Vstupenka do sveta, ktorú môžete deťom venovať práve vy

3,3 milióna študentov ročne vo viac ako 135 krajinách po celom svete túži získať cambridgeský certifikát ako vstupenku do nového života plného nezabudnuteľných  zážitkov. A práve tento svet sa otvára aj žiakom jazykovej školy Helen Doron.

Skúšky Cambridge English Language Assessment (CELA) sú známe a uznávané školami, univerzitami aj zamestnávateľmi v súkromnom i verejnom sektore po celom svete, no majú aj rad praktických výhod:

  • prijatie na zahraničnú univerzitu: takmer každá univerzita vo Veľkej Británii, stovky iných v USA, Kanade, Austrálii, Novom Zélande a mnohých ďalších krajinách akceptujú cambridgeské certifikáty ako doklad o tom, že študent má dostatočné jazykové zručnosti a kompetencie, aby zvládol štúdium v angličtine,
  • uznávanie na domácich univerzitách (napr. ukončenie bakalárskeho štúdia),
  • rozšírenie pracovných príležitostí, pôsobenie v európskych inštitúciách,
  • otestovanie pokroku v angličtine pre motiváciu vzdelávať sa ďalej.

Testovať úroveň anglického jazyka pre CELA môžu len certifikované inštitúcie, ktoré vypracúvajú testy podľa medzinárodných štandardov. Testuje sa rozprávanie, počúvanie s porozumením, čítanie a písanie. Test je postavený na reálnych situáciách zo života, aby si ich deti mohli lepšie predstaviť. Ich absolútna nezávislosť je zabezpečená aj tým, že sú vyhodnocované priamo vo Veľkej Británii, čím sa zabezpečuje skutočná objektivita hodnotenia. Skúšky majú viac ako 100 ročnú tradíciu a ročne ich podstúpi okolo 3,3 milióna kandidátov. Úspešný výsledok z nich poskytne medzinárodne uznávaný certifikát preukazujúci dosiahnutú úroveň angličtiny.

Aj študenti jazykovej školy Helen Doron z centier v Galante, Banskej Bystrici, Zvolene, Dunajskej Strede a v Ružomberku sa rozhodli otestovať si svoju úroveň znalosti angličtiny. 58 žiakov vo veku od 8 do 16 rokov sa zapojilo do medzinárodného testovania a dosiahlo výrazný úspech!

„Deti zažijú na vlastnej koži testovanie, čo im pomôže pri ďalších situáciách vyžadujúcich si vysokú dávku sústredenia a sebaistoty, no tiež sa dozvedia, v čom sú dobré. To ich motivuje zlepšiť sa a postúpiť na ďalšiu úroveň jazykovej znalosti. No a v neposlednom rade im to dodá sebavedomie, nakoľko zistia, že ich učitelia aj rodičia sú na nich nesmierne hrdí,“ objasňuje ďalšie výhody Soňa Bednárová z Helen Doron centra v Ružomberku.

Nielen lektori verili, že ich študenti majú dobrú znalosť angličtiny, teraz sa to potvrdilo aj oficiálne. Žiaci z centier Helen Doron napísali testy na výbornú – najnižšia dosiahnutá úroveň získala úctyhodných 88 %, viacerí zo študentov však získali plný počet bodov a dosiahli tak 100 %! Potvrdilo sa, že kvalitná znalosť angličtiny sa dá dosiahnuť aj bez stresujúceho drilovania, cez interaktívne hry a komunikáciu.

Jedným z úspešných žiakov je aj 11-ročný Damián Karniš, ktorý navštevuje kurzy angličtiny Helen Doron v centre v Ružomberku už 7 rok. Sám si uvedomuje, že mu angličtina pomáha v rôznych smeroch: „Rád hrávam na tablete anglické hry, získal som aj viacero diplomov a ocenení z matematických olympiád. V budúcnosti by som chcel chodiť na bilingválne gymnázium, preto som naozaj rád, že som Cambridge testy urobil na 100 %.“

Výskumy dokazujú, že deti, ktoré sú bilingválne, majú určité kognitívne schopnosti na vyššej úrovni, napríklad sústredenie a prepájanie medzi jednotlivými úlohami, takže jednoznačne sú ich školské výsledky lepšie. Čas investovaný do angličtiny sa tak deťom určite vráti.

Gratulujeme všetkým úspešným absolventom Cambridge testov z jazykovej školy Helen Doron a veríme, že vstupenku do sveta úspešnej budúcnosti získa čo najviac slovenských detí. Neváhajte si vyskúšať spolu s vašim dieťaťom ukážkovú hodinu úplne zadarmo – prihlasujte sa sem: https://helendoron.sk/ukazkova-hodina-zadarmo.