Viete čo je špirálové učenie a prečo funguje?

Angličtina pre deti Helen Doron kombinuje viacero učebných postupov, ktoré prispievajú k jej úspechu a práve jedným z nich je aj špirálové učenie. Túto metodológiu zaviedla lingvistka a jazyková pedagogička Helen Doron pred viac ako 30 rokmi a aj vďaka nej vie už viac ako 2 milióny detí po celom svete po anglicky. Aké je teda tajomstvo jej úspechu? Opýtali sme sa na to priamo zakladateľky metódy pani Helen Doron, ktorá nám povedala aj to, prečo je špirálové učenie také prirodzené:

Špirálové učenie je pomerne novým pojmom vo vzdelávaní. Ide o postupné a opakované učenie a to posilňovaním vedomostí v priebehu učenia namiesto skúšania a osvojovania si predmetu naraz či memorovaním. Hlavnou myšlienkou je, že vždy, keď študent narazí na danú tému, rozšíri si svoje vedomosti alebo zlepší si svoju úroveň schopností. Takže ide o skutočne veľmi prirodzený proces učenia.

Stačí len porozmýšľať o tom, ako učíte vaše bábätko. Priniesli ste ho do kuchyne a povedali: ´Budeme tu sedieť, kým nespoznáš všetky veci v nej – lyžicu, šálku, vidličku, stôl atď.´? Predpokladám, že ste to neurobili a namiesto toho ho učíte spôsobom aktívnej účasti: ´Toto je tvoja šálka. Čo je v nej? Ó, áno, máš v nej džús. Chceš si dať do svojej šálky lyžičku?´ A tak ďalej… Robíte to tak, že používate jazyk, opakujete dané slová a vety na zdôraznenie slovíčok a myšlienok, ktoré sa snažíte vysvetliť. Skrátka je to prirodzený spôsob učenia.

Nikto si nesadne do záhrady s dieťaťom, aby mu povedal: ´Dobre, naučíme sa všetko o záhradke a nepôjdeme dovnútra, kým to nezvládneš.´ Toto nie je prirodzená cesta učenia, takto veci v našej jazykovej škole nerobíme. Intuitívne sa učíme informácie v kontexte a za pochodu. Metóda Helen Doron učí 70% známeho obsahu a 30% nových vecí, pretože deti potrebujú byť do nového učiva uvedené, aj keď staré ešte úplne neovládajú.

Je dôležité si pamätať, že deti neustále rastú a menia sa z týždňa na týždeň. Dieťa je jeden týždeň úplne iné než ten ďalší a preto nemusíme čakať mesiac, kým sa môže venovať získavaniu ďalších nových znalostí. Dieťa zaujme milión rôznych vecí, no aj napriek tomu nakoniec porozumie novým informáciám a procesom, ktoré sa učí.

V 80. rokoch, keď som začínala učiť angličtinu, sme práve vytvorili program English For All Children. Druhá z jeho kníh sa venuje častiam ľudského tela a mala som pocit, že jedno zo skupiny 3 až 6 ročných detí sa nezapája. Cítila som, že dosť dobre nechápe učivo a tak som sa rozhodla (aj keď to nie je mojou učebnou metodológiou a filozofiou) učiť deti aj didaktické veci, hoci som vedela, že sa ich už všetci ostatní učili. Rozhodla som sa, že by sa trieda mala naučiť časti tela a doniesla som si plný arzenál pomôcok a hier – od binga cez lotto, pexeso či pohyb a schovávačku. Skončili sme hodinu a ja som deťom povedala: „Tak, viete všetky časti tela! Ste skvelí! Viete povedať shoulders, knees, toes a iné. Som na vás hrdá.“ Na moje počudovanie deti odpovedali: „Ale my sme sa nič nenaučili.“ Odpovedala som s údivom: „Čo tým myslíte že ste sa nič nenaučili? Práve sme strávili trištvrte hodiny učením sa častí tela a viete to naozaj dobre.“ Odpovedali: „Áno, ale nič sme sa nenaučili.“ Zrazu som si uvedomila, že mysleli to, že sa nenaučili nič nové.

Študenti očakávali, že sa naučia niečo nové. Nie preto, že by čakali plné zvládnutie nového učiva. Možno nevyslovili slovo presne stokrát, ale boli spokojní a vedeli, že sa ešte opäť vrátia k danému učivu v priebehu budúcich týždňov. Kúsok po kúsku by sa tak ich vedomosti pevne zakorenili. Je to trochu ako pri farbení látky. Keď farbíte látku v Indii, zoberiete látku, ponoríte ju do farby, dáte na slnko vysušiť, ona vybledne a potom ju farbíte znova, kým nie je farba stála. Špirálové učenie je presne také – deti sú vystavené novým vedomostiam, na chvíľu od nich odídu, niečo z nich zabudnú, naučia sa to znova a proces pokračuje, až kým to naozaj nevedia. Aj preto sa metódou Helen Doron úspešne naučili po anglicky už viac ako 2 milióny detí po celom svete!

Príďte sa pozrieť s vašim dieťatkom na ukážkovú hodinu zadarmo do centra Helen Doron English blízko vášho bydliska!