Ako sa deti učia jazyky – prvá časť

V tomto príspevku Vás oboznámime s podstatou fungovania rozvoja jazyka u detí
a spôsobom, ako sa ľahko naučia druhý, tretí a dokonca aj štvrtý jazyk.

Deti sú úplne úžasné; sú obmedzené iba tým, čo im môžeme systematicky prezentovať. Keby sme im mohli metodicky prezentovať 20 jazykov, naučili by sa 20 jazykov – pretože mozog má neobmedzenú kapacitu. Aj keď by to bol veľmi zriedkavý extrém, stále existuje veľa situácií, keď sa deti musia vyrovnať s tromi alebo štyrmi jazykmi naraz.

Aby ste sa uistili, že Vaše dieťa má najlepšiu možnú šancu naučiť sa tieto jazyky, je vhodné mať na pamäti niekoľko zásadných prvkov. Prvým je, že začať nie je nikdy priskoro.

 

Čím skôr, tým lepšie

Som úplne zdesená, keď počujem rodičov hovoriť: „Ale prečo sa mám so svojim dieťaťom rozprávať, ak ešte nevie odpovedať?“

Vaše dieťa nebude nikdy hovoriť, ak sa k nemu najskôr neprihovoríte Vy! Deti sa nenaučia hovoriť len tak z ničoho nič. Nejde o nič mystické; je to čistá praktická veda. Vstup sa rovná výstupu, a ak chcete, aby si dieťa rozvíjalo svoje jazykové zručnosti,
je potrebné s ním hovoriť.

Tento fakt podporuje veľa výskumov. Dnes už vieme, že deti sa už v maternici začínajú učiť jazyk.

Teraz, ďalšia otázka, ktorú počujem veľakrát: „Ako mám hovoriť so svojím dieťaťom?“

 

“Materinský” jazyk a jazyk o úroveň vyššie

Našťastie už pravdepodobne viete odpoveď na túto otázku – pretože pri narodení dieťaťa sa novej matke stanú dva úžasné javy súvisiace s jazykom.

Prvým fenoménom je, že náhle rozvíja zázračnú schopnosť hovoriť „materinsky“ („Motherese“). Tento jazyk má niekoľko prvkov: je o niečo pomalší ako normálna reč, má vyššiu výšku a inú intonáciu. Zdôrazňujú sa určité slová a zjednodušuje sa slovník. Je to všetko automatické, inštinktívne a pomáha to dieťaťu učiť sa. V skutočnosti to nie je obmedzené iba na matky: otcovia, súrodenci a starí rodičia s týmto novým jazykom hovoria prirodzene a ľahko.

Druhým fenoménom je, že rodičia majú inštinktívne vedomosti o tom, že ak chcú rozvíjať jazykové schopnosti svojho dieťaťa, musia mu predložiť to, čomu rozumie, plus jednu úroveň vyššie. Ak hovoríte s deťmi iba pomocou slov a konceptov, ktorým rozumejú, nepokročia. Takže „Jazyk o úroveň vyššie“ je inštinktívna a kľúčová súčasť učenia sa jazykov.
A nakoniec prichádzame k:

 

Čítaj, čítaj, čítaj

Len choďte von a naplňte si svoj domov knihami – existuje množstvo fantastických materiálov, ktoré môžete čítať malým deťom a je to jeden z najlepších spôsobov, ako si môžu jazyk osvojiť.

A nebojte sa o to, či tomu porozumejú alebo nie. Vedomosti sa získavajú postupne a to, čo nemôžu pochopiť prvý týždeň, pochopia ten ďalší. Týmto sa rozvinie ich jazykové porozumenie, trpezlivosť pri dlhších textoch a ďalšie zručnosti.

Ako už bolo spomínané, je najlepšie začať čo najskôr, pretože chcete, aby ich čítanie
s porozumením zostalo synchronizované s ich kognitívnymi schopnosťami, inak bude pre nich materiál pre ich vek príliš pokročilý a materiál, ktorý dokážu prečítať, bude príliš detinský.

 

Záver

Deti potrebujú systematické vystavovanie sa jazyku – materinskému alebo cudziemu jazyku – ak majú rozvíjať schopnosť porozumieť a schopnosť hovoriť týmto jazykom.

Takže ak chcete, aby sa Vaše dieťa učilo angličtinu, skúste začať hneď po narodení alebo aspoň počas prvého roku. Ak ste zmeškali toto počiatočné okno, skúste začať v prvých dvoch rokoch; čím skôr, tým lepšie. Dajte svoje dieťa do zábavného, pestrého a rozmanitého prostredia, ktoré mu pomôže naučiť sa jazyk prirodzeným a systematickým spôsobom.

A – čo je veľmi dôležité – ak sa učia angličtinu pomocou metodológie Helen Doron, nenechajte to len na školu a učiteľa. Urobte čokoľvek, aby ste jeho učenie podporovali aj doma. Ak je Vaša angličtina dostatočne dobrá, čítajte im. A keď sú doma a počujú vás hovoriť slová, ktoré sa už naučili v triede, posilní to ich zručnosti až do nekonečna.

V ďalšom príspevku preskúmame ďalej niektoré komponenty, ktoré sú rozhodujúce
pre vývoj jazyka detí – vrátane vzťahu medzi rodičmi a deťmi.