Piliere stability

S úsmevom ďalej zájdeš

Môj príbeh s Helen Doron English sa začal písať v roku 2014. Popri štúdiu anglického jazyka na vysokej škole som pracovala v anglickej škôlke. Môj študentský život bol vždy veľmi aktívny. Mala som množstvom voľnočasových aktivít, záujmov. Bavilo ma zvládať náročné výzvy. Možno práve tieto vlastnosti presvedčili môjho zamestnávateľa k tomu, aby ma zaškolil do metodiky Helen Doron. Práve vďaka nemu som sa prvýkrát náhodne stretla s prácou, ktorá mi je dnes poslaním a som za ňu nesmierne vďačná.

Zveľaďujem rodný kraj

Spôsob výučby anglického jazyka ma zaujal natoľko, že som sa rozhodla túto metodiku priniesť aj do môjho rodného mesta, Považská Bystrica. Táto pokroková metóda nie je len o výučbe jazyka. Je to spôsob akým pomáhame deťom vytvárať si pozitívny vzťah k prírode, ľuďom a v neposlednom rade aj k sebe samým. Budujeme v študentoch hodnoty už od ich útleho veku a angličtina je k tomuto všetkému veľký bonus. Helen Doron English vo mne vyvoláva pocit súdržnosti jednej veľkej rodiny a práve týmto smerom vediem aj svoje vyučovacie centrum v Považskej Bystrici, v ktorom som učiteľkou, riaditeľkou a manažérkou od roku 2016.

Byť „druhou mamou“ je privilégium

Ako malé dievča som navštevovala spevácky súbor, kde sme sa pravidelne stretávali každý týždeň. Súbor viedla pani učiteľka, ktorá bola zároveň aj našou akoby druhou mamou. Okrem piesní, ktoré sme sa učili a spievali pred ľuďmi, sme ako súbor navštívili mnoho krajín. Tieto zájazdy neboli len o spoznávaní, ale tiež o svetonázore, ktorý sme takto nadobúdali. Učili sme sa byť jeden k druhému tolerantný a priateľský. Naše objavovanie sveta išlo ruka v ruke so zábavou. Toto nezabudnuteľné obdobie, prežívam po mnohých rokoch znova vďaka metóde vyučovania Helen Doron English. Dnes sa cítim byť ja tou „druhou mamou“  a je mi cťou sprevádzať naše deti a študentov zábavnou cestou spoznávania a objavovania sveta okolo nás.

Piliere stability

Práca v Helen Doron English je nie len mojím zamestnaním, ale aj mojím koníčkom. Teší ma stretávať sa dennodenne s deťmi, ktoré s nadšením a radosťou navštevujú naše centrum. Tu cítim, že to, čo robíme, má zmysel. Byť Helen Doron English lektorkou predstavuje však svedomitú prípravu na každú jednu hodinu, ktorá je častokrát na úkor voľného času. Uvedomujem si, že pomoc mojej rodiny a podpora môjho manžela tvoria spolu jeden zo základných pilierov, vďaka ktorým naše centrum vzniklo a funguje dodnes. Ďalšími stabilnými piliermi sú nepochybne naše lektorky, ktoré práca v Helen Doron English teší, napĺňa a svoj pozitívny vzťah k deťom a k jazyku pretavujú do svojich hodín. Spolu s lektorkami sa snažíme tvoriť dobrý tím nie len v pracovnom prostredí. Naše priateľstvo a súdržnosť sú ďalšími podperami nášho pevného zázemia, ktoré v našom vyučovacom centre v Považskej Bystrici nesmie chýbať.

Obrovský záujem študentov je len čerešnička na torte

Je pre nás veľkým potešením, že našimi dverami prechádzajú každý týždeň stovky študentov. Zároveň pociťujeme veľkú zodpovednosť za každého jedného z nich.
Týmto chcem vysloviť veľké poďakovanie rodičom za dôveru v našu prácu a lektorkám za ich zodpovedný prístup. Teší ma, že spoločne tak môžeme rozširovať pomyselnú rodinu Helen Doron English aj v našej Považskej Bystrici.

Lucia Kostelanská