Aký je najlepší spôsob učenia angličtiny?

Keď mala moja dcéra Ella štyri roky, začala sa učiť hrať na husle metódou Suzuki. Podľa tejto metódy sa malé deti učia hrať na hudobnom nástroji ešte predtým, ako vedia čítať noty. Dr. Suzuki to nazval “jazykom hudby”. Spočíva v opakovanom domácom počúvaní častí skladieb, ktoré sa deti majú naučiť, a tiež v príjemných aktivitách a hrách v triede, aby sa mladé ruky detí učili ako hrať. Pri tomto všetkom dbal Dr. Suzuki na to, aby deti dostávali pozitívnu spätnú väzbu a cítili sa úspešne.

Uvedomila som si, že takou cestou by mala ísť aj výučba cudzích jazykov: začať už pri malých deťoch a imitovať spôsob, akým sa učia svoj materinský jazyk. Bolo mi jasné, že základom je opakované počúvanie jazyka doma. Mozog tak neustále dostáva podnety, nový jazyk sa mu zapíše na fyziologickej úrovni a všetko zafixuje pozitívna spätná väzba od učiteľa.

Spočiatku som predpokladala, že niekto už musí mať vyvinutú takúto metodiku výučby angličtiny pre deti. No vôbec to tak nebolo! V roku 1985 som teda začala učiť malé deti vo veku od 1 do 6 rokov s cieľom otestovať moju hypotézu o tom, ako sa malé deti najlepšie naučia anglicky, najmä keď to nie je ich materinský jazyk. Kvôli domácemu počúvaniu, ktoré by sa malo opakovať, som nahrala audiokazety, na ktorých som hrala na klavíri a pritom spievala, recitovala rôzne básničky a rozprávala príbehy. Fungovalo to naozaj dobre a v nasledujúcom roku sa prihlásilo oveľa viac študentov. Úspech mojej metódy upriamil moju pozornosť na potrebu vyškoliť v tejto metodike ďalších učiteľov. Tiež som musela vytvoriť profesionálne učebné materiály. Časom sme pripravili kurzy presne na mieru veku detí a tak má dnes naša jazyková škola Helen Doron English v ponuke programy a jazykové kurzy, z ktorých si vyberie každé dieťa od 3 mesiacov až do 19 rokov.

Hneď od začiatku som sa nadchla pre učenie veľmi malých detí, pretože som bola presvedčená, že ak dieťa dostane dobrý základ, je to do konca života. Táto metodika presahuje hranice triedy. Posilňovanie vzťahov medzi rodičmi a deťmi a pomoc rodičom pri pochopení úplného potenciálu svojich detí v prvých rokoch ich života nielenže prináša dobré vzdelanie, ale dáva dieťaťu aj základ pre sebavedomie, úspech a radosť. Tieto faktory majú veľmi reálny vplyv na rozvoj dieťaťa. Pretože v tomto ranom veku, až do jeho siedmich rokov, je mozog dieťaťa naladený na učenie sa. Správna duševná stimulácia a fyzické aktivity zabezpečujú intenzívnejšiu mozgovú konektivitu a viac nervových ciest. Toto je príprava na úspech.

V ďalšej časti nášho blogu zistíte, ako zábavné a bezstresové vzdelávacie prostredie založené na podpore a pozitívnej spätnej väzbe môže znamenať, že dieťa začne veriť v seba, ľahko sa učí a bude mať istotu v živote.

Helen Doron, zakladateľka metódy Helen Doron English

Ak chcete vyskúšať, ako funguje naša metóda, prihláste sa spolu s vašim dieťatkom na ukážkovú hodinu zadarmo: https://helendoron.sk/ukazkova-hodina-zadarmo.