzích rečí najvhodnejšie začať čo najskôr, zhodujú sa odborníci. Schopnosť učiť sa jazyky je totiž u malého dieťatka ešte neporovnateľne väčšia ako u školáka či dospelého. Počas prvých štyroch rokov života mozog podstupuje svoj najdramatickejší rozvoj a deti získavajú schopnosť rozprávať, dedukovať, myslieť. Deti, ktoré vedia viac jazykov, okrem toho vynikajú v ďalších schopnostiach a zručnostiach.

Tu sú 3 základné dôvody, prečo začať čo najskôr:

  1. Maximum podnetov prijímame do 4 rokov

„Od narodenia do 3-4 rokov prepojenia v mozgu ešte nezanikajú, práve naopak, ich vznik vrcholí. To je dôvod, prečo je učenie pre malé deti o toľko ľahšie a prirodzenejšie. Do nástupu puberty sa potom prepájanie mozgových buniek spomalí a prepojenia, ktoré nie sú ďalej rozvíjané, začnú postupne opäť zanikať,“ vysvetľuje mechanizmy v mozgu psychologička Mgr. Silvia Langermann, Ltc..

Práve toto senzitívne obdobie je aj najlepším časom na učenie akýchkoľvek jazykov – materčiny či angličtiny. Detský mozog totiž ešte všetky jazykové vnemy ukladá rovnakým spôsobom a aj anglický jazyk sa tak môže stať pevnou súčasťou jeho štruktúry, rovnako ako slovenčina.

  1. Prvé roky sú základom pre rast a vývoj

Prvé roky detí sú základom pre ich ďalší rast a vývoj – výskumy totiž  ukázali, že deti, ktoré získali veľa lásky a pozornosti v detstve, sa učia lepšie. Úspech (nielen v učení) závisí od emocionálnych spojení, pozitívnej spätnej väzby a láskavej pozornosti.

Začína to prvým dňom, držaním dieťaťa v náručí, spievaním, hojdaním, kolísaním – toto všetko pripravuje dieťa pre budúce učenie. Ak dieťa neustále pozitívne stimulujeme, motivujeme ho napredovať, rozvíjať sa. A práve takto sa aj deti učia materinský či iný jazyk – cez spievanie, rozprávanie, recitovanie, hranie sa. Lenže dieťatko nerozlišuje, akou rečou na neho hovoríte, neprekladá si slovíčka.

„Melódiu, rytmus a štruktúru jazyka si deti osvojujú dlho predtým, ako sú schopné vysloviť prvé slovo. Najefektívnejším spôsobom ako sa učiť jazyk, nie je memorovanie a dril, ale zábava, hra, pesničky a systematickosť, presne ako to poskytujú naše kurzy,“ vysvetľuje metodička školy angličtiny Helen Doron Mgr. Katalin Deák.

  1. Zvyšujú sa zručnosti aj inteligencia

čítanie pre deti„Podnety, ktoré mozgu zabezpečíme počas senzitívneho obdobia, spôsobujú práve to, že niektorí ľudia sú neskôr ‚šikovnejší‘ a vynikajú v určitých schopnostiach či zručnostiach. Cudzí jazyk sa, samozrejme, naučia aj staršie deti a dospelí, vyžaduje to však viac úsilia a reč si už nedokážu osvojiť s takou prirodzenosťou,“ dopĺňa Mgr. Langermann.

Vlastné dlhoročné skúsenosti jazykovej školy Helen Doron ukazujú, že dieťa sa v ranom veku dokáže celkom prirodzene naučiť toľko jazykov, koľko mu ich naraz umožníme pravidelne a systematicky prijímať. To, že dieťa každý jazyk najprv počúva, pochopí ho a až potom začne rozprávať, je prirodzený proces. Výskumy potvrdzujú, že verbálna inteligencia detí, ktoré rozumejú aj inému jazyku popri materinskom, je podstatne vyššia. Dieťa sa vie v budúcnosti lepšie vyjadrovať a rozvíja sa aj jeho abstraktné myslenie. Nad svojimi rovesníkmi však spravidla vynikajú aj v ďalších oblastiach – podľa odborníkov sú kreatívnejšie, majú lepšiu priestorovú predstavivosť aj logické myslenie.

Ak chcete vašim deťom venovať úspešnejší život, prihláste sa s nimi na ukážkovú hodinu angličtiny pre deti Helen Doron, ktorá je úplne zadarmo https://helendoron.sk/ukazkova-hodina-zadarmo. Znalosť viacerých rečí deťom rozšíri nielen ich slovnú zásobu, no zároveň otvorí okienka do rôznych kultúr. Druhý jazyk im do budúcnosti vo svete sprístupní viac príležitostí.