Pohľad profesora Davida Crystala na lingvistické zmeny

 

Britský lingvista, akademik, autor a Helenin bývalý profesor David Crystal, uvažuje v rámci osláv 35 rokov Helen Doron Educational Group nad niektorými zo zaujímavejších zmien v anglickom jazyku. Kto vie, aké nové pojmy a výrazy budú nasledovať, keď sa jazyk neustále vyvíja?

 

Helen má dobrý dôvod na to, aby si pamätala rok 1985, hoci ten rok je pamätný pre nás všetkých v mnohých lexikálnych ohľadoch. Bol to rok – podľa prvých použití zaznamenaných v slovníku Oxford English Dictionary, kedy sme si prvýkrát prečítali
o biodiverzite, ekoturistoch, Rambovi a o niečom, čo sa deje „24/7“. Bol to rok pre anglické výrazy ako „telecottages“ (telechatky), „rent-a-quote“ (hovorcovia pre médiá), nákupov energie, „telling porkies“ (tlačenie kalerábov do hlavy) a keď sme prvýkrát počuli ľudí hovoriť „no problemo“.

V roku 1985 bolo pre jazyk zaznamenaných 196 nových slov alebo výrazov. Väčšina z nich sa zachovala, aj keď niektoré (napríklad Pac-Man a Game Boy) sú už históriou. A lexikálny rozvoj angličtiny odvtedy pokračuje podobným tempom. Alebo dokonca vyšším. Myslím si, že rok 2020 bude výnimočný pre tvorbu nových slov. Pandémia zmenila charakter každodennej lexiky. Závažné pojmy, ako napríklad “bezpečná vzdialenosť” a “samoizolácia”, boli doplnené novinkami ako “koronaidiot” a “ťuknutie lakťov” a hravé pojmy ako “karantínedžer” a “koronténa”.

Slovná zásoba je primárnym ukazovateľom jazykových zmien. Ale aj gramatika sa posunula, hoci jemnejším spôsobom. Všimli ste si, ako v angličtine “which” v niektorých vetách nahrádza “that”? Alebo spôsob, akým sa prítomný priebehový čas čoraz viac používa – najslávnejší je slogan od McDonalda “I’m lovin’ it”, ktorý by v dávnejších časoch znel “I love it”?

Udržiavanie kontaktu s reálnym, rozmanitým a rýchlo sa meniacim svetom anglického jazyka je také dôležité preto, aby sa zabezpečila motivácia a zábava pre všetkých, najmä pre mladých. Gratulujeme Helen a jej tímu k 35. rokom práve takejto činnosti. A srdečný pozdrav tomu, kto jej pomohol preniknúť do lingvistického sveta ku mne a jazykovednému oddeleniu počas jej bakalárskej práce v Readingu v 70. rokoch.

Jazyk je zrkadlom ľudí, ktorí ho používajú, a odrazom ich kultúry, mentality, technológií
a iného vývoja ovplyvňujúceho ich životy.

Technologický vývoj sa za niekoľko posledných desaťročí rapídne zrýchlil a teraz je
pre nás ťažké predstaviť si náš život bez počítačov, smartfónov, nepretržitej komunikácie a viacerých kanálov digitálnych informácií. Stali sme sa závislými na sociálnych sieťach, ktoré spôsobili revolúciu v spôsobe, akým sa spájame s inými ľuďmi.

Nové technológie sa neustále vyvíjajú a preto potrebujú nové zastúpenie v jazyku, a to buď prevzatím zo súvisiacich slov zo „starej školy“ a prispôsobením ich významu tak, aby vyhovovali novému digitálnemu svetu, alebo vytvorením úplne novej slovnej zásoby.

Ako sa zavádzajú priekopnícke prístroje a vynálezy, ktoré sa rýchlo adaptujú, veľmi rýchlo zanecháme a zabudneme na predchádzajúce zariadenia, ktoré sa stali zastaranými.
To, čo bolo v roku 1985 také inovatívne a užitočné, môže byť dnešným tínedžerom neznáme.

Zamyslime sa nad tým, ako sa anglický jazyk vyvinul za posledných 35 rokov, ako sa počas tejto doby zmenil náš život a ako minulosť ovplyvňuje súčasnosť.