474 Views

Čo môžem očakávať od Helen Doron English?

Stanete sa súčasťou celosvetovo uznávanej značky, ktorá má za sebou viac ako 30 rokov úspechu vo výučbe angličtiny u detí. Pod značkou Helen Doron English sa skrýva jedna veľká rodina. Ako začínajúci lektor či lektorka od nás dostanete rozmanité učebné materiály, ktoré pomáhajú deťom osvojovať si angličtinu tak ľahko a prirodzene, ako keď sa učia svoj materinský jazyk.

Všetci kolegovia majú medzi sebou perfektné vzťahy a navzájom si pomáhajú. Obrátiť sa môžete na ktoréhokoľvek kolegu alebo na kanceláriu Master Franchisora. Náš podporujúci tím je vám k dispozícii, aby vám so všetkým pomohol.

Môžete očakávať pomoc s:

  • administratívou
  • marketingom
  • vzdelávaním

Helen Doron English pravidelne organizuje stretnutia, konferencie a školenia, kde si navzájom odovzdávame svoje skúsenosti. Všetci učitelia navštevujú každoročnú konferenciu, ktorá poskytuje poznatky o rôznych aspektoch vývoja a vzdelávania detí ako aj podrobné školenia či motivujúce worshopy.

Budete mať možnosť sa kontinuálne vzdelávať v kurzoch a prostredníctvom zdieľania informácií v správach, na blogoch a v diskusných fórach. Na našom učiteľskom fóre nájdete články o našich kurzoch, pedagogických aktualizáciách, učebných odporúčaniach, vývoji z Head Office a nápadoch na učebné pomôcky.

Ponúkame tiež  širokú škálu nadstavbových seminárov, ktoré vám pomôžu mať vždy aktuálne informácie ohľadne nových a aktualizovaných materiáloch. Každoročne sa zúčastníte minimálne jedného seminára, ktorý vám pomôže rozvinúť vaše schopnosti aj kariéru.

Školiace sady pre učiteľov zahŕňajú príručky, učebné obrázkové kartičky “flashcards”, knihy, nahrávky či rozprávky dostupné v našej aplikácii a ďalšie učebné pomôcky, ktoré vám umožnia začať vo vašej novej kariére.

Náš online portál pre učiteľov ponúka učebné materiály na stiahnutie, pedagogické aktualizácie, kalendár seminárov a ďalšie.

475 Views

Čo môžem očakávať od Helen Doron English?

Stanete sa súčasťou celosvetovo uznávanej značky, ktorá má za sebou viac ako 30 rokov úspechu vo výučbe angličtiny u detí. Pod značkou Helen Doron English sa skrýva jedna veľká rodina. Ako začínajúci lektor či lektorka od nás dostanete rozmanité učebné materiály, ktoré pomáhajú deťom osvojovať si angličtinu tak ľahko a prirodzene, ako keď sa učia svoj materinský jazyk.

Všetci kolegovia majú medzi sebou perfektné vzťahy a navzájom si pomáhajú. Obrátiť sa môžete na ktoréhokoľvek kolegu alebo na kanceláriu Master Franchisora. Náš podporujúci tím je vám k dispozícii, aby vám so všetkým pomohol.

Môžete očakávať pomoc s:

  • administratívou
  • marketingom
  • vzdelávaním

Helen Doron English pravidelne organizuje stretnutia, konferencie a školenia, kde si navzájom odovzdávame svoje skúsenosti. Všetci učitelia navštevujú každoročnú konferenciu, ktorá poskytuje poznatky o rôznych aspektoch vývoja a vzdelávania detí ako aj podrobné školenia či motivujúce worshopy.

Budete mať možnosť sa kontinuálne vzdelávať v kurzoch a prostredníctvom zdieľania informácií v správach, na blogoch a v diskusných fórach. Na našom učiteľskom fóre nájdete články o našich kurzoch, pedagogických aktualizáciách, učebných odporúčaniach, vývoji z Head Office a nápadoch na učebné pomôcky.

Ponúkame tiež  širokú škálu nadstavbových seminárov, ktoré vám pomôžu mať vždy aktuálne informácie ohľadne nových a aktualizovaných materiáloch. Každoročne sa zúčastníte minimálne jedného seminára, ktorý vám pomôže rozvinúť vaše schopnosti aj kariéru.

Školiace sady pre učiteľov zahŕňajú príručky, učebné obrázkové kartičky “flashcards”, knihy, nahrávky či rozprávky dostupné v našej aplikácii a ďalšie učebné pomôcky, ktoré vám umožnia začať vo vašej novej kariére.

Náš online portál pre učiteľov ponúka učebné materiály na stiahnutie, pedagogické aktualizácie, kalendár seminárov a ďalšie.